Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

A rendelet hatályát veszítette 2021.08.31 napon. A hatályos 34/2021. (VII. 26.) ITM rendeletet ITT találja. 

 

21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. §-ának b) és c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet mellékletében meghatározott tevékenységek - a (2)-(6) bekezdésben meghatározott eltéréssel - csak az ott megjelölt képesítéssel, illetve a *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott, akkreditált felnőttképzést folytató intézmény által szervezett, akkreditált képzési program sikeres elvégzéséről szóló igazolás (a továbbiakban: szaktanfolyami képzettség) birtokában végezhetők.
(2) A rendelet mellékletében * jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő más szakképesítés, illetve a magasabb szintű szakirányú végzettség is.
(3) A rendelet mellékletében ** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szakképesítés helyett elfogadható a szakiránynak megfelelő magasabb szintű szakirányú végzettség is.
(4) A rendelet mellékletében *** jelöléssel ellátott tevékenységek esetén a rendeletben meghatározott szaktanfolyami képzettség helyett elfogadható az adott tevékenység végzéséhez szükséges kompetenciák elsajátítását biztosító egyéb szaktanfolyami képzettség is.
(5) Az (1)-(4) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint a rendelet mellékletében meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.
(6) A rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott előírások nem terjednek ki a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényben (a továbbiakban: Kertv.) meghatározott automatából történő értékesítésre, és csomagküldő kereskedelmet folytató személyekre, valamint a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló rendeletben meghatározott kistermelőre.

2. §

E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett szakképesítést tanúsító bizonyítványok érvényességét, illetve további alkalmazhatóságát.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2)-(3)
(4) Az e rendelet mellékletében meghatározott olyan tevékenység esetében, amelyet e rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet melléklete nem tartalmazott, a tevékenységet folytató személynek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.
(5) E rendelet mellékletének 3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS) fejezetében meghatározott tevékenységek esetében a Kertv.-ben meghatározott kereskedelmi ügynöki tevékenységet, közterületi értékesítést, vásári és piaci értékesítést, valamint üzleten kívüli kereskedést folytató személyeknek 2011. december 31. napjáig kell eleget tenniük az e rendelet mellékletében meghatározott követelményeknek.

Melléklet a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelethez

1. ELEKTRONIKA, MŰSZERIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése, felügyelete* Biztonságtechnikai szerelő, kezelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
2. Elektronikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése* Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
3. Mechanikus vagyonvédelmi rendszerek telepítése, üzemeltetése* Mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
4. Vagyonvédelmi rendszerek üzemeltetése* Biztonságtechnikai-kezelő Elektronikus és mechanikus vagyonvédelmi rendszerszerelő
5. Háztartási berendezések, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Háztartási gépszerelő Háztartás-elektronikai műszerész
6. Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása Kötő- és varrógép-műszerész Kötő- és varrógép-műszerész
7. Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása* Távközlési és informatikai hálózatszerelő Műholdas és kábeltelevíziós vételtechnikai műszerész
Távközlési kábelszerelő
Távközlési műszerész
Antenna szerelő
Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszertechnikus
8. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása* Finommechanikai műszerész Mechanikai műszerész
Elektromechanikai műszerész
9. Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Orvostechnikai elektroműszerész Orvoselektronikai műszerész
Orvosi elektronikai technikus
10. Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása* Orvosi műszerész Orvosi műszerész
Finommechanikai műszerész
11. Rádió adó- és vevőberendezések, hangtechnikai eszközök (erősítő, mikrofon, hangszóró stb.) karbantartása, javítása* Szórakoztató elektronikai műszerész Rádió- és hangtechnikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
12. Számítógépek, perifériáik összeszerelése, karbantartása, javítása* Informatikai műszerész Számítástechnikai műszerész
Informatikai hálózattelepítő és- üzemeltető
IT biztonság technikus
IT kereskedő
Számítógéprendszer-karbantartó
Webmester Számítógép szerelő, karbantartó
13. Szórakoztató elektronikai berendezések szerelése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása* Szórakoztatóelektronikai műszerész Szórakoztató elektronikai készülék szerelő
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész
14. Televízió- és videó készülékek szerelése, hangolása, beállítása, karbantartása, javítása* Szórakoztató elektronikai műszerész Televízió- és videotechnikai műszerész
Elektronikai műszerész Szórakoztatótechnikai műszerész

