Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza


T/10171 szamú

törvényjavaslat

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó

egyes törvények módosításáról

 

 

 

 Előadó: Rogán Antal

miniszterelnök kabinetfőnöke

 Varga Mihály

nemzetgazdasági miniszter

 

 

Budapest, 2016. április

 

 

 

 


2016. ... évi törvény

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzésre vonatkozó

egyes törvények módosításáról

1. § (1) A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az üzlet nyitvatartási idejét a vásárlási szokások, a foglalkoztatottak és a lakókörnyezet érdekeinek figyelembevételével a kereskedő állapítja meg."

(2) A Kertv. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) December 24-én - a vendéglátó üzletek, szálláshelyek, a virág-, az édességüzletek és az üzemanyagtöltő állomások, továbbá a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, illetve az üzemanyagtöltő állomáson belül működő üzletek kivételével - az üzletek 14 óráig tarthatnak nyitva."

(3) A Kertv. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete - a helyi sajátosságok figyelembevételével - rendeletben szabályozhatja

a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint

b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő - a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó - többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat."

(4) A Kertv. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kereskedelmi hatóság bejelentés alapján vagy hivatalból - a lakók egészséges életkörülményeinek és pihenéshez való jogának biztosítása érdekében - a külön jogszabályban meghatározott veszélyes mértékű zaj esetén az üzlet éjszakai (22 óra és 6 óra közötti) nyitva tartását korlátozhatja. A korlátozás keretében a kereskedelmi hatóság a jogsértő állapot megszüntetéséig kötelező éjszakai zárva tartási időszakot rendelhet el."

(5) A Kertv. 12. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Felhatalmazást kap a települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő­testülete, illetve a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat közgyűlése, hogy az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, a felügyeleti díjra vonatkozó részletszabályokat, a befolyt összeg felhasználásáról szóló elszámolás módját, valamint a 2. § 31. pontjában foglaltak ellenőrzését rendeletben szabályozza."

(6) Hatályát veszti a Kertv. 6. § (1a) és (1b) bekezdése.

2. § (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 101. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) Vasárnapra rendes munkaidő

a) a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,

b) az idényjellegű,

c) a megszakítás nélküli,

d) a több műszakos tevékenység keretében,

e) a készenléti jellegű munkakörben,

f) a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,

g) társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához - a szolgáltatás jellegéből eredően - e napon szükséges munkavégzés esetén,

h) külföldön történő munkavégzés során, valamint

i) a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál

foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be."

(2) Az Mt. 140. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„140. § (1) Vasárnapi munkavégzés esetén ötven százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár,

a) ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő munkavégzésre kizárólag a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott feltételek alapján kötelezhető, továbbá

b) a rendkívüli munkaidőre

ba)a 101. § (1) bekezdés d), e) vagy i) pontban meghatározott munkavállalónak,

bb)   ha a munkavállaló a 101. § (1) bekezdés alapján rendes munkaidőben történő munkavégzésre nem kötelezhető.

(2) A munkavállalót munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék illeti meg.

(3) A (2) bekezdés szerinti bérpótlék jár a húsvét- vagy a pünkösdvasárnap, vagy a vasárnapra eső munkaszüneti napon történő munkavégzés esetén."

3. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § Hatályát veszti

a) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint

b) a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet.

 

 

 

Általános indokolás

A vasárnapi munkavégzés tilalma a kiskereskedelmi szektorban egy éve van érvényben.

A szabályozás bevezetését a kormány azért támogatta, mert egyetért azzal az alapelvvel, hogy vasárnap senkit se lehessen munkára kényszeríteni. A kormány számára 2015-ben ezzel párhuzamosan fontos cél volt, hogy a kiskereskedelmi forgalom ne csökkenjen, a foglalkoztatottság nőjön, és a forgalom a multinacionális cégek felöl a kisebb kereskedelmi egységek felé terelődjön.

Ezeket a célokat sikerült elérni, hiszen a kiskereskedelmi szektorban 2015 márciusa óta egyetlen munkavállalót se lehetett munkavégzésre kényszeríteni. A kiskereskedelmi szektor forgalma 2015-ben 5,6%-kal, tehát az átlagos gazdasági növekedés mértéke fölött emelkedett. A szektor növekedése 2016 januárjában és februárjában folytatódott. A kiskereskedelmi forgalomban a 2500 nm feletti üzletek piaci részesedése némileg csökkent, az ennél kisebbeké pedig nőtt. A kiskereskedelemben alkalmazásban állók száma 2015-ben éves átlagban több mint 3000 fővel növekedett, azaz többen dolgoztak az ágazatban az egy évvel korábbinál. A kiskereskedelmi szektorban továbbra is munkaerőhiány van, 2016 márciusában a 6 ezret meghaladta a be nem töltött álláshelyek száma.

A vasárnapi munkavégzés tilalma azonban az embereket megosztó intézkedésnek bizonyult. Sokan vannak az ellenzői, és nem kevesen próbálnak politikai tőkét kovácsolni magunknak a megszületett törvény kapcsán.

A kormány számára fontosak az elemzések, fontosak a vélemények, de a legfontosabb, hogy hogyan gondolkodnak a vasárnapi munkavégzés tilalmának elmúlt egy évéről a magyar emberek. Meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt egy esztendőben a vasárnapi munkavégzés tilalma továbbra is megosztó téma maradt, minden eredmény ellenére az embereket nem sikert meggyőznünk.

Mivel a vasárnapi munkavégzés tilalma kapcsán népszavazásra kerülhet sor, fontos mérlegelnünk, hogy milyen "történelmi helyzetben kerül sor népszavazásra egy ilyen kérdésben. A kormány számára ma a legfontosabb kérdés a Brüsszel által szorgalmazott kényszerbetelepítés elleni egységes fellépés. Sokak számára az a cél, hogy a kényszerbetelepítés elleni egységes nemzeti fellépést megakadályozzák. Ezt megengedni felelőtlenség lenne.

A fentieket mérlegelve a kormány arra tesz javaslatot az országgyűlésnek, hogy a kiskereskedelmi szektorbán történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvényt vonja vissza, és a szabályozás tekintetében mindenben állítsa vissza a 2015. március 14-i állapotot.

 

 

Részletes indokolás

Az 1-2. §-hoz

 

Az általános indokolásban megfogalmazottak végrehajtása érdekében szükséges, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény egyes rendelkezéseinek módosítása és hatályon kívül helyezése.

A 3. §-hoz

A § a törvény hatálybalépéséről rendelkezik.

A 4. §-hoz

A § a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény, valamint a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről szóló 53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.