Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Kedves Kolléga!

Az Országgyűlés elfogadta a Szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvényt, mely új alapokra helyezi a korábban megszokott elszámolási rendet, illetve 2012-től változik a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból nyújtott támogatások rendszere is.

A szakképzési hozzájárulás célrendszerében lényeges változás nem történt, így annak célja a szakképzésről szóló törvény hatálya alá tartozó, iskolarendszerű képzések, valamint a felsőoktatási gyakorlatigényes alapképzési szakok működésének támogatása mellett az iskolarendszeren kívüli felnőttképzés rendszerének támogatása.

Szakképzési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek köre nem változott a korábbi szabályozáshoz képest.

A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra kötelezettet terhelő egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék alapja, mértéke e járulékalap 1,5 százaléka. A szakképzési hozzájárulás kiszámításához, az eltérő formától függő megoszlásáról a törvény külön bekezdésben rendelkezik.

A szakképzési hozzájárulás a következő módokon teljesíthető:

  • a hozzájárulásra kötelezett és szakképző iskola között létrejött együttműködési megállapodás alapján vagy szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével;
  • a gyakorlatigényes alapszak keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével;
  • illetve gyakorlatigényes alapszak keretében szervezett szakmai gyakorlattal.

Az a hozzájárulásra kötelezett, aki a hozzájárulási kötelezettségének részben vagy időszakosan vagy nem gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget, a bruttó kötelezettségét az adóhatóságnál vezetett számlára köteles megfizetni, a korábban saját dolgozók számára szervezett képzés költségei mint kötelezettséget csökkentő tétel már nem szerepeltethető a bevallásban.

A képzés és a képzési rendszer fejlesztésének támogatásáról az új jogszabály a következőképpen rendelkezik:

A képzési tevékenység folytatására és a képzési rendszer fejlesztésének támogatására irányuló forrás lehívására az átalakuló Munkaerőpiaci Alapból, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból lesz lehetősége mindazoknak, akik kérelmet nyújtanak be, illetve amely szervezetekről a törvény 14.§-ában rendelkezik, így:

  • képzési célú támogatás nyújtható a legalább 50 fő részére munkahelyet teremtő, Magyarország területén székhellyel, fiókteleppel rendelkező befektető jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdaági társaság részére;
  • támogatás nyújtható tanműhely létesítéséhez, amelyben iskolarendszeren belüli szakképzéshez kapcsolódó gyakorlati képzés folytatását tervezik;
  • támogatás nyújtható a tanműhelyben folyó gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházáshoz, valamint szoftverek beszerzéséhez.

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap központi keretéből nyílik lehetőség ezt követően többek között az iskolarendszeren kívüli felnőttképzési célok megvalósítására.

A 2011. évi CLV. törvény rendelkezései a meghatározott kivételek figyelembevételével 2012. január 1-jén lépnek hatályba.

A törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendelet ismeretében tudjuk majd meg, hogy a jogszabály szövegéből kiolvasható pályázati rendszer, mely során a támogatások lehívhatóvá válnak, milyen további feltételeket támasztanak a támogatási kérelmet benyújtó szervezetekkel szemben, illetve hogy milyen eljárásrendet kell alkalmazni a támogatási kérelmek benyújtása során.

Forrás: Latyák Tamás, SKC-Consulting Kft.

A törvény teljes szövegét olvasd el oldalunkon: 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról

További szép napot kívánok neked, és ne feledd, mindig ott állok melletted!


Erzse Tibor
mmunkaügyi szakértő, tanácsadó