Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

A munkaügyi hatóságok 2020 január 1 és március 31 között 4123 munkáltatót ellenőrzött és az esetek 68%-ban munkaügyi jogsértést tártak fel, amely 11 916 fő munkavállalót érintett. Olvasd el bejegyzésünket, hogy lásd mire kell figyelned a munkaügyek során. 

munkaugyi-ellenorzes-2020

Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztálya által készített statisztikából a messzemenő következtetéseket levonásához figyelembe kell venni a koronavírus járványt is. A COVID-19 miatt kihirdetett veszélyhelyzet nemcsak minden magyar állampolgár eddig megszokott életét változtatta meg, de nagymértékben éreztette hatását a munkaügyi ellenőrzések területén is. A helyszíni ellenőrzések száma csökkent, elsődleges szempont volt a már megkezdett ellenőrzések lezárása, valamint a panaszok, illetve közérdekű bejelentések kivizsgálása, melyek jellemzően több szabálytalanság megállapítását eredményezték.

grafikon-1-2020-ellenorzes

Grafikon forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály összefoglaló jelentése

A koronavírus következményeként kihirdetett veszélyhelyzet miatt, összegezve a munkaügyi hatóság működésében az alábbiak voltak megfigyelhetőek:

 • A helyszíni ellenőrzések száma csökkent (az első negyedéves ellenőrzések mindössze 19 %-a történt 2020. márciusban, melyek döntő többsége március első-két hetében került lefolytatásra)
 • Elsődleges volt a munkaügyi hatóság által már megkezdett ellenőrzések, eljárások befejezésére irányuló tevékenység. A folyamatban lévő ellenőrzések eredményes lezárásához írásban kérték a hatóság munkatársai a munkáltatók nyilatkozatát, a munkaügyi iratok elektronikus úton való megküldését. A munkavégzés zavartalanságát szem előtt tartva a lehető legkisebbre csökkentették az ügyfelek és az ellenőrzést végzők közötti személyes kontaktust.
 • A panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálásának folyamatos biztosítása.
 • Egyes területi hatóságok jelezték, hogy nagymértékben megemelkedett a tájékoztatásért, felvilágosításért a kormányhivatalok munkaügyi hatóságaihoz fordulók száma. A hatóság a járványhelyzettel összefüggésbe hozható kérdéseket a lehető leghamarabb igyekezett megválaszolni, a hatáskörébe nem tartozó, vagy azt meghaladó kérdéseket pedig haladéktalanul továbbította a megfelelő helyre.
 • A rendőri szervek a járvány- és veszélyhelyzet jelentette pluszfeladatok miatt érthetően nem tudnak a korábbi számban és gyakorisággal rendőri segítséget nyújtani egy-egy halaszthatatlan helyszíni ellenőrzésnél.
 • Tervezett nyílt napokra, rendezvényekre nem került sor a veszélyhelyzet kihirdetése után és előreláthatólag már nem lesz lehetőség munkaügyi főrum megszervezésére az első félévben.
 • A 2020. március 16. napjától elrendelt építőipari ágazatban működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálata 2020. március 16. napján határozatlan időre felfüggesztésre került.

A koronavírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet egyéb tapasztalatai: 

 • Több nagyüzem átmenetileg szünetelteti/szüneteltette a termelést, a munkavállalók javarészt szabadságon, állásidőn vannak/voltak. A hatóság felé feltett kérdések alapján az elkövetkezendő időszakban kiemelt jelentősége lesz a munkaidőkeretben történő foglalkoztatásnak. A korábbi munkaidőkeret hosszabbítása mellett a pihenőnapok összevont kiadásával kell számolni, majd ezt követően a munkaidőkeret óráinak ledolgoztatásával.
 • A munkáltatók hatóság felé feltett kérdéseiből kitűnik, hogy – figyelemmel a veszélyhelyzet következményeire – az utolsó pillanatig próbálják az alkalmazottakat megtartani, áttérnek munkaidőkeret alkalmazására, pihenőnapok összevonására, majd a járványhelyzet elmúltával a kiesett munkaidő ledolgoztatására, illetve a rendkívüli munkaidő éves keretszámának emelésére készülnek. Ezt figyelembe véve a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet munkajogi szabályainak a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében történő kiegészítéséről szóló 104/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletbe foglalt, a munkáltató által legfeljebb huszonnégy havi munkaidőkeret elrendelésének lehetőségéről szóló szabályozás kiemelt jelentőséggel bír.

