2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről   2022.12.08.  Hatályos 2020.01.01-től (napjainking) Az Országgyűlés – a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése, – a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának...

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről   2022.12.08.  Hatályos 2012.09.01-től (napjainking) A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény...

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról

2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról   2022.12.08.  Hatályos 2012.01.01-től (napjainking) Az Országgyűlés a nemzet iránt érzett felelőssége tudatában, az Alaptörvényben foglalt hitvallás szerint egyetértve a nemzet lelki és szellemi megújulásának...