Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Miniszter

Szám: 8017-5/2009-SZMM

Tárgy: a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2009. évi bér- és szociális megállapodás hatályának kiterjesztése

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter meghozta az alábbi

határozatot

1.

A szociális és munkaügyi miniszter a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ), valamint az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) együttes kérelmére a 2009. február 26-án megkötött a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2. sz. mellékletét képező 2009. évi bér-és szociális megállapodást a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08. szerinti

35.1 villamosenergia-termelés és elosztás

alágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti.

2.

A kiterjesztett Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés jelen határozat – Munkaügyi Közlönyben történő – közzétételének napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg Villamosenergia-ipari Társaságok Szövetsége, valamint a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a LIGA Villamosenergia- és Hőenergia-ipari Szakszervezet által 2008. március 18-án megkötött, a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2. sz. mellékletét képező és 2008. május 29-én a szociális és munkaügyi miniszter által kiterjesztett 2008. évi bér-és szociális megállapodás hatályát veszti.

3.

A kiterjesztés hatálya a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának az Mt. 34. § (7) bekezdése alapján történő megszüntetéséig tart.

4.

A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz.

Indokolás:
 

A Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ), valamint az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) 2009. március 18-án együttes kérelmet terjesztettek elő a 2009. február 26-án megkötött a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2. sz. mellékletét képező 2009. évi bér- és szociális megállapodás a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08 szerinti 35.1 Villamosenergia termelés és elosztás alágazatba főtevékenység szerint besorolt valamennyi munkáltatói szervezetre történő kiterjesztése iránt.

A szociális és munkaügyi miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kollektív szerződés nem tartalmaz jogszabályellenes rendelkezéseket. A módosítást aláíró, illetve a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek az Mt. 34. §-a (2)–(4) bekezdésében előírt követelményeknek.

A 2009. évi bér- és szociális megállapodás és a hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága véleményezte, a munkaadói és munkavállalói oldal a hatály kiterjesztését javasolta.

A módosítás hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik.

A fellebbezés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [Ket.] 100. §-án, a jogorvoslatra történő felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 23. §-a (1) bekezdésének i) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul.


Budapest, 2009. május 6.
Dr. Herczog László s.k.