Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról


A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. és 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7. § és a 2. melléklet tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § és a 3. melléklet tekintetében a nyomástartó berendezések, rendszerek és létesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 213/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 40. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § és a 4. melléklet tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 10. § és az 5. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 11. § és a 6. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § a) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 12. § d) pontja tekintetében a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 32. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az ipari és kereskedelmi szabályozott szakmák gyakorlására vonatkozó követelmények

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott önálló tevékenységek - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az 1. mellékletben foglalt táblázat B. vagy D. oszlopában szereplő képesítéssel végezhetők.

(2) Az 1. mellékletben szereplő tevékenységek esetén az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő választható szakma, részszakma, szakképesítés, egyéb képesítés helyett elfogadható a táblázat E. oszlopában szereplő, a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés is. Az 1. mellékletben foglalt táblázat B. oszlopában szereplő részszakma gyakorlója a részszakma keretében ellátható tevékenységi körében jogosult a szabályozott tevékenység végzésére.

(3) Az (1)-(2) bekezdés nem alkalmazandó a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint az 1. mellékletben meghatározott tevékenységet folytató, a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltatókra, akik szakmájukat a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kívánják gyakorolni.

2. § A nem önálló tevékenység végzése esetében a tevékenységvégzés szakmai felügyeletét az önálló tevékenység végzésére jogosító szakmával, képesítéssel vagy végzettséggel rendelkező személy biztosítja.

3. § E rendelet rendelkezései nem érintik a rendelet hatálybalépését megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján elismert képesítések, mentesítések, valamint a rendelet hatálybalépését megelőzően megszerzett képesítést, végzettséget tanúsító bizonyítványok hatályát, illetve további alkalmazhatóságát.

2. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet

a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

6-12. § *

 

1. melléklet a 34/2021. (VII. 26.) ITM rendelethez
Egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések

 

 

  A. B. C. D. E.  1.TevékenységVálasztható szakma (részszakma), szakképesítés vagy jogszabály alapján szervezett képzésben szerzett képesítés önálló tevékenység eseténNem önálló tevékenység a B., D. vagy E. oszlopban szereplő követelmény nélkül végezhetőKorábbi jogszabályban előírt szakma, szakképesítés, egyéb képesítés
Szakma (részszakma), szakképesítés, egyéb képesítés helyett
a szakiránynak megfelelő más szakma, szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú végzettség, képesítés elfogadhatósága
 