2. ENERGETIKAI BERENDEZÉS KEZELÉS, SZERELÉS, ÜZEMELTETÉS

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. 290 kW és az ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése* Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés kezelő
2. Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezés szerelő, javító, karbantartó
Ipari olaj- és gáztüzelő berendezés szerelője, üzembe helyezője
3. Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése* Kis teljesítményű kazán fűtője Kis teljesítményű kazánfűtő
(max 2tonna)
4. Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése* Kazánkezelő (2-12 tonna között) Kazánfűtő
5. Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése* Kazángépész (12 tonna felett) Kazánkezelő
6. 21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Kazángépész (12 tonna felett) Kazángépész
Erőművi kazángépész
7. A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül)*** Nyomástartóberendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség Nyomástartóberendezés-kezelő
8. A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül) Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője Nyomástartóedény-gépész
Nyomástartó edény-gépész
9. Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata*** Nyomástartó berendezés vizsgáló szaktanfolyami képzettség -
10. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása*** Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó szaktanfolyami képzettség -
11. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata*** Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályvizsgáló szaktanfolyami képzettség -
12. Tankállomás kezelése*** Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség -
13. Veszélyes termékek szállításával kapcsolatos ADR előírásokból eredő feladatok végrehajtása, kötelezettségek ellenőrzése Veszélyesáru-ügyintéző  
  ADR ügyintéző    
14. Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése Hőközpont és -hálózatkezelő Villamosművi vízelőkészítő-gépész
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)
15. Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezéseinek számára Hőközpont és -hálózatkezelő Villamosművi vízelőkészítőberendezés-kezelő
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 tonna felett)

