Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

 

KIEGÉSZÍTÉS:

 

A NAV igazgatói szintű, szóbeli tájékoztatása alapján az alábbiakban szereplő problémát 2016.03.03.- ig legkésőbb orvosolják.

 

Az informatikai rendszer kijavításra kerül és az egyszerűsített foglalkoztatás a 2010.08.01 óta megszokott rendben üzemel.

 

A munkanap korlátok (5, 15, 90 nap) munkáltatónként külön - külön számolódnak.

 

Köszönöm az információt Marjay Gyulának - VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

 

 

A T1042E nyomtatvány hiba kapcsán az alábbi esettel és információkkal találkozhatunk:

 

Át lett állítva a NAV rendszere jogszabály újraértelmezés miatt, az alkalmi munkavállalói foglalkoztatási keretek (havi 15 nap éves 90 nap)  figyelése kapcsán.

 

Ez egyelőre semmilyen hivatalos tájékoztatóban nem szerepel, hiszen a jogszabály nem változott, csak a NAV értelmezte újra a jogszabályt és állította át az informatikai rendszerét.

 

A lényeg, hogy nem egy cégnél havi 15 nap, hanem egy dolgozóra vonatkozóan figyeli a rendszer a havi 15 napot mindegy hány cégnél teljesít munka végzést.

 

PL: ha valaki valahol már ledolgozta a hónapban a 15 napot és

1 napra (16. nap a hónapban) bejelentem alkalmi munkára,

a munkavállaló nem szól, hogy már kimerítette a 15 napos keretet.

2-3 nap múlva hibás bejelentés üzenet érkezik a NAV-tól, a havi 15 napos korlát túllépése miatt.

 

Ezzel csak az a gond, ha javíthatatlan hibaüzenet érkezik e kapcsán, akkor ez bejelentés nélküli foglalkoztatásnak minősül.

NEM az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jön létre a foglalkoztatási jogviszony, a bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségek teljesítése ekkor az általános szabályok szerint történik. - normál munkaviszony és járulékai.

 

16T1041-en be kell jelenteni, munkaszerződést kötni, bérszámfejteni, munkaviszonyt megszüntetni, kilépő papírok stb...

 

Ha ez valóban így van, akkor miért csak 2-3 nap múlva értesítenek bennünket erről, miért nem azonnal.

 

Az azonnali értesítéssel is gond van mert, ha a munkavállaló jött dolgozni és hiba van a 16. nap miatt, haza kell küldeni nem dolgozhat.

 

Újraértelmezés lényege:

 

MIVEL a törvény nem írja, hogy AZONOS munkáltató és munkavállaló között!

2010. évi LXXV. törvény az egyszerűsített foglalkoztatásról 2. § (3) bekezdés

alkalmi munka: a munkáltató és a munkavállaló között

a) összesen legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és

valahol dolgozott 5 napot egyhuzamban 6. nap nem dolgozhat másik cégnél

b) egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb tizenöt naptári napig, és

ha kimerítette a 15 napot - akár több munkáltatónál - aki a 16.-ra akarja bejelenteni

nem lehet.

c) egy naptári éven belül összesen legfeljebb kilencven naptári napig

a 90 napos korlát hibák, nyilván 2016 június után fognak érkezni.

létesített, határozott időre szóló munkaviszony,

FIGYELEM! A határidőn túl küldött vagy hibás bejelentéssel nem az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai szerint jön létre a foglalkoztatási jogviszony, a bejelentési, bevallási, illetve befizetési kötelezettségek teljesítése ekkor az általános szabályok szerint történik. Határidőn túl a bejelentés esetleges visszavonására és módosítására nincs lehetőség.

 

A bejelentések adatait a NAV automatikusan, számítógépes programmal ellenőrzi, melynek eredményeként

  • a hibátlan bejelentések feldolgozódnak (erről a NAV nem küld értesítést),

  • a hibás, illetve a határidőn túl teljesített bejelentések azonban nem keletkeztetnek, illetve nem törölnek egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyt.

A NAV a hibás bejelentésekről tájékoztató/hiánypótlásra felszólító levelet küld a bejelentő részére. A hibás bejelentéseket, - amennyiben azok javíthatóak - a NAV értesítésben szereplő határidőn belül javítani kell.

A NAV a bejelentések adatait ellenőrzést követően, elektronikusan továbbítja a munkaügyi hatóság, az állami foglalkoztatási szerv, valamint az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása részére. Az adatátadást a NAV kiegészíti az ellenőrzés eredményével („PRN” és/vagy „EFO” kezdetű hibakódok). /Az adatátadást az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 16. § (6) bekezdésében foglaltak alapján teljesíti a NAV./

 

ERRŐL KEVESEN TUDNAK

 

8. § (1) (4) Ha a munkáltató a (2) bekezdésben szereplő közteherrel terhelt munkára az 1. § (2)-(4) bekezdésében, a 2. § 1-3. pontjában és a 4. § (2) bekezdésében meghatározott létszám-, kereseti-, illetve időkorlátok túllépésével létesít, illetve tart fenn e törvény szerinti munkaviszonyt, attól a naptól, hogy az előzőek szerinti feltételek nem teljesülnek, a munkáltató a munkavállalóira nem alkalmazhatja az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit. A munkáltató a 7. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályokat köteles továbbá alkalmazni az előzőek szerinti feltételek megsértése feltárásának időpontjától annyi ideig, ameddig az (1)-(3) bekezdést jogosulatlanul alkalmazta.

 

Értették a paragrafus rejtvényt?

 

A sok hivatkozás lényege:

PL: ha 6. napon alkalmi munkavállalót foglalkoztatunk és nem vesszük észre (benne van a jelenléti ívben).

60 nap múlva szól a könyvelő, hogy bibi van.

A 60 nap alatt egyszerűesített foglalkoztatás keretében nálunk dolgozó összes munkavállalót (akár többszáz alkalom is lehet) visszamenőlegesen munkaviszonyba kell bejelenteni.

  • Még a hiba javítást követően 60 napig egyszerűsített foglalkoztatás keretében senki nem foglalkoztathatunk.

A VOSZ - Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége közreműködésével megpróbálunk pontos információkhoz jutni a témát érintően.

 

Amint többet tudok azonnal küldöm hírlevélben - feliratkozás a hírlevélre és regisztráció a fórumba.