2. 21 MW-nál, illetve 30 t/h tömegáramúnál nagyobb kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Erőművi kazángépész nem végezhető Erőművi kazángépész elfogadható  
3. 290 kW ésaz ezt meghaladó teljesítményű gáz- és olajtüzelő-berendezések kezelése Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő nem végezhető Ipari olaj- és gáztüzelő-berendezés kezelő elfogadható  
4. A III. és IV. kategóriába sorolt nyomástartó edények, edénycsoportok üzemben tartása, kezelése (mérettől, töltettől, nyomástól függetlenül) Nyomástartóedény-gépész
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Nyomástartóedény-gépész nem fogadható el  
5. A kőműves szerkezetek megvalósítása a rendelkezésre bocsátott tervek alapján. A kőműves munkák végzéséhez szükséges építő- és segédanyagok szakszerű használata Kőműves
(Falazó kőműves, Gépi vakoló)
végezhető Kőműves elfogadható  
6. A legfeljebb II. kategóriába sorolt nyomástartó edények és az egyszerű nyomástartó edények kezelése (töltettől, nyomástól függetlenül), szakirányú végzettség esetén Nyomástartó berendezés kezelő
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Nyomástartó-berendezés-kezelő szaktanfolyami képzettség
Kőolaji vegyipari rendszer üzemeltetője szaktanfolyami képzettség
Pébégáz töltetű nyomástartó berendezés kezelője szaktanfolyami végzettség
Nyomástartó edény-gépész
Vegyipari technikus
elfogadható  
7. Aktuális divatirányzatnak, alkalomnak megfelelő frizura és hajszín készítése Fodrász végezhető Fodrász elfogadható  
8. Az egészséges test és bőr kozmetikai célú kezelése, ápolása, masszírozása, szépséghibáinak megszüntetése. Elektrokozmetikai kezelések, szőrtelenítés, tartós make-up (kozmetikai tetoválás) Kozmetikus technikus nem végezhető Kozmetikus elfogadható  
9. Biológiai termékek előállítása Gyógyszer-készítmény-gyártó
Gyógyszeripari szaktechnikus
végezhető Biotechnikus technológus elfogadható  
10. Cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt készítése Édességkészítő
(Csokoládétermék gyártó,
Keksz- és ostyagyártó)
Pék-cukrász (Süteménykészítő)
Sütő- és cukrászipari technikus
Cukrász (Cukrászsegéd)
Cukrász szaktechnikus
Diétás cukrász
nem végezhető Édesipari termékgyártó
Mézeskalács-készítő
Pék
Cukrász
elfogadható  
11. Drogok és toxikus anyagok előállítása, vizsgálata. Gyógynövényipari termékek előállítása Drog- és toxikológiai szaktechnikus végezhető Drog- és toxikológiai technikus elfogadható  
12. Épületbádogos, ipari bádogos szerkezetek, háztartási bádogos szerkezetek készítése, javítása Bádogos végezhető Bádogos és épületbádogos elfogadható  
13. Épületek beltéri, kültéri, oldalfal-, mennyezet- és padlófelületei hideg- és melegburkolatának, térburkolatának, valamint az épület díszítő burkolatainak elkészítése, javítása, felújítása és bontása műszaki tervek alapján. Homlokzat-, lábazat-, lépcső- és térburkolatok elkészítése, javítása, felújítása és bontása Burkoló végezhető Épületburkoló
Burkoló
elfogadható  
14. Épületek erősáramú és gyengeáramú áramköreinek kivitelezése, javítása, karbantartása. Fogyasztásmérők javítása, szabályozása, hitelesítése Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus
nem végezhető Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
elfogadható  
15. Épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a magasépítés területén önállóan vagy mérnöki irányítással. Részfeladatok végzése a tervezés során. Feladatkörében szakmai kapcsolat tartása a mérnöki feladatokat ellátók és a kivitelezési munkákat végző szakemberek között Magasépítő technikus nem végezhető Magasépítési technikus nem elfogadható  
16. Épületek és más építmények terveinek készítésével, az épületek és építmények építésével, felújításával, átalakításával, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatok ellátása a mélyépítés területén önállóan vagy mérnöki irányítással. Részfeladatok végzése a tervezés során. Feladatkörében szakmai kapcsolat tartása a mérnöki feladatokat ellátók és a kivitelezési munkákat végző szakemberek között Mélyépítő technikus nem végezhető Mélyépítő technikus nem elfogadható  
17. Épületek kis- és nagyelemes fedéseinek, homlokzat-burkolatainak, valamint beton, kerámia és természetes alapanyagú fedések készítése, javítása, karbantartása építészeti tervek alapján Tetőfedő végezhető Tetőfedő elfogadható  
18. Épületek külső és belső tereinek díszítése Épületszobrász és műköves
(Sírkő és műkőkészítő)
Műemléki díszítőszobrász
végezhető Épületszobrász elfogadható  
