Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Nagy izgalommal várja minden munkaügyes a Munka törvénykönyvét éríntő módosító javaslatokat. A 2018-as évben számos ponton terveznek alakítani a törvényeken, de vajon tényleg nagyon új dolgokra kell készülnöd? 

2018-as valtozasok a munka torvenykonyveben munkaugyi forum blog

 

Átnéztük az Mt-t és megmutatjuk Neked, hogy milyen várható változásokra kell készülnöd. Olvass tovább:

Figyelem! Bejegyzésünket folyamatosan frissítjük. A módosítások hatályba lépésekor pedig tájékoztatunk!

 

Mt. 51. § (3) bekezdése változás 2018.01.01.-től

2017.12.31.-ig hatályos Mt. 51. § (3) bekezdése

Mt. 51. § (3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat.

 

2018.01.01.-től hatályos Mt. 51. § (3) bekezdése

 Mt. 51. § (3) A munkavállalót csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel rá hátrányos következményekkel nem járhat. A munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának változására tekintettel köteles a munkafeltételeket, a munkaidő- beosztást - a 6. §-ban foglaltak figyelembevételével - megfelelően módosítani.

 

Ez a módosítás már életbe lépett. Lényegi változást nem tartalmaz, mert eddig is így kellett alkalmazni a törvényt.Ha valakinek egészségügyi állapotában változás áll be, testi alkatára, fejlettségére, egészségi állapotára tekintettel kell a munkafeltételeket biztosítani. Ez a törvény hatályba lépett.

 

Mt. 6. § (1) A munkaszerződés teljesítése során - kivéve, ha törvény eltérő követelményt ír elő - úgy kell eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Felróható magatartására előnyök szerzése végett senki nem hivatkozhat. A másik fél felróható magatartására hivatkozhat az is, aki maga felróhatóan járt el.

 

Mt. 6. § (2) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kell eljárni, továbbá kölcsönösen együtt kell működni, és nem lehet olyan magatartást tanúsítani, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti. A jóhiszeműség és tisztesség követelményét sérti az is, akinek joggyakorlása szemben áll olyan korábbi magatartásával, amelyben a másik fél okkal bízhatott.

 

Mt. 6. § (3) A munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállalónak aránytalan sérelmet nem okozhat.

 

Mt. 6. § (4) Az e törvény hatálya alá tartozók kötelesek egymást minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a munkaviszony létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

 

munkaugyi forum belepes 600x50

Mt. 120. § a) pontja változás 2018.01.01.-től

2017.12.31.-ig hatályos Mt. 120. § a) pontja

Mt. 120. § a) pontja

A munkavállalónak, ha

a) a rehabilitációs szakértői szerv legalább ötven százalékos mértékű egészségkárosodását megállapította,

évenként öt munkanap pótszabadság jár.

2018.01.01.-től hatályos Mt. 120. § a) pontja bekezdése

Mt. 120. § a) pontja

A munkavállalónak, ha

a) megváltozott munkaképességű,

évenként öt munkanap pótszabadság jár.

A jogszabály módosítás pontosítja a megváltozott munkaképességű személyek fogalmát a Mt. 294. § l) pontja-ban.

 

A 120. paragrafusok már hatályba léptek! 

 

Mt. 136. § (1) bekezdése változás 2018.01.01.-től

2017.12.31.-ig hatályos Mt. 136. § (1) bekezdése

Mt. 136. § (1) Alapbérként legalább a kötelező legkisebb munkabért kell meghatározni.

2018.01.01.-től hatályos Mt. 136. § (1) bekezdése

Mt. 136. § (1) Alapbérként legalább a 153. § (1) bekezdése szerinti munkabért kell meghatározni.

Mt. 153. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a) a kötelező legkisebb munkabér és

b) a garantált bérminimum

összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően - rendeletben állapítsa meg.

munkaugyi forum belepes 600x50

 

Mt. 138. § (5) bekezdése változás 2018.01.01.-től

2017.12.31.-ig hatályos Mt. 138. § (5) bekezdése

Mt. 138. § (5) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje.

