Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága

Iromány száma: T/12969/13 4

Benyújtás dátuma: 2017. március

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke

Tárgy: Egységes javaslat benyújtás a

Benyújtó: Törvényalkotási bizottság

Törvényjavaslat címe : Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24 .) OGY határozat (a továbbiakban : HHSZ) 46. § (10) bekezdése alapján az előterjesztő megküldte az „Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról” szóló, T/12969. számú törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett, ellenjegyzésével ellátott szövegét (a továbbiakban: egységes javaslattervezet) . Az egységes javaslattervezetet megvizsgálva megállapítottam, hogy az megfelel ően tartalmazza a törvényjavaslat és az összegző módosító javaslat egybeszerkesztett szövegét, ezért a HHSZ 46 . § (11) bekezdés a) pontja alapján azt egységes javaslatként benyújtom.

Budapest, 2017 . március 2

Tisztelettel: Dr. Gulyás Gergely Elnök

 

EGYSÉGES JAVASLAT

Egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításáva l összefüggő módosításáról szól ó T/12969. számú törvényjavaslaot

ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

Előterjesztő: Dr. Semjén Zsolt (KDNP), Balog Zoltán (Fidesz), Varga Mihály (Fidesz), Németh Szilár d István (Fidesz), Szászfalvi László (KDNP), Dr. Mátrai Márta (Fidesz), Szatmáry Kristó f (Fidesz) Budapest, 2017 . március 2

2016. évi törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáró l 1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

 

1. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010 . évi I. törvény (a továbbiakban: Atv.) 27. § (2) bekezdésében és 39 . § (2) bekezdésében a „munkaszüneti napon” szövegrész helyébe a „januá r 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén é s december 24-26-án, továbbá ha az az adott képvisel ő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén” szöveg lép .

 

2. § Hatályát veszti az Atv. 3 . § i) pontja. 2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény módosítása

 

3. § A közszolgálati tisztvisel őkről szóló 2011 . évi CXCIX. törvény 93 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(1) Munkaszüneti nap : január 1 ., március 15 ., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26 .”

 

3. A munka törvénykönyvéró7 szóló 2012. évi I. törvény módosítása 4. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : „(1) Munkaszüneti nap : január 1 ., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26 .”

 

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

 

5. § A honvédek jogállásáról szóló 2012 . évi CCV. törvény 102 . § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : „(1) Munkaszüneti napok január 1 ., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26 .” 2 5. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárá s végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

 

6. § A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013 . évi CCXL. törvény 242 . § (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1 ., március 15 ., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1 . , pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23 ., november 1 . és december 25-26.” 6. Záró rendelkezések

 

7. § Ez a törvény a kihirdetését követ ő nyolcadik napon lép hatályba

 

munkaugyi forum belepes 600x50