Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

Áthelyezett munkanapok 2010: 20/2009.(IX.28.) SZMM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2011: 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2012: 39/2011. (X. 14.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2013: 28/2012. (IX. 4.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2014: 33/2013. (VIII. 30.) NGM rendelet
Áthelyezett munkanapok 2016: 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet

 

A nemzetgazdasági miniszter 28/2014. (IX. 24.) NGM rendelete

a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. §

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli – a  naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a) január 10., szombat munkanap
    január 2., péntek pihenőnap

b) augusztus 8., szombat munkanap
    augusztus 21., péntek pihenőnap

c) december 12., szombat munkanap
    december 24., csütörtök pihenőnap

3. §

Az általánostól eltérő munkaidő-beosztásban foglalkoztatott munkavállalók munkarendje – a  munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 96. § (1) bekezdése alapján – a 2. §-tól eltérően is meghatározható.

4. §

(1) Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.
 

Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter