Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Áthelyezett munkanapok 2010: 20/2009.(IX.28.) SZMM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2011: 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2012: 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2013: 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2015: 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2016: 18/2015 (VI. 29.) NGM rendelet

 

A nemzetgazdasági miniszter 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelete

a 2014. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73.  § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E  rendelet hatálya – a  (2)  bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az  általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §

A 2014. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) május 10., szombat munkanap
    május 2., péntek pihenőnap

b) október 18., szombat munkanap
    október 24., péntek pihenőnap

c) december 13., szombat munkanap
    december 24., szerda pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, és 2014. december 31-én hatályát veszti.
 

Varga Mihály s. k.,
nemzetgazdasági miniszter