Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Áthelyezett munkanapok 2010: 20/2009.(IX.28.) SZMM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2011: 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2012: 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2013: 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2015: 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2016: 18/2015 (VI. 29.) NGM rendelet

 

A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete

a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az  általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) május 10., szombat munkanap
    május 2., péntek pihenőnap

b) október 18., szombat munkanap
    október 24., péntek pihenőnap

c) december 13., szombat munkanap
    december 24., szerda pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.
 

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter