Felsőfokú duális képzés általános minősítési követelményrendszere

2022.12.08.

A felsőfokú duális képzés indítására vonatkozó és a gyakorlati képzésben részt vevővel szemben támasztott követelmények az alábbiak.

Felsőfokú duális képzést indítani, illetve folytatni kívánó felsőoktatási intézmény olyan államilag elismert felsőoktatási intézmény lehet, amely rendelkezik a duális képzésben érintett alapképzési és/vagy mesterképzési szak indításának jogával.

A Duális Képzési Tanács által minősítendő alap- és mesterképzések kötelező dokumentumai:

A) Külső duális képzési gyakorlóhely (a továbbiakban: partnerszervezet) esetében:

 1. Szenátusi határozat, mely:
 • rendelkezik a szak duális képzési formában történő indításáról;
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 108. § 1b. bekezdése szerint meghatározza, hogy mely szakon, mekkora minimális és maximális hallgatói létszámmal (kapacitással) indul a képzés;
 • rögzíti, hogy a partnerszervezet által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (ponthatár-húzást), a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően – a felsőoktatási intézmény átsorolja a duális képzési formára.

Megjegyzés: a szenátusi határozat benyújtása az adott képzés duális formában első alkalommal való indítása esetén szükséges.

 1. Duális képzési megállapodás, mely
 • a felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet között jön létre a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-ában írt tartalmi elemekkel;
 • legalább a képzés képzési idejének megfelelő vagy határozatlan időre szól;
 • rögzíti, hogy a partnerszervezet – minősítés esetén – az Egyeztetett Duális Képzési Programban (EDKP) foglaltak szerint vesz részt a duális képzésben, és félévente írásban értékeli a hallgató gyakorlati munkáját.

Megjegyzés: a konkrét duális képzési megállapodás csatolása minden egyes benyújtott kérelem esetében szükséges.

 1. Egyeztetett Duális Képzési Program (EDKP), mely:
 • a felsőoktatási intézmény és a partnerszervezet által közösen kerül kialakításra és elfogadásra;
 • a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott tartalommal rendelkezik;
 • szerint a duális képzés tantervének az elméleti szakaszra vonatkozó része 90%-ban meg kell, egyezzen a normál szak tantervének tartalmával, a 10%-os eltérés kizárólag egyes gyakorlati részeknek a partnerszervezeti oldalon való kiváltása útján valósulhat meg;
 • bemutatja a megszerzett tudás értékelésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket.

Megjegyzés: a konkrét Egyeztetett Duális Képzési Program (EDKP) csatolása minden egyes benyújtott kérelem esetében szükséges.

 1. Hallgatói munkaszerződés mintája, mely
 • a partnerszervezet és a hallgató között kötendő, őszi félév esetén legkésőbb szeptember 30. napjáig, tavaszi félév esetén legkésőbb február 28. napjáig;
 • tartalmazza a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. §; 18/A. § és 18/B. §-aiban foglalt elemeket, különösen a 18. § (1) bekezdés f) pontjában írt hallgatói díjra vonatkozó rendelkezést, melyet az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a partnerszervezet fizet, az nem hárítható át.

Megjegyzés: hallgatói munkaszerződés mintájának benyújtása csak a duális formában elsőként indítandó képzés esetében szükséges.

B) Belső duális képzési gyakorlóhely (a továbbiakban: belső gyakorlóhely) esetében:

 1. Szenátusi határozat, mely:
 • rendelkezik a szak duális képzési formában történő indításáról;
 • az Nftv. 108. § 1b. bekezdése szerint meghatározza, hogy mely szakon, mekkora minimális és maximális hallgatói létszámmal (kapacitással) indul a képzés;
 • rögzíti, hogy a belső gyakorlóhely által előzetesen kiválasztott jelentkezőket – a pozitív besorolási döntést (ponthatár-húzást), a beiratkozást és a hallgatói kérelmet követően – a felsőoktatási intézmény átsorolja a duális képzési formára;

Megjegyzés: a szenátusi határozat benyújtása az adott képzés duális formában első alkalommal való indítása esetén szükséges.

 1. Rektori nyilatkozat, mely:
 • igazolja, hogy a felsőoktatási intézmény elméleti képzésért felelős szervezeti egysége és belső gyakorlóhelye között a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 16. §-ában írt tartalmi elemek tekintetében az egyeztetés megtörtént;
 • legalább a képzés képzési idejének megfelelő vagy határozatlan időre szól;
 • rögzíti, hogy a belső gyakorlóhely – minősítés esetén – az Egyeztetett Duális Képzési Programban (EDKP) foglaltak szerint vesz részt a duális képzésben, és félévente írásban értékeli a hallgató gyakorlati munkáját;
 • rögzíti, hogy a belső gyakorlóhelyen képzett hallgatók valós, a duális képzésük szakterületének megfelelő gyakorlati (gazdasági, ipari-műszaki, agrár, természettudományos, szociális vagy egészségügyi) feladatokon dolgoznak;
 • rögzíti, hogy a gyakorlati képzést a duális képzés szakterületének megfelelő gyakorlati (gazdasági, ipari-műszaki, agrár, természettudományos, szociális vagy egészségügyi) szakember vezetésével kell megvalósítani, akinek személye a duális képzés elméleti részét oktató szakemberektől különbözik.

Megjegyzés: a rektori nyilatkozat csatolása minden egyes benyújtott kérelem esetében szükséges.

 1. Egyeztetett Duális Képzési Program (EDKP), mely:
 • a belső gyakorlóhelyet és annak részvételét a felsőfokú duális képzés gyakorlati részében kifejezetten tartalmazza;
 • a felsőoktatási intézmény elméleti képzésért felelős szervezeti egysége és a belső gyakorlóhelye által közösen kerül kialakításra és elfogadásra;
 • a képzési és kimeneti követelményeknek megfelelően meghatározott tartalommal rendelkezik; · szerint a tantervnek az elméleti szakaszra vonatkozó része 90%-ban meg kell, egyezzen a normál szak tantervének tartalmával, a 10%-os eltérés kizárólag egyes gyakorlati részeknek a belső gyakorlóhelyen való kiváltása útján valósulhat meg;
 • bemutatja a megszerzett tudás értékelésére vonatkozó egyedi rendelkezéseket.

Megjegyzés: a konkrét Egyeztetett Duális Képzési Program (EDKP) csatolása minden egyes benyújtott kérelem esetében szükséges.

 1. Hallgatói munkaszerződés mintája, mely:
 • a felsőoktatási intézmény és a hallgató között kötendő, őszi félév esetén legkésőbb szeptember 30. napjáig, tavaszi félév esetén legkésőbb február 28. napjáig;
 • tartalmazza a 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 18. §; 18/A. § és 18/B. §-aiban foglalt elemeket, különösen a 18. § (1) bekezdés f) pontjában írt hallgatói díjra vonatkozó rendelkezést, melyet az Nftv. 44. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a felsőoktatási intézmény fizet, az nem hárítható át.

Megjegyzés: hallgatói munkaszerződés mintájának benyújtása csak a duális formában elsőként indítandó képzés esetében szükséges