Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Az alábbiakban közölt adatok archív adatok.

Friss információkról ITT tud érdeklődni.

A Kormány 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 144. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány - az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével - a következőket rendeli el.

l-§
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.

2-§

 • A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2009. január 1 -jétöl havibér alkalmazása esetén 71 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 16 500 forint, napibér alkalmazása esetén 3290 forint, órabér alkalmazása esetén 411 forint.
 • Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén
 • a) 2009. január l-jétől havibér alkalmazása esetén 87 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 20 000 forint, napibér alkalmazása esetén 4000 forint, órabér alkalmazása esetén 500 forint;
  h) 2009-július l-jétől 2009.december31-ighavibér alkalmazása esetén 87 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 20 100 forint, napibér alkalmazása esetén 4030 forint, órabér alkalmazása esetén 503 forint.

  (3)  Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
  a) (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2009. január l-jétől 71 500 forint,
  h) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege
  ha) 2009. január l-jétől 87 000 forint,
  bb) 2009. július l-jétől 2009. december 31-ig 87 500 forint.

  (4)  Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
  a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,
  h) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni.

  (5)      Részmunkaidő esetén
  a) az (l)-(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökkentve.
  h) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.

  3-§
  (1)  Ez a rendelet 200 9. január l-jén lép hatályba, rendelkezéseit első ízben a 2009. január - a 2. § (2) bekezdés
  h) pontjában és a 2. § (3) bekezdés
  hh) pontjában foglalt szabályt első ízben a 2009. július - hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.

  (2)  E rendelet alkalmazásában
  a) munkáltatón a költségvetési szervet,
  h) munkavállalón a közalkalmazottat és a közszolgálati jogviszonyban állót,
  c) személyi alapbéren közalkalmazottak esetében illet­ményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét is érteni kell.

 • A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.

 • forrásoldal: http://www.magyarkozlony.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK08190.pdf

   

   

  2009. január 1-jétől 2009. december 31-ig

  2009. január 1-jétől 2009. június 30-ig

  2009. július 1-jétől 2009. december 31-ig

  Havibér

  Forint/hó

  71 500

  87 000

  87 500

  Hetibér

  Forint/hét

  16 500

  20 000

  20 100

  Napibér

  Forint/nap

  3290

  4000

  4030

  Órabér

  Forint/óra

  411

  500

  503

   

   

   

   

  2009.január1jétől                    
  2009. december 31-ig

  2009. január 1-jétől            
  2009. június 30-ig

  2009. július jétől                     
  2009. december 31-ig

   

   

  8 órás

  6 órás

  4 órás

  8 órás

  6 órás

  4 órás

  8 órás

  6 órás

  4 órás

   Havibér

   Forint/hó

  71500

  53625

  35750

  87 000

  65250

  43500

  87 500

  65625

  43750

   

  Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
  Regisztrálj MOST!