Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az alábbiakban közölt adatok archív adatok.

Friss információkról ITT tud érdeklődni.

 

5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 149/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 6. §-ának h) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységet folytató jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra és egyéni vállalkozókra terjed ki.

2. § A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek csak az ott megjelölt képesítésekkel végezhetők.

3. § (1) A korábban érvényben volt jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések mindaddig érvényesek, amíg a munkavállaló munkaköre, illetve az egyéni vállalkozó tevékenységi köre nem változik.
(2) E rendelet nem érinti a korábban megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti a szakképesítésről szóló 5/1990. (IV. 5.) KeM rendelet és az ezt módosító 3/1994. (I. 14.) IKM rendelet, továbbá a képesítési követelményekről szóló 7/1991. (IV. 9.) IKM rendelet, valamint a külkereskedelmi tevékenység szakmai követelményeiről szóló 3/1993. (II. 25.) NGKM rendelet.

Melléklet az 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelethez

ATOMERŐMŰVI

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Atomerőmű primerköri berendezéseinek üzemeltetése

Primerköri gépész

Atomerőművi blokkok primerköri berendezéseinek üzemeltetése

Reaktoroperátor

Atomerőmű szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése

Atomerőművi gőzturbinagépész

Atomerőművi blokk szekunderköri berendezéseinek üzemeltetése

Atomerőművi turbinaoperátor

Atomerőmű reaktorának üzemanyagcseréje

Atomerőművi átrakógép-operátor

Atomerőművi közös vezénylőből üzemelő berendezések és rendszerek irányítása

Atomerőművi közösvezénylői-operátor

Atomerőművi hűtővízszükséglet biztosítása

Atomerőművi vízműgépész

Atomerőművi dízelgenerátor gépcsoportok üzemeltetése

zelgenerátor gépész

Atomerőművi nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése

Atomerőművi nyomástartóedény-gépész

Atomerőművi hidrogénmű üzemeltetése

Hidrogénmű-gépész

Atomerőművi nagynyomású nyomástartó berendezések és rendszerek üzemeltetése

Nagynyomású kompresszorállomás gépész

Atomerőművi nitrogénmű üzemeltetése

Nitrogénmű-gépész

Atomerőművi hűtőgépház üzemeltetése

Hűtőgépház-gépész

Külső technológiai üzemek üzemeltetése

Külső technológiai (KTO) gépüzemi gépész

Gázok előállítására szolgáló berendezések üzemeltetése

Külső technológiai (KTO) gázüzemi gépész

Atomerőművi blokkok szabályozó-mérő-védelmi berendezéseinek üzemeltetése

Műszakos irányítástechnikai műszerész

Atomerőművi dolgozók és környezet sugárvédelmének biztosítása

Atomerőművi dozimetrikus

Atomerőművi technológia megvalósításához szükséges vegyészeti beavatkozás hatásainak vizsgálata

Atomerőművi vegyészlaboráns

Atomerőművi rendszerek és berendezések sugárzási szintjének csökkentése

Dekontamináló berendezés gépész

Reaktor karbantartási munkáinak végzése

Reaktor karbantartó

Gőzturbinák karbantartási munkáinak végzése

Gőzturbina karbantartó

Armatúrák karbantartási munkáinak végzése

Armatúra karbantartó

Atomerőművi technológiák készülékeinek karbantartása

Atomerőművi készülék karbantartó

Biztonsági szelepek karbantartása

Biztonsági szelep karbantartó

Forgógépek karbantartási munkáinak végzése

Forgógép karbantartó

Gázellátó-rendszerek berendezéseinek karbantartási munkái

Gáztechnikai karbantartó

Atomerőművi technológiai túlnyomás alatt üzemelő rendszerekben bekövetkező meghibásodások elhárítása

Nyomás alatt üzemelő rendszer hibaelhárító

BÁNYÁSZAT

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Aknaszállító gépek kezelése

Aknaszállítógép kezelő

Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése

Bányagép- és berendezéskezelő I.

Teljesítménytől és típustól függő bányászati berendezések kezelése

Bányagép- és berendezéskezelő II.

