Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Áthelyezett munkanapok 2010: 20/2009.(IX.28.) SZMM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2012: 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2013: 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2014: 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2015:

 

A nemzetgazdasági miniszter 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelete


a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.


2. §

A 2011. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)     március 19., szombat munkanap,

        március 14., hétfő pihenőnap,


b)     november 5., szombat munkanap,

        október 31., hétfő pihenőnap.


3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.


4. §

 Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2011. december 31-én hatályát veszti.

 

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter