Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

2014. évi .. . törvény

 

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról


1. §


A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár a
kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó kiskereskedelmi tevékenységet — ide nem
értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási
tevékenységet és a kereskedelmi ügynöki tevékenységet — folytató munkáltatónál
foglalkoztatott munkavállaló számára, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő
munkavégzésre kizárólag a 101. (1) bekezdés j) pontban meghatározott feltétel alapján
kötelezhető.”


2. §


A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 101. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki :
„(4) A munkavállaló a 101 . § (1) bekezdés j) pontja alapján vasárnap rendes munkaid őben
történő munkavégzésre egy naptári hónapban legfeljebb két alkalommal kötelezhető.”


3. §


Ez a törvény 2015. április 1-jén lép hatályba.

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


A törvényjavaslat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt módosítja azzal a
céllal, hogy a kiskereskedelemi tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott
munkavállaló számára vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlékot biztosítson. A
törvényjavaslat emellett azt is biztosítja, hogy egy naptári hónapban legfeljebb két vasárnap
lehessen ezen munkavállalók számára munkavégzést előírni.


A javaslat összhangban van a kiskereskedelmi szektorban történ ő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló törvényjavaslattal, amelynek célja, hogy a kiskereskedelemben dolgozó
munkavállalók kiszolgáltatottságát csökkentve, korlátozza a vasárnapi nyitva tartás lehet őségét
a kiskereskedelmi szektorban. Azokban az esetekben viszont, amikor jogszabály megteremti a
vasárnapi munkavégzés lehetőségét a kiskereskedelemben is – például az adventi időszakban –
szükséges, hogy a vasárnap munkát végzők a jelenleginél sokkal nagyobb bérpótlékot kapjanak.


RÉSZLETES INDOKOLÁS


az 1. §-hoz


A rendelkezés a vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlékot állapít meg azon
munkavállaló számára, akit a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló törvény keretei között foglalkoztatnak.


a 2. §-hoz


Az 1. szerint foglalkoztatott munkavállaló vasárnap rendes munkaidőben történő
munkavégzésre egy naptári hónapban legfeljebb két alkalommal kötelezhető.


a 3. §-hoz


Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.