Bányakábelek, tömlővezetékek szerelése, kötések elkészítése

Bányakábel- és tömlővezeték-szerelő

Bányamentési munkák

Bányamentő

Bányamentő, újraélesztő és oxigénes menekülő készülékek javítása, karbantartása

Bányamentő műszerész

Szilárdásvány-bányászati bányaüzemi diszpécserközpontok kezelése, irányítása

Bányaüzemi diszpécserközpont-kezelő

Az Általános Bányászati Biztonsági Szabályzatban előírt villamos felülvizsgálatok végzése

Bányaüzemi villamos biztonsági felülvizsgáló

Gázfogadó, gázátadó állomások berendezéseinek kezelése

Gázfogadó- és átadóállomás-kezelő

Külfejtések, ásvány-előkészítő művek berendezéseinek kezelése

Külszínigép-kezelő

Fluidumbányászati, talajmechanikai és kutatófúró berendezések erőgépeinek és erőátviteli egységeinek kezelése

Mélyfúrómotor-kezelő

PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése

Propánbután-gázlefejtő és töltőberendezés kezelő

Robbantóanyag-szállítmányok szállítása és őrzése

Robbanóanyag szállítmánykísérő

Robbanóanyagok szállítási, rakodási, készletezési munkái

Robbanóanyag raktárkezelő

Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése

Robbantásvezető

Ipari robbantási tevékenység kivitelezése

Robbantómester

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések szerelése, üzemeltetése, felülvizsgálata, karbantartása, javítása

Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő

Fluidumbányászati kutak, kútkörzetek, kútfejszerelvények, gyűjtő- és szállítóvezetékek üzemeltetése, ellenőrzése

Tankállomás és kútkezelő

Bányatérségek jövesztési, biztosítási, omlasztási, felhagyási, speciális fenntartási munkái

Vájár (mélyművelő)

Technikusi felkészültséget nem igénylő mélyfúrási, geofizikai jellegű műszaki feladatok ellátása

Mélyfúró

Bányászatban alkalmazott villamos és gépi berendezések szerelése, ellenőrzése, javítása

Bánya elektrolakatos

Mélyművelésű bányászatban alkalmazott villamos berendezések és a bányabeli villamosenergia-hálózattal fémesen összekapcsolt külszíni villamos berendezések önálló szerelése, javítása, karbantartása, üzemeltetése

Bányavillamossági szerelő vagy ABBSZ szerinti bányaüzemi önálló villanyszerelő

Bányaipari erő- és munkagépek szerelése, javítása, karbantartása

Bányagépész vagy géplakatos

Külfejtésű bányák nagy teljesítményű jövesztő, szállító rakodó gépeinek üzemeltetése, ellenőrzése

Külfejtéses bányaművelő

BEL- ÉS KÜLKERESKEDELEM, VENDÉGLÁTÁS, IDEGENFORGALOM

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Könyvértékesítés*

Könyvesbolti eladó

Antikvárius tevékenység*

Antikváriumi szakeladó

Húsbontás, tőkehús és hentesáru értékesítése*

Hús- és hentesáru eladó

Gyógynövény értékesítése*

Drogériakereskedő

Élelmiszer értékesítése*

Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

Vegyi áru értékesítése*

Élelmiszer- és vegyiáru-kereskedő

Növényvédő szer értékesítése*

Kertészeti-gazdabolti eladó

Fotó- és optikai cikk értékesítése*

Látszerész és fotócikk-kereskedő

Ruházati cikk értékesítése*

Ruházati kereskedő

Papír, írószer, sport- és játékszer, nem nemesfémből készült óra, ékszer, ajándék és lakberendezési cikk értékesítése*

Kultúrcikk-kereskedő

Jármű és járműalkatrész, üveg-, kerámia és műanyag áru, elektronikai, híradástechnikai, vas- és műszaki cikk értékesítése*

Vas-műszaki kereskedő

Dekoratőr tevékenység, kirakatrendezés

Dekoratőr, kirakatrendező

Hulladékgyűjtés*

Hulladékgyűjtő

Nemesfém ékszer- és díszműáru felvásárlása, valamint értékesítése*

Becsüs (ékszer szakirány)

Műtárgy és régiség felvásárlása, valamint értékesítése*

Becsüs (műtárgy szakirány)