Feketén foglalkoztatott munkavállalók

Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 13,49 %-át tette k. Az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók aránya 2011. évtől számítva 2020. I. negyedévben volt a legmagasabb. Ez a magas arány már az előzőekben ismertetett veszélyhelyzettel összefüggő okokra is visszavezethető.

grafikon-2-2020-ellenorzes

Grafikon forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály összefoglaló jelentése

A feketefoglalkoztatással kapcsolatosan továbbra is megállapítható, hogy a bejelentés elmulasztása a leggyakoribb szabálytalanság, mely mind klasszikus munkaviszony, mind egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül előfordul.

A bejelentés nélküli foglalkoztatással kapcsolatban a munkáltatói hivatkozások közül még mindig az „adminisztrációs hiba”, a „könyvelő mulasztása”, a „próbamunka”, és az „első munkanap” kifogások a legjellemzőbbek.

A próbamunkának nevezett – valójában – próbaidő is a munkaviszony része, azaz erre hivatkozással a munkáltató nem mentesülhet a bejelentési kötelezettsége alól. Pozitív tapasztalat viszont, hogy egyre több munkáltató a próbanapokra legalább egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyban bejelenti a munkavállalókat, így a legális foglalkoztatás biztosított.

Munkaidővel kapcsolatos jogsértések

A munkaidővel, pihenőidővel és rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatos jogsértések 4 909 főt érintettek 2020. I negyedévben, ami jelentős növekedés a 2019. március 31-ig mért 3 437 fővel szemben. Ennek oka, hogy a munkaidővel kapcsolatos szabálytalanságok száma jelentősen megugrott. A leggyakoribb szabálytalanság a munkaidő-beosztás hiánya, melynek hátterében egyrészt a jogszabályok ismeretének hiánya, másrészt a rendkívüli munkavégzés leplezésére irányuló szándék áll. Szintén nagy munkavállalói létszámot érintett a munkaidőkeret esetén a kezdő és befejező időpont írásbeli meghatározásának elmaradása, ami gyakorlatilag mind a munkavállaló, mind a hatóság számára ellenőrizhetetlenné teszi például a munkaidőkereten felüli rendkívüli munkavégzést, és így annak ellentételezését is (munkabér, szabadidő).

Munkabérrel kapcsolatos jogsértések

A munkabérrel kapcsolatos jogsértésekkel érintett munkavállalói létszám (1 263) hasonló 2019. első negyedévihez (1 333 fő).

Ezek közül a legjelentősebb a munkabér határidőben történő megfizetésének elmaradása, illetve a pótlékokra vonatkozó szabályok megszegése volt. Több esetben megállapítást nyert, hogy a munkabérről adott elszámolás nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, nem volt megállapítható, hogy a munkáltató az alapbéren felül milyen pótlékokat számolt el a munkavállalóknak. A bérjegyzék kiadásának hiánya súlyosabb visszaéléseket rejthet akár a bejelentés nélküli foglalkoztatás egyik „biztos előjele” is lehet.

2020. évtől tovább növekedett a minimálbér és garantált bérminimum összege a 367/2019. (XII.30.) Korm. rendelet értelmében, így a munkaügyi hatóság fokozottan ellenőrizte a vonatkozó jogszabályi előírások betartását. Az ilyen jellegű jogsértéssel érintett munkavállalók száma tovább csökkent (2019. március 31-ig 58 fő; 2020. március 31-ig: 44 fő), ami tovább erősíti az elmúlt évek tapasztalatát, mely szerint a minimálbérrel és a garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanságok továbbra sem jellemzőek.

grafikon-3-2020-ellenorzes

Grafikon forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály összefoglaló jelentése

Szabadsággal kapcsolatos jogsértések

Nőtt a 2019. első negyedéves adatokhoz képest a szabadsággal kapcsolatos jogsértésekkel érintett munkavállalók száma is (588 főről, 880 főre). A szabadsággal kapcsolatos szabálytalanságok két leggyakoribb esete, hogy a nyilvántartáson „kiírt” szabadságot a munkáltató ténylegesen nem adja ki, a munkavállalók valójában munkát végeznek, valamint, hogy a munkáltatók a törvény előírásainak megfelelően nem biztosítják a munkavállalónak a naptári évben egy alkalommal, a legalább tizennégy nap egybefüggő munkavégzés alóli mentesülést.

