Áthelyezett munkanapok 2012

2011. október 25. kedd, 13:25

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!
Kattintson ide a hatályos jogszabály megtekintéséhez.

 

A nemzetgazdasági miniszter 39/2011. (X. 14.) NGM rendelete


a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 125. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §

A 2012. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) március 24., szombat munkanap
    március 16., péntek pihenőnap

b) április 21., szombat munkanap
    április 30., hétfő pihenőnap

c) október 27., szombat munkanap
    október 22., hétfő pihenőnap

d) november 10., szombat munkanap
    november 2., péntek pihenőnap

e) december 15., szombat munkanap
    december 24., hétfő pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2012. december 31-én hatályát veszti.

 

Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

 

Copyright © 2014 munkaugyiforum.hu
Minden jog fenntartva. All rights reserved.