Tüzelő- és építőanyag értékesítése*

Tüzelő- és építőanyag-kereskedő

Használtcikk-kereskedés, képző- és iparművészeti cikkek, háziipari termékek, dohány- és bazáráru, virágok, díszállatok értékesítése*

Kereskedő-boltvezető

Kőolajtermékek értékesítése*

Töltőállomás-kezelő és eladó

PB-palack értékesítése

PB-cseretelep-kezelő

Kül- és belkereskedelmi ügyletek bonyolítása*

Külkereskedelmi ügyintéző

Külkereskedelmi üzletkötés*

Külkereskedelmi üzletkötő

Külkereskedelmi idegen nyelvű levelezés*

Külkereskedelmi idegen nyelvű levelező

Vámkezelés

Vámkezelő

Vámügyintézés

Vámügyintéző

Nemzetközi szállítmányozás

Szállítmányozási ügyintéző

Cukrászati termékek készítése

Cukrász

Meleg- és hidegkonyhai ételek készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése)

Szakács

Vendéglátó értékesítő tevékenység*

Pincér

Konyhamészárosi tevékenység*

Hús- és hentesáru eladó

Szállodai üzemben portai és szobafőnöki tevékenység*

Szállodai portás

Idegenvezetés

Idegenvezető és hostess

Utazásszervezés és -közvetítés*

Idegenforgalmi ügyintéző

Rendezvényszervezés*

Idegenforgalmi ügyintéző

Utazási irodai ügyintézés (valutaváltás, szálláshely- és program közvetítés, menetjegyek, valamint egyéni és társasutak értékesítése)*

Idegenforgalmi ügyintéző

Ügyfélszolgálat, információ*

Idegenforgalmi ügyintéző

Szabadidő-szervezés*

Idegenforgalmi ügyintéző

BŐRIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása*

Bőripari szabász

Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása*

Bőripari varrómunkás (tűző)

Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása*

Cipőipari gépkezelő

Meghibásodott lábbelik javítása*

Cipőjavító

Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása*

Szíjgyártó

Szíjgyártó és nyerges termékek készítése*

Szíjgyártó, nyerges

Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése

Szőrmekikészítő

Lábbelik készítése gépi műveletekkel*

Cipőgyártó

Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből*

Szűcs

Táskák, apróáruk, bőröndök készítése*

Bőrdíszműves

Lábbelik készítése kézi műveletekkel*

Cipész

Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával*

Kesztyűs

Tartósított bőrök cserzése, kikészítése

Tímár

Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése*

Cipőfelsőrész-készítő

Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése*

Bőrdíszműipari mintakészítő

Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése*

Cipőipari mintakészítő

Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése*

Kesztyűipari mintakészítő

Felsőruházat készítése bőrből*

Bőrruhakészítő

ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Elektronikus áramkörök készítése, szerelése, készülékek összeállítása, élesztése, bemérése*

Elektronikai műszerész

Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete

Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszer szerelő

Elektronikus háztartási berendezések telepítése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Háztartás-elektronikai műszerész (háztartási gépszerelő)

Adatgyűjtő, -tároló, -feldolgozó, -továbbító rendszerek üzemeltetése, karbantartása, szervizelése*

Informatikai műszerész

Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása

Kötő- és varrógép-műszerész

Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása*

Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész

Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása*

Mechanikai műszerész

Mechatronikai eszközök üzemeltetése, karbantartása, javítása*

Mechatronikai műszerész

Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Orvoselektronikai műszerész

Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása

Orvosi műszerész

Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása*

Rádió- és hangtechnikai műszerész

Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása; részegységek, modulok gyártása dokumentációk alapján*

Számítástechnikai műszerész

Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása

Szórakoztató elektronikai készülék szerelő

Televízió- és videokészülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása*

Televízió- és videotechnikai műszerész

Irodai elektronikus-mechanikus berendezések összeszerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása*

Ügyviteltechnikai műszerész (irodatechnikai készülék szerelő)

ÉPÍTŐANYAG-IPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése

Kerámiaégető

Durva kerámiaipari égetőkemencék üzemeltetése

Tégla- és cserépégető

Üvegtárgyak előállítása

Kehely- és pohárkészítő (kézi)

