Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Miniszter


Szám: 22042-4/2009-SZMM


Tárgy: az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés hatályának kiterjesztése


A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter meghozta az alábbi

határozatot:


1.

A szociális és munkaügyi miniszter az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége együttes kérelmére az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2009. december 2-án kelt módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének hatályát – az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 8.1. pontjának és II. részének kivételével -, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08. szerinti

41.10 Épületépítési projekt szervezése
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próba fúrás
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-, falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt

szakágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti.

2.

A kiterjesztett Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés módosítása jelen határozat – Szociális és Munkaügyi Közlönyben történő – közzétételének napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége által 2005 november 16-án megkötött és 2007. július 18-án módosított kollektív szerződést a 45.11 Épületbontás, földmunka, 45.12 Talajmintavétel, próbafurás, 45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése, 45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés, 45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése, 45.25 Egyéb speciális szaképítés, 45.31 Villanyszerelés, 45.32 Szigetelés, 45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés, 45.41 Vakolás, 45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése, 45.43 Padló-, falburkolás, 45.44 Festés, üvegezés, 45.45 Egyéb befejező építés, 45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel szakágazatokra kiterjesztő, 2006. március 19-én és 2007. augusztus 17-én közzétett, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, illetve a szociális és munkaügyi miniszter által hozott határozat hatályát veszti.


3.

A kiterjesztés az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának az Mt. 34. § (7) bekezdése alapján történő megszüntetéséig tart.


4.

A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz.

Indokolás:

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége 2009 december 7-én együttes kérelmet terjesztettek elő az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2009. december 2-i módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének a szerződés 8.1. pontjának és II. részének kivételével, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08 szerinti

41.10 Épületépítési projekt szervezése
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próba fúrás
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-, falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt

szakágazatba főtevékenység szerint besorolt valamennyi munkáltatói szervezetre történő kiterjesztése iránt.

A szociális és munkaügyi miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kollektív szerződés nem tartalmaz jogszabályellenes rendelkezéseket. A módosítást aláíró, illetve a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek az Mt. 34. §-ának (2)–(4) bekezdésében előírt követelményeknek.

A szerződés és a hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága munkavállalói és munkáltatói oldala támogatja, a hatály kiterjesztését javasolta.

A módosítás hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik.

A fellebbezés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. §-án, valamint az Mt. 35. §-án, a jogorvoslatra történő felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 23. §-a (1) bekezdésének i) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul.

Budapest, 2009. december 18.
Dr. Herczog László s. k.