Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Villamosenergia-ipari Bér- és szociális Megállapodás 2010. évre
 

a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint
az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége,
és a Bánya- és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezeti között.

 

Felek az OÉT megállapodásban foglaltakat alapul véve, a VKSZ IV. és X. fejezetére utalással, az alábbiakban állapodnak meg:

1.

A VÁPB általi keresetszínvonal növelési ajánlás mértéke 4,1%.

2.

A Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy csoport, illetve helyi szinten rögzítik a várható infláció mértékét és inflációkezelés módját.

3.

A megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál 2010. január 1-jei hatállyal a teljes munkaidős statisztikai állományban lévőkre vonatkozóan alkalmazható munkabér nem lehet kevesebb az alábbiaknál:

  • minden munkavállalóra vonatkozóan (villamosenergia-ipari minimálbér) 79.300 Ft/hó;
  • a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 95.000 Ft/hó;
  • akkreditált felsőfokú szakképzettséget, igénylő munkakört betöltő munkavállalókra 120.000 Ft/hó;
  • a felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 150.000 Ft/hó.

4.

A munkáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2010. évben a jóléti és szociális juttatásokat és költségeket minimálisan a jelen megállapodás 2. pont szerint meghatározott infláció megegyezően növelik. További részletkérdésekben a társaságcsoport szintű, illetve társasági szociális partnerek állapodnak meg. A felek üdvözlik az ágazatban – 2010. évre – már megkötött jóléti és szociális megállapodásokat.

5.

A jóléti szociális juttatások értékére vonatkozóan a felek kifejezik szándékukat, hogy 2010-ben tárgyalásokat folytatnak az ágazati szinten figyelembe veendő szociális juttatások jogcímei és az eljárásrend vonatkozásában. A Felek 2010-ben ezen tárgyalásokat szándékaik szerint le kívánják zárni.

6.

Felek indokoltnak tartják, hogy a helyi, társaságcsoport szintű bértárgyalások során a villamosenergia-iparban is a munkahelyek megőrzését tekintik elsődlegesnek.

7.

Felek kifejezik szándékukat, hogy 2010-ben lezárják a VKSZ IV. fejezet 2.2.1. pont tartalmára vonatkozó tárgyalásokat és folytatják a tárgyalásokat az ágazati bértarifa létrehozása tárgyában, törekedve a 2010-évben történő lezárásra.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésnek, és együttesen kérik annak kiterjesztését.

9. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha az aláírók illetékes fórumai jóváhagyják.

 

Budapest, 2010. február 17.

 

A munkáltatói szövetség oldaláról: VTMSZ

A szakszervezetek oldaláról: EVDSZ BDSZ