Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

 

KIEGÉSZÍTÉS:

 

A NAV igazgatói szintű, szóbeli tájékoztatása alapján az alábbiakban szereplő problémát 2016.03.03.- ig legkésőbb orvosolják.

 

Az informatikai rendszer kijavításra kerül és az egyszerűsített foglalkoztatás a 2010.08.01 óta megszokott rendben üzemel.

 

A munkanap korlátok (5, 15, 90 nap) munkáltatónként külön - külön számolódnak.

 

Köszönöm az információt Marjay Gyulának - VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

 

 

A T1042E nyomtatvány hiba kapcsán az alábbi esettel és információkkal találkozhatunk:

 

Át lett állítva a NAV rendszere jogszabály újraértelmezés miatt, az alkalmi munkavállalói foglalkoztatási keretek (havi 15 nap éves 90 nap)  figyelése kapcsán.

 

Ez egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatóban nem szerepel, hiszen a jogszabály nem változott, csak a NAV értelmezte újra a jogszabályt és állította át az informatikai rendszerét.

 

A lényeg, hogy nem egy cégnél havi 15 nap, hanem egy dolgozóra vonatkozóan figyeli a rendszer a havi 15 napot mindegy hány cégnél teljesít munka végzést.

 

PL: ha valaki valahol már ledolgozta a hónapban a 15 napot és

1 napra (16. nap a hónapban) bejelentem alkalmi munkára,

a munkavállaló nem szól, hogy már kimerítette a 15 napos keretet.

2-3 nap múlva hibás bejelentés üzenet érkezik a NAV-tól, a havi 15 napos korlát túllépése miatt.

 

Ezzel csak az a gond, ha javíthatatlan hibaüzenet érkezik e kapcsán, akkor ez bejelentés nélküli foglalkoztatásnak minősül.

NEM az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jön létre a foglalkoztatási jogviszony, a bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségek teljesítése ekkor az általános szabályok szerint történik. - normál munkaviszony és járulékai.

 

16T1041-en be kell jelenteni, munkaszerződést kötni, bérszámfejteni, munkaviszonyt megszüntetni, kilépő papírok stb...

 

Ha ez valóban így van, akkor miért csak 2-3 nap múlva értesítenek bennünket erről, miért nem azonnal.

 

Az azonnali értesítéssel is gond van mert, ha a munkavállaló jött dolgozni és hiba van a 16. nap miatt, haza kell küldeni nem dolgozhat.

 

Újraértelmezés lényege:

 

MIVEL a törvény nem írja, hogy AZONOS munkáltató és munkavállaló között!

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 2. § (3) bekezdés

alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

valahol dolgozott 5 napot egyhuzamban 6. nap nem dolgozhat másik cégnél

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

ha kimerítette a 15 napot - akár több munkáltatónál - aki a 16.-ra akarja bejelenteni

nem lehet.

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

a 90 napos korlát hibák, nyilván 2016 június után fognak érkezni.

létesített, határozott időre szóló munkaviszony,

FIGYELEM! A határidőn túl küldött vagy hibás bejelentéssel nem az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jön létre a foglalkoztatási jogviszony, a bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségek teljesítése ekkor az általános szabályok szerint történik. Határidőn túl a bejelentés esetleges visszavonására és módosítására nincs lehetőség.

 

A bejelentések adatait a NAV automatikusan, számítógépes programmal ellenőrzi, melynek eredményeként

  • a hibátlan bejelentések feldolgozódnak (erről a NAV nem küld értesítést),

  • a hibás, illetve a határidőn túl teljesített bejelentések azonban nem keletkeztetnek, illetve nem törölnek egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyt.

A NAV a hibás bejelentésekről tájékoztató/hiánypótlásra felszólító levelet küld a bejelentő részére. A hibás bejelentéseket, - amennyiben azok javíthatóak - a NAV értesítésben szereplő határidőn belül javítani kell.

A NAV a bejelentések adatait ellenőrzést követően, elektronikusan továbbítja a munkaügyi hatóság, az állami foglalkoztatási szerv, valamint az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére. Az adatátadást a NAV kiegészíti az ellenőrzés eredményével („PRN” és/vagy „EFO” kezdetű hibakódok). /Az adatátadást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (6) bekezdésében foglaltak alapján teljesíti a NAV./

 

ERRŐL KEVESEN TUDNAK

 

8. § (1) (4) Ha a munkáltató a (2) bekezdésben szereplő közteherrel terhelt munkára az 1. § (2)-(4) bekezdésében, a 2. § 1-3. pontjában és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott létszám-, kereseti-, illetve időkorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn e törvény szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az előzőek szerinti feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit. A munkáltató a 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályokat köteles továbbá alkalmazni az előzőek szerinti feltételek megsértése feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az (1)-(3) bekezdést jogosulatlanul alkalmazta.

 

Értették a paragrafus rejtvényt?

 

A sok hivatkozás lényege:

PL: ha 6. napon alkalmi munkavállalót foglalkoztatunk és nem vesszük észre (benne van a jelenléti ívben).

60 nap múlva szól a könyvelő, hogy bibi van.

A 60 nap alatt egyszerűesített foglalkoztatás keretében nálunk dolgozó összes munkavállalót (akár többszáz alkalom is lehet) visszamenőlegesen munkaviszonyba kell bejelenteni.

  • Még a hiba javítást követően 60 napig egyszerűsített foglalkoztatás keretében senki nem foglalkoztathatunk.

A VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közreműködésével megpróbálunk pontos információkhoz jutni a témát érintően.

 

Amint többet tudok azonnal küldöm hírlevélben - feliratkozás a hírlevélre és regisztráció a fórumba.