3. KISKERESKEDELEM (VENDÉGLÁTÁS)

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Élelmiszer értékesítés a zöldség és gyümölcs kivételével* Kereskedő Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
2. Hús-és hentesáru, hal értékesítés* Kereskedő Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Baromfifeldolgozó
Halfeldolgozó
Bolti hentes
Húsipari termékgyártó
3. Étrend kiegészítők, gyógynövények értékesítése* Kereskedő Drogériakereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő Gyógynövénykereskedő
4. Kozmetikai termék, háztartási-vegyi cikk értékesítés* Kereskedő Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő
5. Elektromos háztartási cikk, háztartási kisgépek értékesítése* Műszakicikk eladó Vas-műszaki kereskedő
Műszakicikk-kereskedő
6. Jármű, járműalkatrész értékesítés* Autó- és motorkerékpár-kereskedő Vas-műszaki kereskedő
Autó- és motorkerékpár-eladó, kölcsönző
Járműalkatrész-kereskedő
Járműalkatrész-eladó
7. Kertészeti cikk, növényvédőszer értékesítés* Agrokémiai és növényvédelmi kereskedő Kertészeti gazdabolti eladó
8. Gépek, gépi berendezések, épületgépészeti berendezések, villamossági cikkek, audió- és videoberendezések, TV, hang- és képanyagok és ezek alkatrészei* Műszaki cikk kereskedő Vas-műszaki kereskedő
Épületgépészeti anyag-és alkatrészeladó
Gépészeti anyag- és alkatrészeladó
Villamossági anyag- és alkatrészeladó
Épületgépészeti anyag- és alkatrész-kereskedő
Villamossági anyag- és alkatrész-kereskedő
Kazetta-és lemezeleladó, kölcsönző
9. Számítógép, szoftver, számítógép alkatrészek értékesítése* Műszakicikk eladó Vas-műszaki kereskedő
Műszakicikk-kereskedő
IT kereskedő
10. Telekommunikációs cikkek értékesítése* Műszakicikk eladó Vas-műszaki kereskedő
Műszakicikk-kereskedő
11. Fegyver-és lőszer, pirotechnika értékesítése* Műszakicikk eladó -
Műszakicikk-kereskedő
12. Építőanyagok értékesítése* Telepi építőanyag-eladó Tüzelő- és építőanyag kereskedő
Építőanyag-kereskedő
13. Üzemanyag, gázpalack értékesítése* Töltőállomás kezelő Töltőállomás kezelő és eladó
Gázcseretelep-kezelő PB-cseretelep-kezelő
14. Sportszer, játék értékesítése* Kultúrcikk-kereskedő Kultúrcikk kereskedő
Sportszer- és játékkereskedő
15. Óra, ékszer értékesítése* Kultúrcikk-kereskedő Kultúrcikk kereskedő
Óra-ékszer és díszműáru eladó Becsüs
Drágakő-meghatározó Becsüs (ékszer szakirány)
Ékszerbecsüs  
16. Fotó cikk értékesítése * Fényképész és fotótermék kereskedő Látszerész és fotócikk kereskedő
17. Optikai cikkek értékesítése, szemüveg készítése és javítása* Látszerész és fotócikk kereskedő Látszerész és fotócikk kereskedő
18. Kedvtelésből tartott állatok, és állateledel értékesítése* Hobbiállat-tenyésztő és forgalmazó Kereskedő-boltvezető
19. Zálogházi, aukciós tevékenység, régiségek, műtárgyak értékesítése* Drágakő-meghatározó Becsüs (műtárgy szakirány)
Bútor- és szőnyeg becsüs
Ékszerbecsüs
Festménybecsüs
Műtárgybecsüs
Régiségkereskedő
20. Hulladék kereskedelem* Hulladék felvásárló Hulladékgyűjtő
21. Meleg és hideg ételek, italok készítése (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi és ételeladás keretében való ételkészítés)* Szakács Szakács, pincér
Diétás szakács
Vendéglős
Étkezdés
Mixer
Cukrász
22. Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, italok kiszolgálása (kivétel: palacsinta, lángos, hamburger, hot-dog, melegszendvics, hurka, kolbász, pecsenye sütése, illetve készítése, valamint gyorséttermi- és ételeladás keretében való ételkészítés)* Vendéglős Szakács, pincér
Étkezdés
Vendéglátó-eladó
Gyorséttermi és ételeladó
Pincér
Mixer
23. Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése* Cukrász Cukrász
Édesipari termékgyártó
Cukorkagyártó
Csokoládétermék-gyártó
Kávé- és pótkávégyártó
Keksz- és ostyagyártó
Pék-cukrász
Mézeskalács-készítő
24. Gyorséttermi, büfé szolgáltatás* Vendéglős Gyorséttermi- és ételeladó
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Gyorséttermi eladó
Pincér
25. Munkahelyi, intézményi főzőkonyhás, konyhai szolgáltatás* Élelmezésvezető Szakács, pincér
Szakács
Diétás szakács
Pincér
26. Munkahelyi, intézményi büfé* Vendéglős Szakács
Vendéglátó eladó
Étkezdés
Gyorséttermi és ételeladó
Szakács
Kereskedő
Élelmiszer és vegyi áru eladó
Élelmiszer és vegyi áru kereskedő

