Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az alábbiakban közölt adatok archív adatok.

Friss információkról ITT tud érdeklődni.

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
2009. évi pályzati programja

„A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál”

A pályázat célja: a gazdasági válság hatására kialakult foglalkoztatási nehézségek enyhítése a munkaerő megtartásának, a munkaszervezési intézkedéseknek, és az ezekhez kapcsolódó munkaerő-piaci képzéseknek a támogatása révén.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, ami azt jelenti, hogy ilyen címen igénybe vett támogatás összege három év tekintetében nem haladhatja meg a 200.000 eurót.

Nem pályázhat:
- mezőgazdasági vállalkozás
- aki a pályázat beadásakor munkahelymegőrző támogatásban részesül
- aki nem rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel
- akit két éven belül munkaügyi bírsággal sújtottak
- akinek fennálló adó-, járulék-, illeték-, vámtartozása van
- aki csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt áll.

Pályázatot nyújthat be:

- minden jogképes munáltató, kivéve: költségvetési szerv és intézményei, non-profit szervezetek, természetes személyek;

- akinek a 2008-as átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 3 fő volt;

- ha a leépítési szándékát a pályázat benyújtása előtt (legkorábban 2008 október 1 után) az illetékes munkaügyi központ felé lejelentette a cég, viszont erről a munkavállalkókat még nem értesítette, ugyanakkor vállalja, hogy támogatás esetén nem kerül sor a leépítésre;

- vagy ha a leépítés mértéke nem jár bejelentési kötelezettséggel (mert a foglalkoztatottak létszáma nem éri el a 20 főt, 20-100 fő között a leépítés kevesebb mint 10 fő, 100-300 fő között a leépítés kevesebb mint 10%, 300 fő fölött pedig kevesebb mint 30 fő), tájékoztatja az illetékes regionális munkaügyi központot, és a támogatás megítélése esetén nem hajtja végre a létszámleépítést.

Feltétel, hogy vállalni kell a projekt kezdetén meglévő átlagos statisztikai állományi létszám megtartását a projekt teljes ideje alatt. A projekt teljes ideje a támogatott hónapok száma + ezt követően a támogatott hónapok időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettség.

Támogatást a következőkre lehet igényelni:

A.) Bértámogatás: a leépítésben érintett munkavállalók munkabére és ténylegesen kifizetett járulékai után. Az egy főre eső támogatás havonta maximum a kötelező legkisebb munkabér és járulékai 150%-a. A támogatás legalább 3, legfeljebb 12 hónapra igényelhető.

A támogatás mértéke: 3-50 fő foglalkoztatott esetén 75%
50-250 fő foglalkoztatott esetén 50%
250 fő foglalkoztatott esetén 25%

B.) A munkáltató az átmeneti gazdasági visszaesésből adódó foglalkoztatási nehézségeit a munkaviszony megszüntetésének megelőzése érdekében munkaszervezési intézkedések bevezetésével, a korábbinál rövidebb időtartamú munkaidőben történő munka biztosításával is kezelheti. Amennyiben a tényleges munkával töltött idő mértéke negyedéves átlagban a törvényes munkaidő felét eléri, de a törvényes munkaidőnél kevesebb, a munkáltatón keresztül a munkavállaló részére támogatás adható arra a kieső munkaidőre vonatkozóan, mikor a munkavállaló ténylegesen munkát nem végzett. A program keretében lehetőség van arra is, hogy a munkáltató a munkával nem töltött időben a munkavállalót a munkaviszony fenntartása mellett képzésbe vonja.

A támogatás mértéke:
a) Bértámogatás esetén: mindhárom munkáltatói kategóriában az érintett munkavállaló munkavégzéssel nem töltött, kieső munkaidejére jutó ténylegesen kifizetett munkabér legfeljebb 80 százaléka és a munkáltató által a fenti időre ténylegesen kifizetett járulékok legfeljebb 80 százaléka. A támogatás időtartama legalább 3 és legfeljebb 12 hónap, a támogatás időtartamával megegyező továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel. Abban az esetben, ha a munkáltató a munkaszervezési intézkedést a pályázat benyújtását megelőzően bevezette, támogatást csak a projekt benyújtását követő időre vehet igénybe.

b) Képzési támogatás esetén: a képzés költségének 80 %-a. A képzés időtartama nem lehet hosszabb 12 hónapnál. A következő képzésekhez nyújtható támogatás:
• államilag elismert szakképesítés megszerzéséhez, a szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatáshoz
• munkakör betöltéséhez , foglalkoztatás, tevékenység gyakorlásához szükséges magasabb képesítés megszerzéséhez
• a szakmai tevékenység magasabb szintú gyakorlásához – kivéve a felsőfokú oktatási intézményben szervezett felsőfokú szakképesítés megszerzéséhez
• közúti jármúvek vezetésére jogosító vezetői engedélyek megszerzéséhez.

Írta: Szalai Dániel
pályázati szakértő
http://ivfm.hu/

 Erről a témáról, rengeteg hasznos részletet megtudhatsz, ha beregisztrálsz a Munkaügyi Fórumba  és megkérdezed a téma szakértőit. 

Regisztrálj MOST!