Finom- és ipari kerámia gyártmányok készítése*

Kerámiakészítő

Porcelántárgyak festése, díszítése*

Porcelánfestő

Porcelán nyerstermék készítő

Porcelánkészítő

Kerámiatermékek gyártásához szükséges gipszminták készítése

Gipszmintakészítő

Öblös- és díszműüvegek csiszolása

Üvegcsiszoló

Használati és dísztárgy készítése üvegolvadékból, fúvással

Üvegfúvó

Síküveg díszítése, ólomüveg készítése és festése*

Üvegfestő és ólomüvegező

Képkeretek készítése, javítása, üvegezése, használati és berendezési tárgyak üvegezése*

Képkeretező és üvegező

Üvegféleségek durvacsiszolása

Durvacsiszoló (üveg)

Köszörűszerszámok előállítása egyedi és sorozatgyártásban

Köszörűszerszám-gyártó

Szilikátipari alapanyagot előkészítő technológiai folyamatok vezetése, szabályozása

Szilikátipari anyag-előkészítő

Szilikátalapú szigetelő termékek gyártási folyamatának irányítása

Szilikátipari olvasztár

Üvegcsövek, üvegbotok, vákuumtechnikai üvegek, laboratóriumi műszerek alkatrészeinek gyártása, használati díszműáru és karácsonyfadíszek készítése

Ipari üvegműves

Vasbeton- és műkőelemek készítése

Vasbeton- és műkőkészítő

ÉPÍTŐIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása

Bádogos és épületbádogos

Fa, műanyag és kent textil padlóburkolatok készítése

Burkoló

Cserépkályhák, kandallók építése, javítása

Cserépkályha- és kandallókészítő

Épületek külső és belső, lapanyagú munkáinak végzése

Épületburkoló

Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása

Épületszigetelő

Épületek külső és belső tereinek díszítése

Épületszobrász

Épületek, építmények kül- és beltéri felületeinek festése, mázolása, tapétázása

Szobafestő-mázoló és tapétázó

Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése*

Kőfaragó

Épületek és építmények héjazatának készítése, javítása

Tetőfedő

Falazási, vakolási helyszíni betonozási munkák, épületszerkezetek beépítése, készítése, javítása, bontása. Kisebb építmények, családi házak önálló építése, javítása, bontása

Kőműves vagy magasépítési technikus

Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése

Műkőkészítő

Nyílászáró szerkezetek üvegezése

Üvegező

Kazánok, kemencék és kémények építése, bontása, javítása

Kazán- és kemencekőműves

Vasbetonszerkezetek acélszerelésének elkészítése

Vasszerelő

Építőgépek kezelése és karbantartása

Építőgép-kezelő és -karbantartó

Könnyűgép-kezelői tevékenység végzése

Könnyűgépkezelő

Nehézgép-kezelői tevékenység végzése

Nehézgépkezelő

Zárt technológiai rendszerben üzemelő anyagmozgató gépek üzemeltetése

Anyagmozgató

Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése

Emelőgép-ügyintéző

FAIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése*

Asztalosipari felületkezelő

Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje*

Asztalosipari szerelő

Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása*

Faipari gépmunkás

Fajátékok készítése*

Fajátékkészítő

Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján*

Faműves

Faaljzatok, alapépítmények készítése*

Fapadlózó és burkoló

Faipari tömegcikkek készítése*

Fatömegcikk- és -eszközgyártó

Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése*

Asztalos

Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó és dúcoló munkák végzése*

Ács-állványozó

Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása

Bognár

Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása

Csónaképítő

Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése*

Faesztergályos

Fa és egyéb anyagok kombinációjával sportszereket, gyógytornaszereket, illetve szabadidősportszerek gyártása, javítása

Sportszergyártó

Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása

Kádár

Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása*

Kárpitos

Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása

Műbútorasztalos és restaurátor

FÉMMEGMUNKÁLÁS

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Anyagmegmunkálás esztergagépen*

Esztergályos

Anyagmegmunkálás különböző forgácsoló berendezéseken

Fémforgácsoló

Fémlemezek képlékeny alakítása fémnyomással

Fémnyomó

Gépszerelő és karbantartó tevékenység ellátása, szerelés, javítás, karbantartás*

Géplakatos

Anyagmegmunkálás gyalu- és vésőgépen*

Gyalus-vésős

Anyagmegmunkálás köszörűgépen*

Köszörűs

Anyagmegmunkálás marógépen*

Marós

NC, CNC vezérlésű szerszámgépek kezelése*

NC-, CNC-gépkezelő

Megmunkáló programok készítése NC-, CNC-vezérlésű szerszámgépekre, gyártástervezés, üzemeltetés*