19. Épületek teherhordó szerkezetének építése. Épületek, építmények acélból és vasbetonból készült tartószerkezeti vázainak összeszerelése, rögzítése, felállítása és bontása. Rendszerzsaluzat építése, betonacél szerelése, valamint helyszíni beton és vasbeton munka végzése. Ipari homlokzatburkolatok és tetőlemezelés készítése Szerkezetépítő és -szerelő
(Betonacél-szerelő)
nem végezhető Vasszerelő nem elfogadható  
20. Épületek, építmények víz-, hő- és hangszigetelésének létesítése, javítása Szigetelő
(Vízszigetelő
Hő- és hangszigetelő)
végezhető Épületszigetelő elfogadható  
21. Épületeket védő tetők fedélszerkezeteinek létrehozása, az építkezés során szükséges állványok, zsaluzatok, dúcolások elkészítése és elbontása. Meglévő épületek faszerkezeteinek felújítása. Előregyártott faszerkezetek beépítése az építés helyszínén. Fedélszerkezet előkészítése a tetőfedéshez Ács
(Zsaluzó, állványozó)
végezhető Ács nem elfogadható  
22. Erősáramú berendezések felülvizsgálása, minősítő nyilatkozat megtétele Villamos biztonsági felülvizsgáló
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Erősáramú berendezések felülvizsgálója nem fogadható el  
23. Fából és műanyagból különféle hajótestek, felszerelések, berendezések készítése, karbantartása, javítása Kishajóépítő és -karbantartó
(Kishajóalkatrész-javító)
végezhető Kishajóépítő, -karbantartó elfogadható  
24. Fából készült szerszámok, szerszámnyelvek és különböző faeszközök készítése, javítása. Fából készült hordók, edények, eszközök előállítása, javítása kézi munkával Faipari technikus
Kádár, bognár
végezhető Kádár, bognár elfogadható  
25. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése Faipari technikus végezhető Famegmunkáló
Faipari gépkezelő
elfogadható  
26. Felvonó, mozgólépcső beépítése, üzembe helyezése, karbantartása, javítása Felvonószerelő
Mozgólépcső karbantartó-szerelő
nem végezhető Felvonószerelő
Mozgólépcső karbantartó-szerelő
elfogadható  
27. Felvonók műszaki biztonságtechnikai ellenőrzése Felvonó- és mozgólépcső ellenőr
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Felvonóellenőr nem fogadható el  
28. Fémhegesztő munkák végzése meghatározott eljárással Hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)
nem végezhető Bevontelektródás kézi ívhegesztő
Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő
Gázhegesztő
Hegesztő
elfogadható  
29. Fémmegmunkálás Gépi és CNC forgácsoló
Szerszám- és készülékgyártó
CNC vezérlésű lemezmegmunkáló gépkezelő
végezhető CNC gépkezelő
Gépi forgácsoló
Szerszámkészítő
elfogadható  
30. Fémöntés, formázó anyagok, öntőszerszámok, gépi berendezések használata Kohász- és öntésztechnikus
Olvasztár és öntő
nem végezhető Kohászati technikus
Olvasztár és öntő
elfogadható  
31. Fémszerkezet gyártása Épület- és szerkezetlakatos végezhető Épület- és szerkezetlakatos elfogadható  
32. Fényezési, pácolási eljárások végzése, lakkszóró-, lakköntőgépek kezelése. Famegmunkáló gépeken faipari termékek előállítása. Faaljzatok, alapépítmények készítése. Faipari tömegcikkek készítése. Bútorok, nyílászárók, burkolatok, belsőépítészeti munkák készítése. Fából, ipari, lakberendezési, iparművészeti, háztartási cikkek, dísztárgyak és egyéb esztergályozással előállítható cikkek készítése. Műbútornak minősülő berendezések készítése, helyreállítása Asztalos
(Asztalosipari szerelő Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos
végezhető Asztalos
Műbútorasztalos
elfogadható  
33. Fotóanyaggyártás. Lakk- és festékgyártás. Növényvédőszer-gyártás. Kozmetikumok előállítása Vegyész technikus
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
nem végezhető Vegyipari technikus elfogadható  
34. Gázüzemű emelőtargonca, rakodógép, mezőgazdasági és erdészeti traktor, közúti járműnek nem minősülő kerekes jármű gáz-üzemanyag-ellátó berendezésének beszerelése, beszabályozása, hibás berendezés javítása Gépjárműmechatronikai technikus nem végezhető Gázautószerelő elfogadható  
35. Gumigyártás, gumifeldolgozás Gumiipari technikus
Gumikeverék-készítő
Ipari gumitermék-előállító
Formacikk-gyártó
végezhető Abroncsgyártó
Formacikk-gyártó
Gumiipari technikus
Ipari gumitermék előállító
elfogadható  
36. Gyógyászatban alkalmazott elektronikus berendezések gyártása, üzembe helyezése, karbantartása, javítása Elektronikai technikus végezhető Orvosi elektronikai technikus elfogadható  
37. Gyógyszerhatóanyag-gyártás. Gyógyszer- és tápszerkészítés Gyógyszerkészítmény-gyártó
Gyógyszeripari szaktechnikus
végezhető Gyógyszeripari laboratóriumi technikus
Gyógyszerkészítmény gyártó
elfogadható  
38. Háztartási berendezések üzembe helyezése, karbantartása, javítása Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő
Háztartási gép szerviz-szaktechnikus
végezhető Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő elfogadható  
39. Hőerőművek vízelőkészítőjének üzemeltetése. Pótvíz előállítása és biztosítása erőmű hőberendezései számára Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
végezhető Létesítményi energetikus
Erőművi kazángépész
elfogadható  
40. Hűtő- és klímaberendezés-szerelés, karbantartás Hűtő- és szellőzésrendszer-szerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
végezhető Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő
Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő
elfogadható  
41. Ipari gáz- és olajtüzelő-berendezések, illetve azok szerelvényeinek szerelése, karbantartása, javítása Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő nem végezhető Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő elfogadható  
42. Ipari gép, berendezés javítása Ipari gépész
Gépész technikus
Élelmiszeripari gépésztechnikus
Mezőgazdasági gépész
Mezőgazdasági gépésztechnikus
végezhető Ipari gépész elfogadható  
43. Kazángépész (12 t/h felett) Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
nem végezhető Kazángépész (12 t/h felett) elfogadható  
44. Kazánkezelő (2-12 t/h között) Erőművi kazángépész
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
Kazángépész (12 t/h felett)
nem végezhető Kazánkezelő (2-12 t/h között) elfogadható  
45. Kazánok, kemencék építése, bontása, javítása Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó végezhető Kazán- és kemencekőműves elfogadható  
46. Kerékpár, mozgássérült-kocsi szerelése Kerékpárszerelő végezhető Kerékpárszerelő elfogadható  
47. Kézápolás és műkörömépítés Kéz- és lábápoló technikus végezhető Kézápoló és műkörömépítő elfogadható  
48. Kis- és nagyfeszültségű villamos hálózatok tartószerkezeteinek szerelése, kábelfektetés, kábelek szerelésre való előkészítése Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
végezhető Villamoselosztóhálózat-szerelő,
-üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
elfogadható  
49. Kisfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő
nem végezhető Kisfeszültségű kábelszerelő
Középfeszültségű kábelszerelő
elfogadható  
50. Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2 t/h) Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
nem végezhető Kisteljesítményű kazánfűtő
(max. 2 t/h)
elfogadható  
51. Kompresszorok, légtartályok, szivattyúk üzemeltetése, kivéve a fluidumbányászati és szállítóvezetékek berendezéseit Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető nem végezhető Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető elfogadható  
52. Kőalapú építő- és díszítőelemek készítése Kőfaragó végezhető Kőfaragó elfogadható  
53. Kötőipari gépek, varró- és szabászgépek karbantartása, javítása. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása. Mechanikai orvosi műszerek gyártása, karbantartása, javítása. Ipari gép, berendezés javítása Finommechanikai műszerész végezhető Finommechanikai műszerész elfogadható  
54. Középfeszültségű kábelhálózatok szerelése, javítása Villanyszerelő
Erősáramú elektrotechnikus
Középfeszültségű kábelszerelő
nem végezhető Középfeszültségű kábelszerelő elfogadható  
55. Központifűtés- és csőhálózat-szerelés (ide nem értve a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény szerinti gázszerelési tevékenységet) Központifűtés- és gázhálózat-rendszer-szerelő
(Égéstermék elvezető szerelő)
végezhető Csőhálózat-szerelő elfogadható  
56. Kőolaj-feldolgozás Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus
végezhető Fluidumkitermelő
Fluidumkitermelő technikus
elfogadható  
57. Lábápolás Kéz- és lábápoló technikus végezhető Lábápoló elfogadható  
58. Lábon kialakult elváltozások speciális kezelése, a láb állapotának rehabilitálása Kéz- és lábápoló technikus
Kozmetikus technikus
nem végezhető Speciális lábápoló elfogadható  
59. Laboratóriumi műveletek végzése Vegyész technikus végezhető Általános laboráns elfogadható  
60. Lakó- és kommunális épületek, ipari létesítmények érintésvédelmi vizsgálata Villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés) nem végezhető Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló nem fogadható el  
61. Lakó-, kommunális és ipari létesítmények villámvédelmi berendezésének felülvizsgálata Villámvédelmi felülvizsgáló nem végezhető Villámvédelmi felülvizsgáló elfogadható  
62. Max. 1400 kW teljesítményű, illetve 2 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