4. KÖNNYŰIPAR

4.1. BŐRIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Bőr- és cipőipari termékek alkatrészeinek szabása* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Bőripari szabász
2. Bőrdíszmű és cipőfelsőrész alkatrészek varrása* Bőrdíszműves Bőripari varrómunkás (tűző)
Cipőfelsőrész készítő
3. Cipő alsó alkatrészek gépi megmunkálása* Cipőösszeállító Cipőipari gépkezelő
4. Meghibásodott lábbelik javítása* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Cipőjavító
Cipőösszeállító
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
5. Szíjak, idomító felszerelések készítése, javítása* Szíjgyártó és nyerges Szíjgyártó
Szíjgyártó
6. Szíjgyártó és nyerges termékek készítése* Szíjgyártó és nyerges Szíjgyártó, nyerges
Szíjgyártó
7. Tartósított szőrmés bőrök kikészítése, készítése Tímár, bőrkikészítő Szőrmekikészítő
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
8. Lábbelik készítése gépi műveletekkel* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Cipőgyártó
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
9. Felsőruházat és kiegészítőinek készítése szőrmés bőrből* Szűcs, szőrme és bőrkonfekcionáló Szűcs
10. Táskák, apróáruk, bőröndök készítése* Bőrdíszműves Bőrdíszműves
11. Lábbelik készítése kézi műveletekkel* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Cipész
Cipőfelsőrész készítő
Cipőösszeállító
12. Utcai, sport- és védőkesztyűk készítése, bőr felhasználásával* Kesztyűs Kesztyűs
13. Tartósított bőrök cserzése, kikészítése Tímár, bőrkikészítő Tímár
Szőrmeipari megmunkáló, szőrmefestő
14. Cipőfelsőrész alkatrészek szabása, előkészítése és összeszerelése* Cipőfelsőrész-készítő Cipőfelsőrész-készítő
Cipész, cipőkészítő, cipőjavító
15. Bőrdíszműipari tárgyak tervezése, szabásmintáinak készítése* Bőrdíszműves Bőrdíszműipari mintakészítő
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
16. Cipőipari termékek tervezése, minták elkészítése* Cipész, cipőkészítő, cipőjavító Cipőipari mintakészítő
Bőrfeldolgozó-ipari technikus
17. Kesztyűipar területén szükséges alapvető minták elkészítése** Kesztyűs Kesztyűipari mintakészítő
18. Felsőruházat készítése bőrből* Bőrruha-készítő, -javító Bőrruhakészítő

4.2. FAIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése* Bútorasztalos Asztalosipari felületkezelő
Fa- és bútoripari gépkezelő
Műbútorasztalos
2. Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje* Bútorasztalos Asztalosipari szerelő
Asztalosipari szerelő
3. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása* Bútorasztalos Faipari gépmunkás
Fa- és bútoripari gépkezelő
Faesztergályos
Fatermékgyártó
4. Fajátékok készítése* Bútorasztalos Fajátékkészítő
Faesztergályos
Fatermékgyártó
5. Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján* Bútorasztalos Faműves
Faesztergályos
Fatermékgyártó
Faműves
6. Faaljzatok, alapépítmények készítése* Épületasztalos Fapadlózó és burkoló
Famegmunkáló
7. Faipari tömegcikkek készítése* Bútorasztalos Fatömegcikk- és -eszközgyártó
Faesztergályos
Fatermékgyártó
8. Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése* Bútorasztalos Asztalos
9. Tetőszerkezetek és mindenféle állványozási munkák készítése kötő-, zsaluzó-, vegyes és ácsmunkák, állványozó és dúcoló munkák végzése* Ács, állványozó Ács-állványozó
10. Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása Bognár Bognár
11. Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása Kishajóépítő, -karbantartó Csónaképítő
12. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése* Bútorasztalos Faesztergályos
Faesztergályos
13. Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával Kádár Kádár
14. Bútorok javítása, újrakárpitozása, járművek ülőbútorainak készítése, épületek belső terének kárpitozása* Kárpitos Kárpitos
Bútorkárpitos
Járműkárpitos
15. Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Műbútorasztalos Műbútorasztalos és restaurátor