NC-, CNC-programozó technológus

Fémszerkezetek készítése, szerelése, javítása műszaki dokumentációk alapján*

Szerkezetlakatos

Forgácsoló szerszámok élezése*

Szerszámélező

Nagy értékű forgácsoló-, kézi- és sajtolószerszámok, idomszerek gyártása, felújítása*

Szerszámkészítő

GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Automata gépeken futó gyártási folyamat részfeladatainak és a gyártási folyamat középszintű irányítói munkakörének ellátása, gyártósor-beállítás, karbantartás irányítása*

Automata gyártórendszerek üzemeltetője

Szállító csővezetékek és azokból alkotott hálózatok összeszerelése, karbantartása, javítása

Csőhálózat-szerelő

Felvonószerelés

Felvonószerelő

Gázelosztó, csatlakozó és fogyasztói hálózat létesítés, karbantartás, javítás, háztartási gázfogyasztó felszerelés, beállítás, javítás

Gázvezeték- és -készülék szerelő

Bármilyen közúti járműbe engedélyezett autógáz-üzemanyagellátó berendezés beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása

Gázautószerelő

Gépek, berendezések összeszerelése, helyszíni üzembe helyezése, beállítása, karbantartása*

Gépinstallátor

Ipari hűtőgépek kezelése*

Hűtőgépkezelő

Berendezések hidraulikus és/vagy pneumatikus részegységeinek karbantartása, javítása*

Hidraulika és pneumatika szerelő, javító

Hűtőgépek telepítése, üzemeltetése, felügyelete, karbantartása, javítása

Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő

Fonó- és szövőipari gépek karbantartása, javítása

Könnyűipari gépszerelő

Kerékpárok szerelése, karbantartása, javítása*

Kerékpárszerelő

Szellőzéstechnikai rendszer üzemeltetése, beállítása*

Klímagépkezelő

Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit

Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő

Motorkerékpárok szerelése, karbantartása, javítása

Motorkerékpár-szerelő

Programozható logikájú vezérléssel működő berendezések, technológiák vezérlő programjainak elkészítése, bevitele, tesztelése

PLC-programozó

Épületek szellőztető és klímaberendezéseinek felszerelése, üzembe helyezése, beszabályozása

Szellőző- és klímaberendezés szerelő

Vízvezeték- és központifűtés-tervek alapján a kivitelezési munkálatok elvégzése

Vízvezeték- és központifűtés-szerelő

Vegyi- és élelmiszeriparban használatos gépek, berendezések szerelése, karbantartása, javítása

Vegyi- és élelmiszer-ipari gépszerelő

KOHÁSZAT

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Acélhengerlő berendezések üzemeltetése*

Acélhengerész

Alumínium előállítása

Alumíniumkohász

Dokumentált anyagvizsgálatok végzése kidolgozott vizsgálati előírások, illetve vonatkozó szabványok szerint

Anyagvizsgáló (az eljárás és szint feltüntetésével)

Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)*

Eljárás szerinti hegesztő (az eljárás megjelölésével)

Fémipari mechanikai, metallográfiai, kémiai laboratóriumi vizsgálatok előkészítése, vizsgáló berendezések kezelése

Fémipari laboráns

Öntödei formázógép kezelése, homokformák készítése

Gépi formázó

Hőkezelő kemencék üzemeltetése, hőkezelések végzése technológiai utasítások alapján*

Hőkezelő

Fémhegesztési munkák végzése tetszőleges eljárással*

Hegesztő

Hegesztő gyakorlati oktatói feladatok ellátása, hegesztő vizsgára felkészítés

Hegesztő gyakorlati oktató

Különböző fémtermékek előállítása hideg- és meleghengerléssel, a berendezések kezelése, beállítása, karbantartása

