Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

2018 fooldal banner ingyenes termekek munkaugyi forum

 

mkvkok logo

 

nisz1

Törvénytár

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

adópajzs

2014. évi .. . törvény

 

a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmával összefüggésben
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról


1. §


A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 140. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlék (vasárnapi pótlék) jár a
kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó kiskereskedelmi tevékenységet — ide nem
értve a vendéglátást, a szabadidő eltöltésével közvetlenül összefüggő szolgáltatási
tevékenységet és a kereskedelmi ügynöki tevékenységet — folytató munkáltatónál
foglalkoztatott munkavállaló számára, ha a munkavállaló a rendes munkaidőben történő
munkavégzésre kizárólag a 101. (1) bekezdés j) pontban meghatározott feltétel alapján
kötelezhető.”


2. §


A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 101. §-a a következő (4) bekezdéssel
egészül ki :
„(4) A munkavállaló a 101 . § (1) bekezdés j) pontja alapján vasárnap rendes munkaid őben
történő munkavégzésre egy naptári hónapban legfeljebb két alkalommal kötelezhető.”


3. §


Ez a törvény 2015. április 1-jén lép hatályba.

 

 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS


A törvényjavaslat a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt módosítja azzal a
céllal, hogy a kiskereskedelemi tevékenységet folytató munkáltatónál foglalkoztatott
munkavállaló számára vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlékot biztosítson. A
törvényjavaslat emellett azt is biztosítja, hogy egy naptári hónapban legfeljebb két vasárnap
lehessen ezen munkavállalók számára munkavégzést előírni.


A javaslat összhangban van a kiskereskedelmi szektorban történ ő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló törvényjavaslattal, amelynek célja, hogy a kiskereskedelemben dolgozó
munkavállalók kiszolgáltatottságát csökkentve, korlátozza a vasárnapi nyitva tartás lehet őségét
a kiskereskedelmi szektorban. Azokban az esetekben viszont, amikor jogszabály megteremti a
vasárnapi munkavégzés lehetőségét a kiskereskedelemben is – például az adventi időszakban –
szükséges, hogy a vasárnap munkát végzők a jelenleginél sokkal nagyobb bérpótlékot kapjanak.


RÉSZLETES INDOKOLÁS


az 1. §-hoz


A rendelkezés a vasárnapi munkavégzés esetén száz százalék bérpótlékot állapít meg azon
munkavállaló számára, akit a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés
tilalmáról szóló törvény keretei között foglalkoztatnak.


a 2. §-hoz


Az 1. szerint foglalkoztatott munkavállaló vasárnap rendes munkaidőben történő
munkavégzésre egy naptári hónapban legfeljebb két alkalommal kötelezhető.


a 3. §-hoz


Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.