2018.01.01.-től hatályos Mt. 138. § (5) bekezdése

Mt. 138. § (5) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőt úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a 153. § (1) bekezdése szerinti munkabér mértékét elérje.

 

Mt. 153. § (2)-(4) bekezdése változás 2018.01.01.-től

2017.12.31.-ig hatályos Mt. 153. § (2)-(4) bekezdése

(2) A Kormány a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb munkabért állapíthat meg.

(3) A kötelező legkisebb munkabér összegének és hatályának megállapításánál figyelembe kell venni különösen a munkakör ellátásához szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságait.

(4) A kötelező legkisebb munkabér összegét naptári évenként felül kell vizsgálni.

2018.01.01.-től hatályos Mt. 153. § (2)-(4) bekezdése

Mt. 153. § (2) A Kormány a munkavállalók egyes csoportjaira eltérő összegű kötelező legkisebb munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg.

Mt. 153. § (3) A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegének és hatályának megállapításánál figyelembe kell venni különösen a munkakör ellátásához szükséges követelményeket, a nemzeti munkaerőpiac jellemzőit, a nemzetgazdaság helyzetét, az egyes nemzetgazdasági ágazatok és az egyes földrajzi területek munkaerő-piaci sajátosságait.

Mt. 153. § (4) A kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét naptári évenként felül kell vizsgálni.

 

A 138-153 pparagrafus hatályba lépett.

munkaugyi forum belepes 600x50

Mt. 294. § (1) bekezdés e) pontja bekezdése változás 2018.01.01.-től

2017.12.31.-ig hatályos Mt. 294. § (1) bekezdés e) pontja bekezdése

Mt. 294. § (1) bekezdés e) munkavállalói képviselő: az üzemi tanács tagja, üzemi megbízott, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője,

2018.01.01.-től hatályos Mt. 294. § (1) bekezdés e) pontja bekezdése

Mt. 294. § (1) bekezdés e) munkavállalói képviselő: az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott, a 273. § (3)-(4) bekezdése szerinti szakszervezeti tisztségviselő, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállaló képviselője,

 

Mt. 273. § (3) A szakszervezet a 236. § (2) bekezdésben foglaltak szerint önállónak minősülő telephelyen foglalkoztatott tisztségviselők közül, ha a munkavállalóknak a naptári év első napján a megelőző naptári évre számított átlagos statisztikai létszáma

a) az ötszáz főt nem haladja meg, egy főt,

b) az ötszáz főt meghaladja, de az ezer főt nem haladja meg, két főt,

c) az ezer főt meghaladja, de a kétezer főt nem haladja meg, három főt,

d) a kétezer főt meghaladja, de a négyezer főt nem haladja meg, négy főt,

e) a négyezer főt meghaladja, öt főt

jelölhet meg.

Mt. 273. § (4) A (3) bekezdésben megjelölt tisztségviselőn túlmenően az (1) bekezdésben meghatározott védelem illeti meg a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet alapszabály szerinti legfelsőbb szerve által megjelölt egy tisztségviselőt.

munkaugyi forum belepes 600x50

Mt. 294. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki 2018.01.01.-től

2018.01.01.-től hatályos Mt. 294. § (1) bekezdés l) pontja bekezdése

 

Mt. 294. § (1) bekezdés e) munkavállalói képviselő: az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott, a 273. § (3)-(4) bekezdése szerinti szakszervezeti tisztségviselő, a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállaló képviselője,

Mt. 294. § (1) bekezdése a következő k) pontja kb) ponttal egészül ki

294. § (1) k)184három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló: aki, a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel

294. § (1) ka)185családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban részesült vagy részesül, vagy

294. § (1) kb) gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül,

Mt. 294. § (1) bekezdése a következő l) pontja egészül ki

l) megváltozott munkaképességű személy: a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján

la) akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,

lb) aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, hatósági bizonyítvány, minősítés időbeli hatálya alatt,

lc) akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű, az erről szóló szakvélemény időbeli hatálya alatt, vagy

ld) rokkantsági ellátásban részesül.

 A 294. paragrafus életbe lépett.

munkaugyi forum belepes 600x50