Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

2016. évi XXIII. törvény
a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó egyes törvények módosításáról

 

1.§  (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.)
            6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
           „(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a
           lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg."

       (2) A Kertv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
            „(3) December 24-én - a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-,
           az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú
           vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson
           belül működő üzletek kivételével - az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva."

       (3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
            „(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete -
            a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja
            a)    az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint
            b)    a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi,
                   illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő -
                   a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó -
                   többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat."

      (4)  A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
            „(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges
            életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - a külön
            jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai
            (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében
            a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező
            éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el."

      (5)  A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
            „(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat
            képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott
            terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai
            (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó
            részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás
            módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben
            szabályozza."

      (6)  Hatályát veszti a Kertv. 6. § (1a) és (1b) bekezdése.

 

2.§ (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.)
          101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

          „(1) Vasárnapra rendes munkaidő

          a)    a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
          b)    az idényjellegű,
          c)    a megszakítás nélküli,
          d)    a több műszakos tevékenység keretében,
          e)    a készenléti jellegű munkakörben,
          f)    a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
          g)    társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás
                 nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges
                 munkavégzés esetén,
          h)    külföldön történő munkavégzés során, valamint

          i)     a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet,
                 a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai
                 szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott munkavállaló
                 számára osztható be."

     (2) Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

          „140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék
          (vasárnapi pótlék) jár,

         a)     ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a
                 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján
                 kötelezhető, továbbá
         b)     a rendkívüli munkaidőre

         ba)    a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak,
         bb)    ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő
                 munkavégzésre nem kötelezhető.

         (2)    A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén
                 száz százalék bérpótlék illeti meg.
         (3)    A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a
                 vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén."

 

3.§    Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

4.§    Hatályát veszti

 

        a)    a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló
               2014. évi CII. törvény, valamint
        b)    a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő
               nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm.
               rendelet.

 

Áder János s. k.,

köztársasági elnökKövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke