Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Miniszter


Szám: 22042-4/2009-SZMM


Tárgy: az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés hatályának kiterjesztése


A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 34. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter meghozta az alábbi

határozatot:


1.

A szociális és munkaügyi miniszter az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége együttes kérelmére az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2009. december 2-án kelt módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének hatályát – az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 8.1. pontjának és II. részének kivételével -, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08. szerinti

41.10 Épületépítési projekt szervezése
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próba fúrás
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-, falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt

szakágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti.

2.

A kiterjesztett Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés módosítása jelen határozat – Szociális és Munkaügyi Közlönyben történő – közzétételének napján lép hatályba.

Ezzel egyidejűleg az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége által 2005 november 16-án megkötött és 2007. július 18-án módosított kollektív szerződést a 45.11 Épületbontás, földmunka, 45.12 Talajmintavétel, próbafurás, 45.21 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése, 45.22 Tetőszerkezet-építés, tetőfedés, vízszigetelés, 45.23 Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése, 45.25 Egyéb speciális szaképítés, 45.31 Villanyszerelés, 45.32 Szigetelés, 45.33 Víz-, gáz-, fűtésszerelés, 45.34 Egyéb épületgépészeti szerelés, 45.41 Vakolás, 45.42 Épületasztalos-szerkezet szerelése, 45.43 Padló-, falburkolás, 45.44 Festés, üvegezés, 45.45 Egyéb befejező építés, 45.50 Építési, bontási eszköz kölcsönzése személyzettel szakágazatokra kiterjesztő, 2006. március 19-én és 2007. augusztus 17-én közzétett, a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, illetve a szociális és munkaügyi miniszter által hozott határozat hatályát veszti.


3.

A kiterjesztés az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának az Mt. 34. § (7) bekezdése alapján történő megszüntetéséig tart.


4.

A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz.

Indokolás:

Az Építési Vállalkozók Országos Szövetsége, az Ipartestületek Országos Szövetsége, valamint az Építő-, Fa és Építőanyagipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége, az Építőipari és Társult Szakszervezetek Országos Szövetsége 2009 december 7-én együttes kérelmet terjesztettek elő az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés 2009. december 2-i módosításával egységes szerkezetbe foglalt szövegének a szerződés 8.1. pontjának és II. részének kivételével, a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08 szerinti

41.10 Épületépítési projekt szervezése
41.20 Lakó- és nem lakó épület építése
42.11 Út, autópálya építése
42.12 Vasút építése
42.13 Híd, alagút építése
42.21 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
42.22 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
42.99 Egyéb máshova nem sorolt építés
43.11 Bontás
43.12 Építési terület előkészítése
43.13 Talajmintavétel, próba fúrás
43.21 Villanyszerelés
43.22 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
43.29 Egyéb épületgépészeti szerelés
43.31 Vakolás
43.32 Épületasztalos-szerkezet szerelése
43.33 Padló-, falburkolás
43.34 Festés, üvegezés
43.39 Egyéb befejező építés máshova nem sorolt
43.91 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
43.99 Egyéb speciális szaképítés máshova nem sorolt

szakágazatba főtevékenység szerint besorolt valamennyi munkáltatói szervezetre történő kiterjesztése iránt.

A szociális és munkaügyi miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kollektív szerződés nem tartalmaz jogszabályellenes rendelkezéseket. A módosítást aláíró, illetve a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek az Mt. 34. §-ának (2)–(4) bekezdésében előírt követelményeknek.

A szerződés és a hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága munkavállalói és munkáltatói oldala támogatja, a hatály kiterjesztését javasolta.

A módosítás hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik.

A fellebbezés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 100. §-án, valamint az Mt. 35. §-án, a jogorvoslatra történő felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 23. §-a (1) bekezdésének i) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul.

Budapest, 2009. december 18.
Dr. Herczog László s. k.