Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Villamosenergia-ipari Bér- és szociális Megállapodás 2010. évre
 

a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint
az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége,
és a Bánya- és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezeti között.

 

Felek az OÉT megállapodásban foglaltakat alapul véve, a VKSZ IV. és X. fejezetére utalással, az alábbiakban állapodnak meg:

1.

A VÁPB általi keresetszínvonal növelési ajánlás mértéke 4,1%.

2.

A Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy csoport, illetve helyi szinten rögzítik a várható infláció mértékét és inflációkezelés módját.

3.

A megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál 2010. január 1-jei hatállyal a teljes munkaidős statisztikai állományban lévőkre vonatkozóan alkalmazható munkabér nem lehet kevesebb az alábbiaknál:

  • minden munkavállalóra vonatkozóan (villamosenergia-ipari minimálbér) 79.300 Ft/hó;
  • a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 95.000 Ft/hó;
  • akkreditált felsőfokú szakképzettséget, igénylő munkakört betöltő munkavállalókra 120.000 Ft/hó;
  • a felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 150.000 Ft/hó.

4.

A munkáltatók kötelezettséget vállalnak arra, hogy 2010. évben a jóléti és szociális juttatásokat és költségeket minimálisan a jelen megállapodás 2. pont szerint meghatározott infláció megegyezően növelik. További részletkérdésekben a társaságcsoport szintű, illetve társasági szociális partnerek állapodnak meg. A felek üdvözlik az ágazatban – 2010. évre – már megkötött jóléti és szociális megállapodásokat.

5.

A jóléti szociális juttatások értékére vonatkozóan a felek kifejezik szándékukat, hogy 2010-ben tárgyalásokat folytatnak az ágazati szinten figyelembe veendő szociális juttatások jogcímei és az eljárásrend vonatkozásában. A Felek 2010-ben ezen tárgyalásokat szándékaik szerint le kívánják zárni.

6.

Felek indokoltnak tartják, hogy a helyi, társaságcsoport szintű bértárgyalások során a villamosenergia-iparban is a munkahelyek megőrzését tekintik elsődlegesnek.

7.

Felek kifejezik szándékukat, hogy 2010-ben lezárják a VKSZ IV. fejezet 2.2.1. pont tartalmára vonatkozó tárgyalásokat és folytatják a tárgyalásokat az ágazati bértarifa létrehozása tárgyában, törekedve a 2010-évben történő lezárásra.

8.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésnek, és együttesen kérik annak kiterjesztését.

9. Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha az aláírók illetékes fórumai jóváhagyják.

 

Budapest, 2010. február 17.

 

A munkáltatói szövetség oldaláról: VTMSZ

A szakszervezetek oldaláról: EVDSZ BDSZ