Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Miniszter

Szám: 8017-5/2009-SZMM

Tárgy: a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2009. évi bér- és szociális megállapodás hatályának kiterjesztése

A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény [Mt.] 34. §-ának (1) bekezdése alapján a szociális és munkaügyi miniszter meghozta az alábbi

határozatot

1.

A szociális és munkaügyi miniszter a Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ), valamint az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) együttes kérelmére a 2009. február 26-án megkötött a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2. sz. mellékletét képező 2009. évi bér-és szociális megállapodást a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08. szerinti

35.1 villamosenergia-termelés és elosztás

alágazatban működő valamennyi munkáltatói szervezetre kiterjeszti.

2.

A kiterjesztett Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés jelen határozat – Munkaügyi Közlönyben történő – közzétételének napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg Villamosenergia-ipari Társaságok Szövetsége, valamint a Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége, a Bányaipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a LIGA Villamosenergia- és Hőenergia-ipari Szakszervezet által 2008. március 18-án megkötött, a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2. sz. mellékletét képező és 2008. május 29-én a szociális és munkaügyi miniszter által kiterjesztett 2008. évi bér-és szociális megállapodás hatályát veszti.

3.

A kiterjesztés hatálya a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés kiterjesztő hatályának az Mt. 34. § (7) bekezdése alapján történő megszüntetéséig tart.

4.

A jelen határozattal szemben fellebbezésnek helye nincs. A határozat felülvizsgálata iránt a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés hatálya alá tartozó ágazatban működő bármely szakszervezet, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy munkáltató – a határozat közzétételétől számított harminc napon belül – keresettel fordulhat a Fővárosi Bírósághoz.

Indokolás:
 

A Villamosipari Társaságok Munkaadói Szövetsége (VTMSZ), valamint az Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (EVDSZ) és a Bánya és Energia-ipari Dolgozók Szakszervezete (BDSZ) 2009. március 18-án együttes kérelmet terjesztettek elő a 2009. február 26-án megkötött a Villamosenergia-ipari Kollektív Szerződés 2. sz. mellékletét képező 2009. évi bér- és szociális megállapodás a gazdasági tevékenységek egységes osztályozási rendszeréről szóló TEÁOR '08 szerinti 35.1 Villamosenergia termelés és elosztás alágazatba főtevékenység szerint besorolt valamennyi munkáltatói szervezetre történő kiterjesztése iránt.

A szociális és munkaügyi miniszter áttekintette a kiterjesztési kérelemhez csatolt dokumentumokat. Megállapította, hogy a kollektív szerződés nem tartalmaz jogszabályellenes rendelkezéseket. A módosítást aláíró, illetve a kiterjesztés iránti kérelmet előterjesztő munkáltatói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek a reprezentativitást illetően megfelelnek az Mt. 34. §-a (2)–(4) bekezdésében előírt követelményeknek.

A 2009. évi bér- és szociális megállapodás és a hatály kiterjesztésére vonatkozó kérelmet az Országos Érdekegyeztető Tanács Bér- és Kollektív Megállapodások Bizottsága véleményezte, a munkaadói és munkavállalói oldal a hatály kiterjesztését javasolta.

A módosítás hatályának kiterjesztése jogszabályi rendelkezésbe nem ütközik.

A fellebbezés kizárása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [Ket.] 100. §-án, a jogorvoslatra történő felhívás a Ket. 109. § (1) bekezdésén, a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 23. §-a (1) bekezdésének i) pontján, 326. §-án és 330. §-án, valamint az Mt. 35. §-án alapul.


Budapest, 2009. május 6.
Dr. Herczog László s.k.