grafikon-4-2020-ellenorzes

Grafikon forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály összefoglaló jelentése

Hatósági döntések

2020. első negyedévben 998 esetben szabtak ki az elsőfokú munkaügyi hatóságok munkaügyi bírságot, összesen 171 105 000 Ft összegben. A munkaügyi bírságok száma növekedett, a figyelmeztetések száma gyakorlatilag eltűnt, ami annak tudható be, hogy a törvényi szabályozás szerint a munkaviszony bejelentésének elmulasztása 2018. január 1. napjától kezdve ismét kötelező munkaügyi bírságot von maga után. A munkaügyi bírságok túlnyomó többsége feketefoglalkoztatás miatt került kiszabásra.

grafikon-5-2020-ellenorzes

Grafikon forrása: Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztály Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály összefoglaló jelentése

Összegzés

 • A koronavírus járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet következményeként a munkaügyi hatóság működésében is jelentős változások álltak be, ezért a jelen negyedévre vonatkozó statisztikai adatokat ennek figyelembevételével kell értékelni.
 • Az ellenőrzési tapasztalatok szerint továbbra is meghatározó a feketefoglalkoztatás, mely a vizsgálatokkal érintett munkavállalók 13,49 %-át tette ki (2 465 fő).
 • Az ellenőrzéssel érintett munkavállalókhoz viszonyítva a feketefoglalkoztatással érintett munkavállalók aránya a vizsgált időszakot figyelembe véve 2011-től kezdve 2020. I. negyedévben volt a legmagasabb.
 • Összességében megállapítható, hogy a feketefoglalkoztatás aránya az ellenőrzéssel érintett munkavállalókra vetítve csak a mezőgazdaságban és a gépiparban csökkent, az összes többi ágazatban nőtt.
 • Az építőiparban továbbra is megfigyelhetőek az utóbbi évek feketefoglalkoztatással kapcsolatos nagy számai, így az ágazat továbbra is a legfertőzöttebb ebben a vonatkozásában. A 2020. március 31-ig mért feketefoglalkoztatás aránya azért is különösen aggasztó, mert az építőiparban végrehajtott ellenőrzések száma a koronavírus járvány miatt nem csökkent számottevően, így a kép ebben az ágazatban a valós állapotot tükrözi, vagyis az építőipar területén a 2020. I negyedévében végzett ellenőrzések alapján a munkavállalók 1/3 része feketén dolgozik.
 • A munkabérrel kapcsolatos szabálytalanságokon belül a megemelt összegű minimálbér és garantált bérminimummal kapcsolatos szabálytalanságok továbbra sem jellemzőek.
 • A feltárt szabálytalanságok magas aránya az ellenőrzések eredményességét mutatja, ami azt jelzi, hogy a munkaügyi ellenőrzések jelentős többsége olyan munkahelyekre irányul, ahol ténylegesen megsértik a munkavállalók jogait, tehát hatékonyan történik az ellenőrzési célpontok kiválasztása.

A Munkaügyi Fórumnál kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a munkaügyi és HR adminisztrációs feladataidat a jogszabályoknak megfelelően tudd elvégezni, ezért szeretnénk a figyelmedbe ajánlani az OLM Rendszer, amely jogszabálysértés vizsgálat funkcióval van ellátva. Olyan mintha a munkaidő nyilvántartását egy szakjogász tekintené át. 

 munkaugyi forum belepes 600x50

 A Munkaügyi Fórum ajánlásával:

1. Ismerje meg az OLM Rendszer megoldásait munkaügyekre:

2020-mfoldali-olm-banner-fekvo-600x150

 

2. Ajándék Munkaügyi Fórum termékek és segédanyagok:

ingyenes-letoltheto-anyagok-banner-2021-munkaugyi-forum

3. Ha humán erőforrás területen dolgozó szakember vagy akkor sepeciálisan Neked találtuk ki a HR-esek Fórumát ahol szintén tudsz kérdezni akár erről a témáról is. Kattints ide és lépj be. 

Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat direkt marketing levél küldéshez