Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Villamosenergia-ipari Bér- és szociális Megállapodás 2011. évre
a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége, valamint
az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, és
a Bánya- és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezetei között.

 

Felek az OÉT megállapodásában foglaltakat alapul véve, a VKSZ IV. és X. fejezetére utalással, az alábbiakban állapodnak meg:

1.

a.)

A VÁPB általi keresetszínvonal növelési ajánlás mértéke 4 %.

b.)

A megállapodást kötő felek azt ajánlják a társaságcsoport és munkahelyi szintű szociális partnereknek, hogy a 2011. évi bér- és szociális megállapodások megkötése és végrehajtása során törekedjenek arra, hogy a munkavállalók 2010. évi keresetének reálértéke legalább megőrzésre kerüljön.

2.

A Megállapodó felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy csoport, illetve helyi szinten rögzítik a várható infláció mértékét és inflációkezelés módját.

3.

A megállapodás hatálya alá tartozó társaságoknál 2011. január 1-jei hatállyal a teljes munkaidős statisztikai állományban lévőkre vonatkozóan alkalmazható munkabér nem lehet kevesebb az alábbiaknál:

  • minden munkavállalóra vonatkozóan (villamosenergia-ipari minimálbér) 84.000 Ft/hó;

  • a legalább középfokú iskolai végzettséget és/vagy szakképzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 100.000 Ft/hó;

  • akkreditált felsőfokú szakképzettséget igénylő munkakört betöltő munkavállalókra 124.400 Ft/hó;

  • a felsőfokú iskolai végzettséget igénylő munkakört betöltőkre vonatkozóan 155.200 Ft/hó.

4.

Felek, a jóléti és szociális juttatások egy főre jutó minimumának értékében első ízben 2012-ben állapodnak meg, addig helyi szinten a mutató tartalmát pontosítják. A VÁPB-ben részt vevők azt ajánlják, hogy 2011-ben a jóléti és szociális juttatások egy főre jutó értéke a 2-es pont szerint meghatározott inflációval megegyezően növekedjen.

5.

Felek indokoltnak tartják, hogy a helyi, társaságcsoport szintű bértárgyalások során a villamosenergia-iparban is a munkahelyek megőrzését tekintsék elsődlegesnek. Ennek során a foglalkoztatás biztonságát és a szakmai színvonal emelését kiemelten kezeljék.

6.

Felek kifejezik szándékukat, hogy 2011-ben folytatják a tárgyalásokat az ágazati bértarifa létrehozása tárgyában, törekedve a 2011. évben történő lezárásra.

7.

Felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodás részét képezi a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződésnek, és együttesen kérik annak kiterjesztését.

8.

Jelen megállapodás akkor lép hatályba, ha az aláírók illetékes fórumai jóváhagyják.

 

Budapest, 2011. február 9.

 

A munkáltatói szövetség oldaláról:

VTMSZ

A szakszervezetek oldaláról:

EVDSZ

BDSZ