Munka- és üzemi baleset, valamint az ehhez kapcsolódó kártérítés, megtérítés és ellátás – Nova HR

27000 Ft

+Áfa

Előadásunk a munkavédelem szabályrendszerét világítja meg gyakorlati és elméleti oldalról egyaránt.

Ezt a terméket partnerünk oldalán tudja megrendelni a gomb megnyomásával.

A Munkaügyi Fórum

ajánlásával

Az OLM Rendszer

ajánlásával

A HR-esek Fóruma

ajánlásával

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) adatai szerint 2020-ban 20366 munkabalesetet jelentettek be a munkáltatók, melyből 213 munkabaleset volt súlyos és 64 eset volt halálos.

A munkáltató kártérítési felelőssége e tekintetében lényegében „objektív”, ami annyit tesz, hogy az olyan szubjektív tényállási elemektől, mint amilyen a szándékosság vagy a gondatlanság vétkességi alakzata – a kártérítés felelősség független. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállalónak a munkaviszonnyal összefüggésben okozott minden olyan kárát, mely kapcsán nem tudja bizonyítani azon kimentési tényállásokat, melyeket e körben a munka törvénykönyve előír.

Előadók:

 • Bagolyné Hampó Anita - társadalombiztosítási tanácsadó és szakértő
 • Dr. Radics Zsuzsanna - közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser
 • Dr. Máriás Attila - munkajogász, kártérítési szakjogász

Képzés időpontja: 2022. 11. 15., 9:00-13:00

Helyszín: Online képzés – Zoom platform

Az oktatás részvételi díja: 27.000 Ft + Áfa

10% early bird kedvezmény 2022. október 18-ig történő jelentkezés esetén: 24 300 Ft+Áfa

Előadóink a téma kiemelt szakértői, akik az alábbi tematika mentén tekintik át a munkavállaló egészségkárosodásával kapcsolatos felelősségi kérdéseket a kártérítési és a megtérítési kötelezettségek, valamint az ellátás szempontjából:

 

A munkavállaló munkabalesetből származó egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói kártérítési felelősség a gyakorlatban

Előadó: dr. Máriás Attila LL.M munkajogász, kártérítési szakjogász

 • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói felelősség magánjogi és közjogi rendszere
 • A munkáltatói kártérítési felelősség hatályos szabályozása
 • A munkáltatói kártérítési felelősség tényállási elemeinek bemutatása
 • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltatói kártérítési felelősség alóli mentesülés tényállási elemei
  • ellenőrzési körön kívüli előre nem látható, nem elhárítható körülmény
   • működési kör vs. ellenőrzési kör problematikája
  • munkavállaló kizárólagos és el nem hárítható magatartása
   • munkavállalói magatartás
   • kizárólagosság
   • elháríthatatlanság
  • A munkavállaló egészségkárosodásáért fennálló munkáltató kártérítési felelősség esetén a munkavállalót megillető kártérítés összegét csökkentő tényezők
  • A munkavállaló vétkes közrehatása, mint kiemelt csökkentő tényező
  • A kártérítés módja (fajtái) és számítása
  • Sérelemdíj, mint nem vagyoni „kártérítés”

Előadó: Bagolyné Hampó Anita, társadalombiztosítási szakértő, korábban OEP főosztályvezető-helyettes)

 • Baleset, üzemi baleset,
 • Speciális kivizsgálást igénylő esetek
 • A sorsszerűen és belső indíttatásból bekövetkező balesetek
 • Baleset-keresőképtelenség ok, okozati összefüggése
 • Hol kereshetjük az egyszeri külső hatást?
 • Mikor nem lehet a balesetet üzemi balesetnek elismerni?
 • A baleset kivizsgálásnak szereplői
 • Foglalkoztató jogai és kötelezettsége
 • Mettől meddig terjed a munkavédelmi szakember feladata?
 • Hatósági feladatok a baleset üzemiségének kivizsgálása során
 • Ki és mikor dönt a baleset üzemiségéről?
 • Jegyzőkönyvek, nyilatkozatok, okmányok
 • Hogyan tudjuk megkülönböztetni a munkabalesetet az úti balesettől a különböző szakmákban?
 • Engedély nélküli munkavégzés
 • Útvonal indokolatlan megszakítása
 • Nem legrövidebb úton történő utazás

Üzemi baleset esetén igényelhető baleseti ellátások, megtérítési eljárás, és az EU kártya használata balesetek esetén
(előadó: dr. Radics Zsuzsanna Gabriella közgazdasági szakokleveles jogász, egészségügyi menedzser, korábban OEP főosztályvezető)

 • Foglalkozási megbetegedés
 • Hogyan kapcsolódik a foglalkozási megbetegedés az üzemi balesethez?
 • Balesethez kapcsolódó ellátások, ennek keretében a táppénz és baleseti táppénz elhatárolása.
 • Mikor és kinek jár a baleseti járadék?
 • Mikor és kinek jár a baleseti hozzátartozói nyugellátás?
 • Ki és hogyan veheti igénybe a baleseti egészségügyi szolgáltatásokat?(kitérve az Mt. hatálya alá tartozó öregségi nyugellátásban részesülőkre is)
 • TB keretében járó egészségügyi szolgáltatások áttekintése és elkülönítése a baleseti egészségügyi szolgáltatástól
 • Megtérítési eljárás és ehhez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség
 • EU kártya és annak használata balesetek kapcsán

 

Jelentkezési információk:

Partnerünk a Nova HR által nyújtott tanfolyamok hivatalosan is akkreditált képzések ezért kérjük, hogy a végeleges regisztrációhoz kattintson az alábbi linkre és töltse ki a weboldalukon található űrlapot. A megjegyzés rovatba kérjük írja be, hogy a  'Munkaügyi Fórum ajánlásával'- vesz részt.

A jelentkezéshez kattintson ide.