Hengerész

Kemény- és lágyforrasztási munkák végzése

Keményforrasztó

Hengerművi és kovácsüzemi előmelegítő kemencék üzemeltetése

Kohászati kemencekezelő

Statikus nyomással öntőgép üzemeltetése

Kokilla- és nyomásos öntő

Alkatrészek, szerszámok készítése kovácsolással, hideg- és melegsajtolással

Kovács

Öntvények üregeit, bonyolult kontúrfelületeit kialakító magok készítése kézi vagy gépi úton

Magkészítő

Hidro-, illetve elektrometallurgiai eljárást alkalmazó berendezések, kemencék kezelése, karbantartása

Metallurgiai kemencekezelő

Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)

Műanyaghegesztő (az eljárás feltüntetésével)

Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata*

Öntő

Öntvények előállításához szükséges minták készítése, javítása, karbantartása

Öntőipari mintakészítő

Öntödei gépek üzemeltetése

Öntödei gépkezelő

Nyersvas- és acélgyártás során adalékolás, az olvasztás menetének irányítása, csapolás, öntés, szerszámok, berendezések üzemeltetése, karbantartása

Olvasztár

Különleges felületű, nagy pontosságú öntvények készítése*

Precíziós öntő

Gépek rezgésdiagnosztikai ellenőrző méréseinek végzése, a mérések dokumentálása

Rezgésmérő és -analizáló

Timföldgyártás

Timföldgyártó

NYOMDAIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása*

Szitanyomó, filmnyomó

Kisofszetnyomógépek kezelése*

Kisofszetgép-kezelő

Kivágógépek kezelése, karbantartása*

Kivágógép-kezelő

Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés*

Mélynyomó segédgépmester

Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása*

Segédgépmester

Nyomdai gépek nyomóhordozóval való kiszolgálása*

Nyomdai berakó

Fényszedő gépek kezelése, szövegbevitel a tipográfiai előírásoknak megfelelően*

Nyomdai szövegrögzítő

Nyomdai fénymásoló*

Nyomdai fénymásoló

Könyvkötészeti termékek előállítása kézi, gépi műveletekkel*

Kézi könyvkötő

Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével*

Szövegfeldolgozó

Tekercsnyomógépek üzemeltetése*

Tekercsnyomó gépmester

Nyomóforma készítése

Nyomóforma-készítő

Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása*

Nagyüzemi könyvgyártó

Nyomdai eredetik feldolgozása*

Képfeldolgozó

Ívnyomógépek üzemeltetése*

Ívnyomó gépmester

RUHAIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Férfiruha-készítés*

Férfiruha-készítő

Fehérnemű-készítés*

Kötőipari konfekciós, fehérnemű-készítő

Nőiruha-készítés*

Nőiruha-készítő

Gyermekruha-készítés*

Gyermekruha-készítő

Kalap- és sapkakészítés*

Kalapos és sapkakészítő

Szériázás*

Szériázó

Ruhadarabok kiszabása*

Konfekcióipari szabász

Lakástextil konfekcionálás*

Lakástextil varró és javító

Textiljáték-készítés*

Textiljáték-készítő

Jelmez- és alkalmiruha-készítés*

Jelmez- és alkalmiruha-készítő

SZOLGÁLTATÓIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése

Fodrász

Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás), szolárium kezelés

Kozmetikus

Speciális szolgáltató tevékenység végzése

Kéz- lábápoló, műkörömépítő

Fénykép- és videofelvételek készítése és kidolgozása*

Fényképész

Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése

Órás

Drágakövek, szintetikus kövek és műtermékek csiszolása

Drágakőcsiszoló

Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése*

Optikai üvegcsiszoló

Hagyományos "cserép" tárgyak készítése, értékesítése

Fazekas

Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, javítása*

Ötvös

Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés

Kefe- és seprűkészítő

Szénsavas ivóvíz (szikvíz), üditő italok előállítása, forgalmazása

Szikvízgyártó

Kerekek centírozása, gumiköpenyek felszerelése*

Gumijavító és centírozó

Nyílászáró szerkezetekhez fa-, műanyagredőny készítése, szerelése

Redőny-, reluxakészítő, -javító

Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak készítése, hagyományos magyar népművészeti mintakincs és technika alapján

Fonottbútor-készítő

Bútorelemek, burkolatok kézi nádazása, nádszövetezése, díszítő fonások készítése*

