Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Ez már egy archív dokumentum.
Hatályos, friss információkról érdeklődjön a
Fórumban.

 

GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
MINISZTER
 

Szám: I./1606/1

Tárgy: Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés hatályának kiterjesztése

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 34. §-ának (1) bekezdése alapján a gazdasági miniszter meghozta az alábbi

határozatot

1.

A gazdasági miniszter az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége valamint a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet által 1997. május 21-én meg- kötött, az 1998. és a 2001. évi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Vendég- látó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés hatályát – a 27. § (4)-(5) bekezdések, „a vendéglátás és idegenforgalom területén alkalmazandó besorolási feltételek és szak- mai minimálbér” című 2. számú melléklet, valamint „a munkaszerződés megkötésére és módosítására vonatkozó szabályokról és eljárás a munkaviszony megszüntetése és megszűnése esetén” című 4. számú melléklet kivételével – a kollektív szerződést megkötő felek együttes kérelmére, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '98. szerinti

55.1 Szállodai szolgáltatás,
55.3 Éttermi, cukrászdai vendéglátás,
55.5 Munkahelyi és közétkeztetés

alágazatokban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti.

2.

A kiterjesztés a Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának megszüntetéséig tart.

3.

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés hatályának kiterjesztése a jelen határozat közzétételének napján lép hatályba.

4.

A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a kollektív szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szak- szervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz.

Indokolás:

Az Idegenforgalmi Munkaadók Országos Szövetsége valamint a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet 2000. augusztus 3-án együttes kérelmet terjesztettek elő az 1997. május 21-én megkötött, 1998-ban módosított, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés hatályának részleges kiterjesztése iránt az 55.1. Szállodai szolgáltatás, 55.3 Éttermi, cukrászdai vendéglátás, 55.5 Munkahelyi és közétkeztetés alágazatokban működő valamennyi munkáltatói szervezet vonatkozásában. A felek a kollektív szerződés hatályának kiterjesztését a 27. § (4)-(5) bekezdések, „a vendéglátás és idegenforgalom területén alkalmazandó besorolási feltételek és szakmai minimálbér” című 2. számú melléklet kivételével kérték.

A kiterjesztés tárgyában megindult eljárás alatt a felek – a kollektív szerződés 2001. évi újabb módosítására tekintettel – kérelmüket akként módosították, hogy a hatály kiterjesztése az 1998. és a 2001. évben módosított, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt kollektív szerződés tekintetében történjen, a 27. § (4)-(5) bekezdések, „a vendéglátás és idegenforgalom területén alkalmazandó besorolási feltételek és szakmai minimálbér” című 2. számú melléklet, valamint „a munkaszerződés megkötésére és módosítására vonatkozó szabályokról és eljárás a munkaviszony megszüntetése és megszűnése esetén” című 4. számú melléklet kivételével.

A gazdasági miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.) 34. §-a (2)-(4) bekezdésében előírt követelményeknek.

A hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Munkaügyi Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága megtárgyalta. A kiterjesztést a munkáltatói oldal jelentős többséggel, a munkavállalói oldal egységesen támogatta.

A kollektív szerződés hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik. A kollektív szerződés hatályának kiterjesztése az érintett alágazatokban működő munkáltatók részére azonos feltételeket biztosít a munkaerő foglalkoztatása tekintetében.

A fellebbezés kizárása az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény (Áe.) 64. §-án, a jogorvoslatra történő felhívás az Áe. 72. §-án, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 23. §-a (1) bekezdésének f) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul.

Budapest, 2001. április 18.Dr. Matolcsi György sk.