Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az alábbiakban közölt adatok archív adatok.

Friss információkról ITT tud érdeklődni.

Alkalmi Munkavállalói Könyvvel (AM könyv) való foglalkoztatás!

Tudtad azt, hogyha nincsen kitöltve az Alkalmi Munkavállalói könyvben a dátum vagy a munkáltató megnevezése rovat, akkor az "fekete foglalkoztatásnak" minősül?
Tudtad azt, hogy minden rubrikát ki kell tölteni az AM könyvben, és csak a nap végén kell beragasztani a közteherjegyet?
Tudtad azt, hogy köteles vagy vezetni a munkaidő nyilvántartást (jelenléti ívet) az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás esetén is?
Tudtad azt, hogy ki kell fizetni a minimálbért az alkalmi munkavállalónak is?

Itt tudod elolvasni az Alkalmi Munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás helyes menetét:

Egy kis bemelegítő:

Az alkalmi munkavállalói könyvvel (AM könyv) történő foglalkoztatást és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetését az 1997. évi LXXIV törvény szabályozza.
A törvény szerint alkalmi foglalkoztatásnak minősül, ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval:

- naponta legfeljebb öt egymást követő naptári napig,
- egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig,
- egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig munkaviszonyt létesít.
Egy naptári éven belül, több munkáltató esetében legfeljebb százhúsz naptári napig munkaviszonyt létesít.

Az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony öt egymást követő munkanapig egyidejűleg is létesíthető.

Az AM könyvbe történő bejegyzést (ide nem tartozik bele a munkavállaló aláírása) csak a kiállító, illetőleg a munkáltató tehet.

Az AM könyvet ellenszolgáltatás nélkül a munkavállaló lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye szerint illetékes megyei (fővárosi) munkaügyi központ kirendeltsége állítja ki a munkavállaló kérelmére!

A munkavállalónak a tárgyévet követő január 15-ig az AM könyvet a kiállító Munkaügyi Központnak kötelezően kell le adni.

A munkáltatónak a munkavállaló munkába lépésekor - naponként - az AM könyvben a munkáltató neve és székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele, a munkavégzés helye és napja, a munkakör, a kifizetendő munkadíj rovatokat kell kitöltenie.

A közteherjegy helyén a munkáltató aláírásával igazolja a munka megkezdésének a tényét.

A munkáltatónak a munkavégzés befejezésekor kell naponta a közteherjegyet a megfelelő rovatba beragasztani, és ezt követően azt aláírásával kell érvényesítenie.
A munkavállalónak naponként az AM könyv megfelelő sorában kell aláírásával igazolni a munkavállalás tényét.
A több naptári napra létesített munkaviszony esetén a munka megkezdéséhez, illetőleg a munka befejezéséhez kapcsolódó kötelezettségeket az adott napokra vonatkozóan egyidejűleg kell teljesíteni.

A munkavállalónak a napi munkába lépést követő munkáltatói bejegyzések után az AM könyvet magánál kell tartania.
A munkáltatót az alkalmi munkavállalói könyvvel való foglalkoztatás esetén, a társadalombiztosítási jogszabályokban előírt nyilvántartási és bejelentési kötelezettség nem terheli.

A munkáltató olyan nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a munkavállaló adatait, az AM könyv sorszámát, a lerótt közteherjegy értékét, a nettó kifizetés összegét, valamint a munkavállaló aláírását.

A közteherjegyet és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

A napi munkadíjnak a ledolgozott munkaidő hossza alapján számítva el kell érnie a minimálbér értékét.
Ez 2009. január 1-jétől óránként 411 Ft.

"Jelenléti ívet" az alkalmi munkavállalók foglalkoztatása esetén is vezetni kell.

Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!