Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Kedves Kolléga!

A személyes adatok kezelését az Új Mt. részletesen szabályozza.
A személyes adatok kezelésére és kiadására, kell megállapodás a dolgozóval.

Amennyiben a megállapodást nem tartalmazza a munkaszerződés, külön “papíron” is meg lehet a állapodni dolgozóval a személyes adatok kezeléséről .

A jogszabály szerint a személyes adatok feldolgozójáról, ha külsős, PL: könyvelő, bérszámfejtő, stb... tájékoztatni kell a dolgozókat.

Célszerű a helyben szokásos módon közzétenni, egy dokumentumon a személyes adatok feldolgozójának az adatait. Vagy akár a MUNKAÜGYI SZABÁLYZATODBAN is egyszerűen kezelheted.

FIGYELEM:
Ha a megállapodásba vagy a munkaszerződésbe írod bele a személyes adatok feldolgozójának az adatait, vagy netán a névre szóló tájékoztatóba, a váltásnál mindenkinek módosító papírt kell gyártanod.

Munkaügyi szabályzatra nincs törvényi kötelezettség, de már a 30 fő létszám feletti cégeknél érdemes a bevezetése. - sok papírmunkától tudja a céget megkímélni.

10. §
(1)
A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(2) A munkáltató köteles a munkavállalót tájékoztatni személyes adatainak kezeléséről. A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet.
(3) A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a munkáltató a munkavállaló személyes adatait - az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint - adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A munkavállalóra vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - hozzájárulása nélkül, személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.

Ha kérdésed van, ne habozz - kérdezz a Fórumban vagy válasz e-mailben.

Kérj cégedre szabott munkaügyi iratmintákat az Új Munka Törvénykönyve szerint, 100 % bírságmegfizetési garanciával, mely tartalmazza a munkaviszony megszüntetési dokumentumokat is:

http://www.munkaugyiforum.hu/munkaugyi-iratmintakk


Erzse Tibor
munkaügyi szakértő, tanácsadó