Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

olm banner allo 2017 reg v 5

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!

ITT olvashatod a hatályos jogszabályt!Egyszerűsített munkaszerződés

Munkáltató neve, megnevezése:
székhelye, lakóhelye:
Adószáma:
Munkavállaló neve, születési családi és utóneve(i):
születési helye, ideje:
anyja születési családi és utóneve(i):
lakóhelye:
TAJ-száma:*
adóazonosító jele:*
Egyszerűsített munka jellege: Természetes személy háztartásában végzett munka: Alkalmi munka: Idénymunka:
Munkakör: 
Munkaviszony kezdete: ……………....év Munkaviszony megszűnésének napja:** ……………....év
……………....hó ……………....hó
……………....nap ……………....nap
Alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap (naponként):*** ……….;……….; ……….;……….;……….;……….;……….; Rendes munkaidő: …..... óra/nap
Személyi alapbér (bruttó): ………………. Ft/hó vagy ………………. Ft/nap, összesen: ………………. Ft a munkaviszony teljes idejére
Munkavégzési hely:
Kelt:  ……...……………………., ……….…év …………….…………hó ….….nap
………………………………. ……………………………….
munkáltató munkavállaló
* az egyszerűsített munkaszerződés e részét legkésőbb a bejelentési kötelezettség teljesítésekor kell kitölteni
** határozatlan időre kötött munkaszerződés alapján folytatott háztartási munka kivételével
*** az egyszerűsített munkaszerződés e részét legkésőbb a munkaviszony megszűnésekor kell kitölteni


Excel logoEgyszerűsített munkaszerződés vagy blanketta szerződést
letölthető exCel formátumban

Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 

Regisztrálj MOST!