Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Kedves Kolléga!

Az Országgyűlés elfogadta a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt, mely új alapokra helyezi a korábban megszokott elszámolási rendet, illetve 2012-től változik a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások rendszere is.

A szakképzési hozzájárulás célrendszerében lényeges változás nem történt, így annak célja a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolarendszerű képzések, valamint a felsőoktatási gyakorlatigényes alapképzési szakok működésének támogatása mellett az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés rendszerének támogatása.

Szakképzési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek köre nem változott a korábbi szabályozáshoz képest.

A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja, mértéke e járulékalap 1,5 százaléka. A szakképzési hozzájárulás kiszámításához, az eltérő formától függő megoszlásáról a törvény külön bekezdésben rendelkezik.

A szakképzési hozzájárulás a következő módokon teljesíthető:

  • a hozzájárulásra kötelezett és szakképző iskola között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével;
  • a gyakorlatigényes alapszak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével;
  • illetve gyakorlatigényes alapszak keretében szervezett szakmai gyakorlattal.

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a hozzájárulási kötelezettségének részben vagy időszakosan vagy nem gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget, a bruttó kötelezettségét az adóhatóságnál vezetett számlára köteles megfizetni, a korábban saját dolgozók számára szervezett képzés költségei mint kötelezettséget csökkentő tétel már nem szerepeltethető a bevallásban.

A képzés és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról az új jogszabály a következőképpen rendelkezik:

A képzési tevékenység folytatására és a képzési rendszer fejlesztésének támogatására irányuló forrás lehívására az átalakuló Munkaerőpiaci Alapból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból lesz lehetősége mindazoknak, akik kérelmet nyújtanak be, illetve amely szervezetekről a törvény 14.§-ában rendelkezik, így:

  • képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaági társaság részére;
  • támogatás nyújtható tanműhely létesítéséhez, amelyben iskolarendszeren belüli szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés folytatását tervezik;
  • támogatás nyújtható a tanműhelyben folyó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint szoftverek beszerzéséhez.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből nyílik lehetőség ezt követően többek között az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célok megvalósítására.

A 2011. évi CLV. törvény rendelkezései a meghatározott kivételek figyelembevételével 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet ismeretében tudjuk majd meg, hogy a jogszabály szövegéből kiolvasható pályázati rendszer, mely során a támogatások lehívhatóvá válnak, milyen további feltételeket támasztanak a támogatási kérelmet benyújtó szervezetekkel szemben, illetve hogy milyen eljárásrendet kell alkalmazni a támogatási kérelmek benyújtása során.

Forrás: Latyák Tamás, SKC-Consulting Kft.

A törvény teljes szövegét olvasd el oldalunkon: 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

További szép napot kívánok neked, és ne feledd, mindig ott állok melletted!


Erzse Tibor
mmunkaügyi szakértő, tanácsadó