4.3. NYOMDAIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Szitanyomtatással és filmnyomással kapcsolatos teendők ellátása** Szita, tampon és filmnyomó Szitanyomó, filmnyomó
2. Kisofszetnyomógépek kezelése* Nyomdai gépkezelő Kisofszetgép-kezelő
3. Kivágógépek kezelése, karbantartása* Könyvkötő Kivágógép-kezelő
Nyomtatványfeldolgozó
4. Mélynyomógépek üzemeltetésében való közreműködés* Nyomdai gépkezelő Mélynyomó segédgépmester
5. Ofszet-, flexo-, magasnyomógépek segédgépmesteri teendőinek ellátása* Gyorsnyomdai gépkezelő Segédgépmester
Nyomdai kezelő
6. Nyomdai gépek nyomóhordozóval való kiszolgálása* Gyorsnyomdai gépkezelő Nyomdai berakó
Nyomdai kezelő
7. Fényszedő gépek kezelése, szövegbevitel a tipográfiai előírásoknak megfelelően* Kiadványszerkesztő Nyomdai szövegrögzítő
8. Nyomdai fénymásoló* Gyorsnyomdai gépkezelő Nyomdai fénymásoló
Nyomdai kezelő
9. Könyvkötészeti termékek előállítása kézi, gépi műveletekkel* Könyvkötő Kézi könyvkötő
10. Nyomtatványoldalak kialakítása szedési, tördelési, tipográfiai szabályok figyelembevételével* Kiadványszerkesztő Szövegfeldolgozó
11. Tekercsnyomógépek üzemeltetése* Nyomdai gépmester Tekercsnyomó gépmester
12. Nyomóforma készítése Nyomdaipari technikus Nyomóforma-készítő
Nyomóforma készítő
13. Könyvkötészeti termékek, nyomtatványok gépi feldolgozása* Nyomtatványfeldolgozó Nagyüzemi könyvgyártó
Könyvkötő
14. Nyomdai eredetik feldolgozása* Kiadványszerkesztő Képfeldolgozó
Nyomdaipari technikus
15. Ívnyomógépek üzemeltetése* Nyomdai gépmester Ívnyomó gépmester

4.4. RUHAIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Férfiruha-készítés** Férfiszabó Férfiruha-készítő
2. Fehérnemű-készítés** Fehérnemű készítő Kötőipari konfekciós, fehérnemű-készítő
3. Nőiruha-készítés** Női szabó Nőiruha-készítő
4. Gyermekruha-készítés** Csecsemő- és gyermekruha-készítő Gyermekruha-készítő
5. Kalap- és sapkakészítés** Kalapos, sapkakészítő Kalapos és sapkakészítő
6. Szériázás* Ruhaipari technikus Szériázó
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
7. Ruhadarabok kiszabása** Szabász Konfekcióipari szabász
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
8. Lakástextil konfekcionálás** Lakástextil készítő Lakástextil varró és javító
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
9. Textiljáték-készítés* Textiltermék összeállító Textiljáték-készítő
Csecsemő- és gyermekruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus
10. Jelmez- és alkalmiruha-készítés* Csecsemő- és gyermekruha-készítő Jelmez- és alkalmiruha-készítő
Férfiszabó
Női szabó
Ruhaipari technikus

4.5. TEXTILIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Fonás** Fonó Fonó
2. Különböző hímzésfajták készítése kézzel és géppel Kézi és gépi hímző Kézi és gépi hímző
3. Kötés** Kötő Kötő
4. Kötöttáru-készítés* Kötő Kötöttáru-készítő
5. Nemszőttkelme-készítés Nemszőtt-termék gyártó Nemszőttkelme-gyártó
6. Gyapjúból, rongyból szőnyegek, tarisznyák, futók, gyapjútakarók, viseleti kiegészítők készítése, javítása** Szőnyegszövő Szőnyegszövő
7. Szőnyegek, kárpitok kézi csomózása, szövése, javítása* Szőnyegszövő Szőnyegcsomózó
8. Pamut, len és kender szőttesek szövése hagyományos takács szövőszéken* Takács Takács
9. Szövés** Szövő Szövő
10. Zsinórkészítés Fonó Zsinórfonatoló
11. Műstoppolás* Szövő Kelmejavító (műstoppoló)
12. Gombkötés, paszománykészítés* Kötő Paszományos és gombkötő