nem végezhető Kisteljesítményű kazán fűtő
(max. 2 t/h)
elfogadható  
63. Max. 21 MW teljesítményű, illetve 30 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) és segédberendezéseinek kezelése Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
nem végezhető Kazángépész (12 tonna felett) elfogadható  
64. Max. 7200 kW teljesítményű, illetve 12 t/h tömegáramú kazán (töltettől, tüzelési módtól, nyomástól függetlenül) kezelése Erőművi kazángépész
Kazángépész (12 t/h felett)
Kazánkezelő (max. 12 t/h)
nem végezhető Kazánkezelő (2-12 tonna között) elfogadható  
65. Meleg és hideg ételek, cukrászati készítmények, sütemények, fagylalt, italok kiszolgálása Pincér - vendégtéri szakember
(Pincérsegéd)
Vendégtéri szaktechnikus
végezhető Pincér Vendéglátó eladó
Vendéglátás-szervező, vendéglős
elfogadható  
66. Meleg és hideg ételek, italok készítése Szakács (Szakácssegéd)
Szakács szaktechnikus
Diétás szakács
Vendégtéri szaktechnikus
nem végezhető Szakács
Vendéglátás-szervező, vendéglős
elfogadható  
67. Mobil és beépített bútorok, mozgó alkatrészek, falburkolatok, válaszfalak, nyílászáró szerkezetek szerelése, javítása, cseréje Asztalos
(Asztalosipari szerelő, Famegmunkáló)
Bútorműves, műbútorasztalos
végezhető Asztalos
Műbútorasztalos
Asztalosipari szerelő
elfogadható  
68. Motorkerékpár, -alkatrész javítása Gépjármű-mechatronikai technikus
Gépjármű mechatronikus
nem végezhető Motorkerékpár-szerelő elfogadható  
69. Mozgólépcsők, mozgójárdák műszaki biztonságtechnikai ellenőrzése Felvonó- és mozgólépcső ellenőr
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Mozgólépcső ellenőr nem fogadható el  
70. Műanyagfeldolgozás Műanyag-feldolgozó
Műanyag-feldolgozó technikus
Fröccsöntő
végezhető Fröccsöntő
Műanyagfeldolgozó
Műanyagfeldolgozó technikus
elfogadható  
71. Műanyaghegesztő munkák végzése meghatározott eljárással Műanyag hegesztő
(a tervező által előírt vagy az alkalmazandó hegesztési technológiára vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi szabványban meghatározott hegesztői tanúsítvány, bizonyítvány vagy képesítés hiányában)
nem végezhető Műanyaghegesztő elfogadható  
72. Műholdvevő rendszerek, antennarendszerek telepítése, műszeres beállítása, karbantartása, javítása Távközlési technikus végezhető Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus
Távközlési és informatikai hálózatszerelő
Távközlési üzemeltető
Távközlési technikus
elfogadható  
73. Műkő díszítőelemek, műkőtermékek előállítása, beépítése Épületszobrász és műköves
(Sírkő és műkőkészítő)
végezhető Műkőkészítő elfogadható  
74. Műszaki biztonsági felülvizsgálat a) nyomástartó berendezés vizsgálója szakirány (jogszabály alapján szervezett képzés)
b) tartályvizsgáló szakirány (jogszabály alapján szervezett képzés)
c) villamos biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)
d) felvonó- és mozgólépcső ellenőr (jogszabály alapján szervezett képzés)
e) gázipari műszaki biztonsági felülvizsgáló (jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető a) Nyomástartó berendezés vizsgálója
b) Tartályvizsgáló
c) Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló és erősáramú berendezések felülvizsgálója
d) Felvonóellenőr
e) Mozgólépcső ellenőr
f) Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló
nem fogadható el  
75. Műszerek, műszerjellegű gépek mechanikus egységeinek szét- és összeszerelése, a berendezések karbantartása, javítása, finommechanikai alkatrészek megmunkálása Finommechanikai műszerész végezhető Elektromechanikai műszerész elfogadható  
76. Nagy-, közép- és kisfeszültségű távvezetékek szerelése Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető
Villamos távvezeték építő, üzemeltető
végezhető Villamos távvezeték építő, üzemeltető
Villamoselosztóhálózat
-szerelő, -üzemeltető
elfogadható  
77. Nagy-, közép- és kisfeszültségű villamos berendezéseken, üzemi mérő-vezérlő és szabályozó berendezéseken feszültség alatti munkavégzés a) Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
b) Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő
c) Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
d) Kisfeszültségű FAM kábelszerelő
e) Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő
f) Középfeszültségű FAM hálózati szerelő távolból végzett technológiával
g) Középfeszültségű FAM hálózati szerelő kombinált technológiával
nem végezhető Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási
FAM szerelő Középfeszültségű
FAM szerelő Kisfeszültségű
FAM kábelszerelő Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati
FAM szerelő Szakszolgálati
FAM szerelő
nem fogadható el  
78. Nyomástartó berendezés és egyszerű nyomástartó edény vizsgálata Nyomástartó berendezés vizsgáló
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Nyomástartó berendezés vizsgáló elfogadható  
79. Nyomástartó berendezés javítása, karbantartása Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó végezhető Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó elfogadható  
80. Robbanásbiztos berendezések karbantartása, javítása, szerelése és üzembe helyezése Robbanásbiztos berendezés szerelője nem végezhető Robbanásbiztos berendezés karbantartója és üzembehelyezője
Robbanásbiztos berendezés kezelője
nem elfogadható  
81. Szárító- és égetőkemencék kezelése, a technológia ellenőrzése Kerámia- és porcelánkészítő végezhető Kerámiaégető elfogadható  
82. Szénsavtermelés és -feldolgozás Erjedés- és üdítőital-ipari technikus
Erjedés- és üdítőital-ipari termékkészítő
(Üdítőital-ipari termékkészítő, Sörgyártó)
végezhető Üdítőital-ipari termékgyártó elfogadható  
83. Szerelt válaszfalak, előtétfalak, aknafalak, függesztett és függesztés nélküli álmennyezetek, fa- és fémvázas tetőtér-beépítés és szerelt aljzatok, bontható és nem bontható álpadlók, valamint a fa és fém tartószerkezetek és gépészeti vezetékek (kábel- és légcsatornák) tűzvédelmi burkolatai kivitelezési technológiáinak alkalmazása, a felhasználandó anyagok kiválasztása Szárazépítő
(Gipszkartonszerelő)
végezhető   nem elfogadható  
84. Szerszámgyártás Szerszám- és készülékgyártó végezhető Szerszámkészítő elfogadható  
85. Tankállomás kezelése Töltőállomás-kezelő végezhető Tankállomás- és kútkezelő szaktanfolyami képzettség elfogadható  
86. Újonnan telepített tüzelőberendezések égéstermék-elvezetőinek építése, szerelése. Újonnan telepített tüzelőberendezések égési-, hígításilevegő-ellátásának építése, szerelése. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek átalakítása, javítása. Meglévő égéstermék-elvezetők, levegőellátó rendszerek bontása Égéstermék-elvezető építő, szerelő, karbantartó nem végezhető   nem elfogadható  
87. Üveg, valamint műanyag alapanyagokból szemüveglencsék készítése. Szemüvegkészítés Optikus
Optikaitermék-készítő
nem végezhető Optikai üvegcsiszoló elfogadható  
88. Üzemi mérő-, vezérlő- és szabályozó-berendezéseken feszültség alatti munkavégzés Kisfeszültségű szakszolgálati FAM szerelő
Kisfeszültségű mérőhelyi FAM szerelő
nem végezhető Szakszolgálati FAM szerelő elfogadható  
89. Vasbeton szerkezetek acélszerelésének elkészítése Épület- és szerkezetlakatos végezhető Vasszerelő elfogadható  
90. Vegyianyag gyártása Gyógyszerkészítmény-gyártó
Vegyész technikus
Vegyipari rendszerkezelő
Drog- és toxikológiai szaktechnikus
Gyógyszeripari szaktechnikus
Vegyipari rendszerüzemeltető szaktechnikus
Vezető pirotechnikus
végezhető Vegyianyaggyártó elfogadható  
91. Vegytisztítás, textiltisztítás. Textilfestés és -kikészítés Textilgyártó
Textiltisztító és textilszínező
végezhető Textiltisztító és textilszínező elfogadható  
92. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak javítása és karbantartása Tárolótartály és nyomástartó berendezés javító, karbantartó végezhető Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályait javító és karbantartó elfogadható  
93. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak tisztítása Tartálytisztító
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Tartálytisztító elfogadható  
94. Veszélyes folyadékok és olvadékok tartályainak vizsgálata Tartályvizsgáló
(jogszabály alapján szervezett képzés)
nem végezhető Tartályvizsgáló elfogadható  
95. Villamos gépek és készülékek karbantartása, üzemeltetése, telepítése Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus
végezhető Elektromos gép- és készülékszerelő elfogadható  
96. Villamos gépek és kisfeszültségű berendezések kezelése villamosműben Villanyszerelő
(Villamosipari előkészítő)
Erősáramú elektrotechnikus
végezhető Villamosgép és -készülék üzemeltető elfogadható  
97. Villamosművek villamos berendezésének kezelése Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő
nem végezhető Villamos alállomás kezelő
Villamos hálózat kezelő
elfogadható  
98. Villamosművi berendezések, állomások szerelése Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető nem végezhető Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető elfogadható  
99. Vízvezeték- és vízkészülék-szerelés Víz- és csatornarendszer-szerelő
(Csőhálózat-szerelő)
végezhető Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő elfogadható