Bútornádazó

Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése*

Doboz- és tokkészítő

Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, furatköszörülési, síkköszörülési móddal*

Késes és köszörűs

Szemüveg készítése és javítása, egyéb optikai eszközök és fotócikkek forgalmazása

Látszerész és fotócikk-kereskedő

A látóképességgel összefüggő szemvizsgálatok végzése, szemüvegek és optikai eszközök orvosi rendelvény nélküli készítése

Optometrista látszerész

Vegytisztítás, textiltisztítás*

Kelmefestő és -tisztító

TEXTILIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Fonás*

Fonó

Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel

Kézi és gépi hímző

Kötés*

Kötő

Kötöttáru-készítés*

Kötöttáru-készítő

Nemszőttkelme-készítés

Nemszőttkelme-gyártó

Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása*

Szőnyegszövő

Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása*

Szőnyegcsomózó

Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos takács szövőszéken*

Takács

Szövés*

Szövő

Zsinórkészítés

Zsinórfonatoló

Műstoppolás

Kelmejavító (műstoppoló)

Gombkötés, paszománykészítés

Paszományos és gombkötő

VEGYIPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Galvanizálás*

Galvanizáló

Gumigyártás, gumifeldolgozás

Gumigyártó és -feldolgozó

Műanyagfeldolgozás

Műanyag-feldolgozó

Műanyaghegesztés*

Műanyaghegesztő

Kőolaj-feldolgozás*

Kőolaj-feldolgozó

Fotóanyaggyártás*

Fotóanyaggyártó

Lakk- és festékgyártás*

Lakk- és festékgyártó

Szénsavtermelés és feldolgozás

Szénsavtermelő és -feldolgozó

Biolaboráns tevékenység

Biolaboráns

Gyógyszerhatóanyag-gyártás*

Gyógyszerhatóanyag-gyártó

Gyógyszer- és tápszerkészítés*

Gyógyszer- és tápszerkészítő

Vegyianyaggyártó*

Vegyianyaggyártó

Műtrágyagyártás

Műtrágyagyártó

Növényvédőszer-gyártás*

Növényvédőszer-gyártó

Robbanóanyag-gyártás*

Robbanóanyag-gyártó

Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata

Drog- és toxikológiai technikus

Vegyipari termékek minőségbiztosítása

Vegyipari minőségbiztosítási technikus

Vegyi anyagok minőségi és mennyiségi meghatározása*

Vegyészanalitikus

Laboratóriumi műveletek végzése*

Vegyészlaboráns

Textilfestés és -kikészítés

Textilfestő és -kikészítő

Kékfestés*

Kékfestő

Kozmetikumok előállítása*

Kozmetikai termékgyártó

Szabvány szerint I-II. csoportba sorolt polgári pirotechnikai termékek működtetése

Pirotechnikus (I.)

Polgári pirotechnikai termékek működtetése

Pirotechnikus (II.)

Polgári pirotechnikai termékek működtetése és gyártása

Pirotechnikus (III.)

Robbanónyagok szállítása

Robbanóanyag-szállítmány kísérő

Biológiai termékek előállítása*

Ipari biológiai termékgyártó

Gyógynövényipari termékek előállítása

Gyógynövényipari technikus

VILLAMOSENERGIA-IPAR

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Villamos gépek és készülékek gyártása, karbantartása, üzemeltetése, telepítése

Villamosgép- és -készülék szerelő

Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása

Villanyszerelő, vagy villamosgép és berendezés technikus, vagy elektrotechnikai technikus

Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése

Áramszolgáltatói hálózatszerelő

Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése

Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó

Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése

Villamosművi vízelőkészítő gépész

Villamos művi segédberendezések üzemeltetése

Villamosművi algépkezelő

Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata

Érintésvédelem szabványossági felülvizsgáló

Villamos elosztóhálózat és berendezéseinek kezelése

Önálló hálózatkezelő

Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele

Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója

Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés

FAM-szerelő

Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása

Kábelszerelő

Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés

Szakszolgálati szerelő

Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata

Villámvédelem felülvizsgálója

Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben

Villamosgép és berendezés kezelő

Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése

Villamos hálózat szerelő

Villamosművek villamos berendezésének kezelése

Villamosmű kezelő

Villamosművi berendezések, állomások szerelése

Villamosművi-készülék szerelő

ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELŐ, SZERELŐ, ÜZEMELTETŐ

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek üzembe helyezése, beszabályozása

Gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, üzembe helyező

Gáz- és olajüzemi berendezések műszaki és biztonsági felügyeletének ellátása, a kezelők szakmai felügyelete

Gáz- és olajüzemi berendezés felügyelő

Gáz- és olajtüzelő-berendezések égőinek, tüzeléstechnikai és biztonsági szerelvényeinek felülvizsgálata, mérések végzése, s ezek alapján a berendezés minősítése

Gáz- és olajtüzelő-berendezés minősítő felülvizsgáló

290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése*

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek karbantartása, javítása

Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó

Max. 1 400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kis teljesítményű kazánfűtő

Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése*

Kazánfűtő

Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése*

Kazánkezelő

21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése

Kazángépész

Kisveszélyességű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)*

Nyomástartóberendezés-kezelő

Nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül)

Nyomástartóedény-gépész

Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése

Villamosművi vízelőkészítő-gépész

Villamosművi segédberendezések üzemeltetése

Villamosművi algépkezelő

Hőerőművi olajállomás technológiai berendezésének üzemeltetése

Villamosművi olajállomás-kezelő

Vízierőművek gépészeti főberendezéseinek üzemeltetése

Villamosművi vízturbina-kezelő

Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek számára

Villamosművi vízelőkészítőberendezés-kezelő

Szén kiürítése, a tározótérre történő kiszállításának biztosítása

Villamosművi vagonbuktató-kezelő

Fluidizációs rendszerű pernyeeltávolító berendezés üzemeltetése

Villamosművi pernye- és zagyrendszerkezelő

Turbina segédberendezéseinek üzemeltetése

Villamosművi algépész

Villamosművi kazán, turbinaegység és segédberendezéseinek üzemeltetése

Villamosművi blokkgépész

Villamosművi gázturbinák gépészeti üzemeltetése

Villamosművi gázturbina-gépész

Villamosművi gőzturbinák gépészeti üzemeltetése

Villamosművi gőzturbina-gépész

Blokkhoz tartozó gőzkazán és segédberendezéseinek üzemeltetése

Villamosművi kalorikus-gépész

Hőerőművek olajállomásának kezelése

Villamosművi olajállomás-gépész

Villamosművi szállító berendezések üzemeltetése

Villamosművi szállítóüzem-gépész

Villamosmű szekunder berendezéseinek szerelése

Villamosművi szekunderszerelő

Vízierőművek gépészeti főberendezéseinek üzemeltetése

Villamosművi vízturbina-gépész

Erőmű tápvízköreinek kémiai ellenőrzése

Villamosművi vegyészlaboráns

Erőművek kazán- és turbinaüzemének irányítása

Villamosművi vezetőgépész

NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS

Tevékenység

Szakképesítés megnevezése

Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése

ADR ügyintéző

Energetikusi feladatok ellátása

Energetikus

Gázüzemi csőhálózat, fogyasztói vezeték építés, szerelés irányítása; gázcseretelep, gázszolgáltatói kirendeltség, gázüzemi karbantartó üzem vezetése

Felelős gázüzemi vezető (a szakterület megjelölésével)

Szabadkézi vázlatok alapján tervezési, gyártási dokumentációk kivitelezése, alkatrészrajzok szerkesztése

Műszaki rajzoló

Vállalatok minőségbiztosítási rendszerének kialakítása, a tanúsítással kapcsolatos feladatok elvégzése és a rendszer működésének ellenőrzése

Minőségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító

Rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedés kezdeményezése*

Minőségellenőr

Szabványállomány karbantartás, vállalati szabványtár kialakítás, szabványfelelősi hálózat kiépítés*

Szabványügyintéző

Szabványok kidolgozása

Szabványalkotó

Termék-előállító, karbantartó, szerelő munkaszervezetek munkájának irányítása, szervezése

Termelésirányító

Termeléstervezési és -irányítási, gyártás-előkészítési feladatok végrehajtása

Termelésszervező

Közraktár vezetője

Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

Megjegyzés:
1. Az Országos Képzési Jegyzék szerint.
2. A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy

 


Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 
Regisztrálj MOST!