Áthelyezett munkanapok 2013

2012. szeptember 05. szerda, 16:31

Az alábbiakban közölt adatok már részben megváltoztak!
Kattintson ide a hatályos jogszabály megtekintéséhez.

 

A nemzetgazdasági miniszter 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelete

a 2013. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – kiterjed minden munkáltatóra és az általuk foglalkoztatottakra.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére.

2. §

A 2013. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) 2012. december 1. szombat munkanap
    2012. december 31., hétfő pihenőnap

b) 2013. augusztus 24., szombat munkanap
    2013. augusztus 19., hétfő pihenőnap

c) 2013. december 7., szombat munkanap
    2013. december 24., kedd pihenőnap

d) 2013. december 21., szombat munkanap
    2013. december 27., péntek pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2013. december 31-én hatályát veszti.


Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

 

Copyright © 2014 munkaugyiforum.hu
Minden jog fenntartva. All rights reserved.