Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Miniszter
 

Szám: 21695-4/2009-SZMM
 

Tárgy: a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés hatályának kiterjesztése
 

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter meghozta az alábbi


határozatot:

1.

A szociális és munkaügyi miniszter az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége megbízásából és képviseletében eljáró Sütőipari Szakmai Érdekközösség, továbbá a Magyar Pékszövetség, valamint a Sütőipari Dolgozók Szakszervezete együttes kérelmére a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés 2009. december 7-én kelt módosításának hatályát, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08. szerinti

10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása,
10.72 Tartósított lisztes áru gyártása

szakágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti.

2.

A kiterjesztett Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés módosítása jelen határozat – Szociális és Munkaügyi Közlönyben történő – közzétételének napján lép hatályba.

3.

A kiterjesztés az Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának az Mt. 34. § (7) bekezdése alapján történő megszüntetéséig tart.

4.

A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz.

Indokolás:
 

Az Élelmiszerfeldolgozók Országos Szövetsége megbízásából és képviseletében eljáró Sütőipari Szakmai Érdekközösség, valamint a Magyar Pékszövetség, valamint a Sütőipari Dolgozók Szakszervezete 2009. december 7-én együttes kérelmet terjesztettek elő a Sütőipari Szakágazati Kollektív Szerződés 2009. december 7-i módosításának, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08 szerinti

10.71 Kenyér, friss pékáru gyártása,
10.72 Tartósított lisztes áru gyártása

szakágazatba főtevékenység szerint besorolt valamennyi munkáltatói szervezetre történő kiterjesztése iránt.

A szociális és munkaügyi miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kollektív szerződés nem tartalmaz jogszabályellenes rendelkezéseket. A módosítást aláíró, illetve a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek az Mt. 34. §-ának (2)–(4) bekezdésében előírt követelményeknek.

A szerződés és a hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága munkavállalói és munkáltatói oldala támogatja, a hatály kiterjesztését javasolta.

A módosítás hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik.

A fellebbezés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. §-án, valamint az Mt. 35. §-án, a jogorvoslatra történő felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 23. §-a (1) bekezdésének i) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul.

Budapest, 2009. december 11.
Dr. Herczog László s. k.