5. MŰSZAKI BIZTONSÁG

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. PB lefejtő és töltőberendezések kezelése, palackok töltése és lefejtése*** Propán-bután-gáz-lefejtő és töltőberendezés kezelő szaktanfolyami képzettség Propánbután-gázlefejtő és töltőberendezés kezelő
2. PB cseretelep kezelése* Töltőállomás-kezelő PB-cseretelep-kezelő
Gázcseretelep-kezelő
3. Ipari robbanóanyagraktár kezelése*** Robbanóanyagraktár kezelő szaktanfolyami képzettség -
4. Ipari robbantási tevékenység tervezése, kivitelezése, irányítása, ellenőrzése Épületrobbantó mester Robbantásvezető
Épületrobbantó mester
Bányászati robbantómester
5. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelése Robbanásbiztos berendezés kezelője Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezés kezelő
6. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések tervezése, kivitelezése, üzemeltetése*** Robbanásbiztonság-technikai tanfolyami képzés szaktanfolyami képzettség -
7. Sújtólég- és robbanásbiztos villamos berendezések kezelőinek és javítóinak műszaki vezetője*** Robbanásbiztos műszaki vezetői szaktanfolyami képzettség -
8. Építési anyagelőkészítő gépek kezelése Építési anyagelőkészítő gép kezelője Építőgép-kezelő és -karbantartó,
Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
9. Emelőgép kezelése Emelőgépkezelő Könnyűgépkezelő,
Nehézgépkezelő
10. Energiaátalakító-berendezés kezelése Energiaátalakító-berendezés kezelője Könnyűgépkezelő
11. Földmunkagép kezelése Földmunkagép-kezelő Nehézgépkezelő
12. Targoncavezetés Targoncavezető Könnyűgépkezelő
13. Útépítőgép-kezelő Útépítőgép-kezelő Nehézgépkezelő
14. Emelőgép-ügyintézői tevékenység végzése Emelőgép-ügyintéző Emelőgép-ügyintéző
15. Csatlakozó vezeték és felhasználói berendezés, fogyasztói vezeték és gázfogyasztó készülék létesítése, karbantartása, javítása Gázfogyasztó berendezés Gázvezeték- és -készülékszerelő
csőhálózat-szerelő
Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész
16. Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása Autószerelő Gázautószerelő
Gázautószerelő
17. Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (gáz, ív, fogyóelektródás ív stb.)* Hegesztő Eljárás szerinti hegesztő
Bevontelektródás hegesztő (az eljárás megjelölésével)
Egyéb eljárás szerinti hegesztő  
Fogyóelektródás hegesztő  
Gázhegesztő  
Hegesztő-vágó gép kezelője  
Volframelektródás hegesztő  
18. Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással (tompa, tokos, elektrofúziós stb.)* Műanyag hegesztő, hőformázó Műanyaghegesztő
(az eljárás feltüntetésével
19. Polgári pirotechnikai termékek gyártásának irányítása, működtetése* Pirotechnikus (terméküzemeltető szakirány) Pirotechnikus

6. NEHÉZIPAR

6.1. FÉMMEGMUNKÁLÁS, KOHÁSZAT

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Fémmegmunkálás* Esztergályos Esztergályos
Gépi forgácsoló Fémforgácsoló
Fogazó Gyalus-vésős
CNC-forgácsoló NC-, CNC-gépkezelő
Szerszámkészítő Szerszámkészítő
Szikraforgácsoló Fémnyomó
Fémnyomó Köszörűs
Fémipari megmunkálógépsor és berendezés üzemeltető Szerszámélező
Köszörűs Marós
Fűrészipari szerszámélező  
Marós  
2. Ipari gép, berendezés javítása * Géplakatos Géplakatos
Építő-és szállítógép-szerelő
Finommechanikai műszerész
Finommechanikai gépkarbantartó, gépbeállító
3. Fémszerkezet gyártása* Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos
4. Szerszámgyártás* Szerszámkészítő Szerszámkészítő
5. Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata* Öntő Öntő
Öntőtechnikus

6.2. GÉPSZERELÉS, -KEZELÉS

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Vízvezeték- és vízkészülék szerelés* Vízvezeték- és vízkészülék szerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
2. Központifűtés- és csőhálózat-szerelés* Központifűtés- és csőhálózat-szerelő Vízvezeték- és központifűtés-szerelő
3. Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás* Hűtő- és klímaberendezés-szerelő, karbantartó Szellőző- és klímaberendezés szerelő
Ipari és kereskedelmi hűtőgép szerelő
Hűtőgépkezelő
4. Felvonószerelés Felvonószerelő Felvonószerelő
5. Kerékpár, mozgássérültkocsi gyártása* Kerékpárszerelő Kerékpárszerelő
6. Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit Kompresszorkezelő Kompresszor-, légtartály- és szivattyúkezelő
7. Motorkerékpár, -alkatrész javítása* Motorkerékpárszerelő Motorkerékpár-szerelő

7. NEM FIZIKAI FOGLALKOZÁS

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Gépipari minőség-ellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése) Gépipari minőségellenőr Minőségellenőr
2. Építőanyag-ipari minőségellenőrzés (rögzített minőségi kritériumok ellenőrzése, eltérések dokumentálása, javító intézkedések kezdeményezése) Építőanyag-ipari minőségellenőr Minőségellenőr
3. Közraktár vezetője Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség Közgazdasági, állam- és jogtudományi, agrártudományi egyetemi vagy főiskolai végzettség

8. SZOLGÁLTATÓIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése Fodrász Fodrász
2. Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektromos kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (tetoválás) Kozmetikus Kozmetikus
3. Kéz- és lábápolás, műkörömépítés Kéz- és lábápoló, műkörömépítő Kéz- lábápoló, műkörömépítő
4. Fénykép- és videofelvételek készítése kidolgozása, és fotótermékek értékesítése* Fényképész és fotótermék kereskedő Fényképész
5. Időmérő eszközök javítása, új órák értékesítése Órás Órás
6. Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése* Optikai üvegcsiszoló Optikai üvegcsiszoló
7. Dísz- és használati tárgyak készítése népi hagyományok alapján* Népi kézműves -
8. Hagyományos „cserép” tárgyak készítése, értékesítése Fazekas Fazekas
9. Nemesfémből készült ékszerek, használati tárgyak készítése, díszítése, javítása* Ötvös Ötvös
Aranyműves
Cizellőr
Drágakőfoglaló
Ezüstműves
Fémműves
Lánckészítő
10. Kések, ollók és egyéb szerszámok élező köszörülése, nagyoló, tisztító, daraboló köszörülés palástköszörülési, furatköszörülési, síkköszörülési móddal* Késes, köszörűs, kulcsmásoló Késes és köszörűs
11. Kefe-, ecset- és seprűkészítés, értékesítés Seprű- és kefegyártó Seprű- és kefegyártó
12. Vesszőből, szálasanyagból dísz- és használati tárgyak készítése, hagyományos magyar népművészeti kincs és technika alapján Kosárfonó és fonottbútor-készítő Kosárfonó és fonottbútor-készítő
13. Hangszer-, ékszer-, műszertokok és díszdobozok készítése* Bőrdíszműves Bőrdíszműves
Fatermékgyártó Fatermékgyártó
14. Vegytisztítás, textiltisztítás** Vegytisztító, kelmefestő, mosodás Vegytisztító, kelmefestő, mosodás

9. VEGYIPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Galvanizálás* Galvanizáló Galvanizáló
2. Gumigyártás, gumifeldolgozás* Abroncsgyártó Gumigyártó és -feldolgozó
Formacikk-gyártó
Ipari gumitermék előállító
3. Műanyagfeldolgozás* Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó
Egyéb műanyagtermék gyártó
Fröccsöntőgép-kezelő
Hőre keményedő műanyagok feldolgozója
Műanyag hegesztő, hőformázó
Műanyagextruder-kezelő
4. Kőolaj-feldolgozás* Kőolaj- és vegyipari géprendszer üzemeltetője Kőolaj-feldolgozó
5. Fotóanyaggyártás* Vegyipari technikus Fotóanyaggyártó
6. Lakk- és festékgyártás* Vegyipari technikus Lakk- és festékgyártó
7. Szénsavtermelés és -feldolgozás Szikvíz- és szénsav üdítőital-készítő Szénsavtermelő és - feldolgozó
Szikvízgyártó
Üdítőital- és ásványvízgyyártó
8. Biolaboráns tevékenység* Biotechnológus technikus Biolaboráns
9. Gyógyszerhatóanyag-gyártás* Gyógyszer-készítménygyártó Gyógyszerhatóanyag-gyártó
Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Farmakológus
Farmakológus szakaszisztens
10. Gyógyszer- és tápszerkészítés* Gyógyszeripari laboratóriumi technikus Gyógyszer- és tápszerkészítő
Farmakológus
Farmakológus szakaszisztens
11. Vegyianyaggyártó* Vegyianyaggyártó Vegyianyaggyártó
12. Növényvédőszer-gyártás* Vegyipari technikus Növényvédőszer-gyártó
13. Robbanóanyag-gyártás* Épületrobbantó-mester Robbanóanyag-gyártó
Bányászati robbantómester
14. Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata* Drog- és toxikológiai technikus Drog- és toxikológiai technikus
Drog- és toxikológiai laboratóriumi technikus
15. Vegyipari termékek minőségbiztosítása* Vegyipari minőségbiztosítási technikus Vegyipari minőségbiztosítási technikus
16. Laboratóriumi műveletek végzése* Általános laboráns Vegyészlaboráns
17. Textilfestés és -kikészítés* Textilszínező és -kikészítő Textilfestő és -kikészítő
18. Kékfestés* Vegyipari technikus Kékfestő
19. Kozmetikumok előállítása* Vegyipari technikus Kozmetikai termékgyártó
20. Robbanónyagok szállítása Pirotechnikus (raktárkezelő szakirány) Robbanóanyag-szállítmány kísérő
21. Biológiai termékek előállítása* Biotechnikus technológus Ipari biológiai termékgyártó
22. Gyógynövényipari termékek előállítása* Drog- és toxikológiai technikus Gyógynövényipari technikus

10. VILLAMOSENERGIA IPAR

  A) Tevékenység B) Választható szakképesítések C) E rendelet hatálybalépését megelőzően az egyes ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló
az Országos Képzési Jegyzék szerint 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet mellékletében előírt szakképesítés
1. Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése Elektrolakatos és villamossági szerelő Villamosgép- és -készülék szerelő
Elektromos gép és készülék szerelő
Villamosgép és készülék üzemeltető
Háztartási gépgyártó
2. Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása Villanyszerelő Villanyszerelő, vagy villamosgép és berendezés technikus, vagy elektrotechnikai technikus
Elektrotechnikai technikus
Erősáramú elektrotechnikus
3. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok* tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése Villamoshálózat -szerelő, -üzemeltető Áramszolgáltatói hálózatszerelő
Villamos távvezeték építő és karbantartó
Villamos hálózat és alállomás üzemeltető
4. Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető Villamosművi fogyasztásmérő-javító, -szabályozó
5. Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata Érintésvédelmi, erősáramú berendezés szabványossági felülvizsgáló Villámvédelem felülvizsgálója
6. Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálója
7. Lakó, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata Villámvédelmi felülvizsgáló Villámvédelem felülvizsgálója
8. Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken feszültség alatti munkavégzés FAM-szerelő FAM-szerelő
(feszültség megjelölésével)
9. Közép- és kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Kábelszerelő Kábelszerelő
(a feszültségszint megjelölésével)
10. Üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés Szakszolgálati FAM szerelő Szakszolgálati szerelő
11. Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben Villamos gép és -készülék üzemeltető Villamosgép- és -berendezéskezelő
12. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető Villamoshálózat-szerelő
Villamos-távvezeték építő, szerelő, karbantartó
13. Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamos hálózat és alállomás üzemeltető Villamosmű kezelő
14. Villamosművi berendezések, állomások szerelése Villamoshálózat-szerelő, -üzemeltető Villamosművikészülék-szerelő
Villamoshálózatszerelő