Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/12969/13 4

Benyújtás dátuma: 2017. március

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Tárgy: Egységes javaslat benyújtás a

Benyújtó: Törvényalkotási bizottság

Törvényjavaslat címe : Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte az „Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról” szóló, T/12969. számú törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes javaslattervezet) . Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46 . § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.

Budapest, 2017 . március 2

Tisztelettel: Dr. Gulyás Gergely Elnök

 

EGYSÉGES JAVASLAT

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításáva l összefüggő módosításáról szól ó T/12969. számú törvényjavaslaot

ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

Előterjesztő: Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Balog Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Németh Szilár d István (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP), Dr. Mátrai Márta (Fidesz), Szatmáry Kristó f (Fidesz) Budapest, 2017 . március 2

2016. évi törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáró l 1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

 

1. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 27. § (2) bekezdésében és 39 . § (2) bekezdésében a „munkaszüneti napon” szövegrész helyébe a „januá r 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén é s december 24-26-án, továbbá ha az az adott képvisel ő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén” szöveg lép .

 

2. § Hatályát veszti az Atv. 3 . § i) pontja. 2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény módosítása

 

3. § A közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény 93 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(1) Munkaszüneti nap : január 1 ., március 15 ., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26 .”

 

3. A munka törvénykönyvéró7 szóló 2012. évi I. törvény módosítása 4. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : „(1) Munkaszüneti nap : január 1 ., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26 .”

 

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

 

5. § A honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény 102 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(1) Munkaszüneti napok január 1 ., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26 .” 2 5. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

 

6. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL. törvény 242 . § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1 ., március 15 ., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26.” 6. Záró rendelkezések

 

7. § Ez a törvény a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba

 

munkaugyi forum belepes 600x50