2025 évi munkarendek rendelet

2024.04.08.

Hatályos 2025.01.1-től

A nemzetgazdasági miniszter 11/2024. (IV. 8.) NGM rendelete
a 2025. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2025. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend
a következő:

a) 2025. május 17. szombat munkanap,
     2025. május 2. péntek pihenőnap;

b) 2025. október 18. szombat munkanap,
     2025. október 24. péntek pihenőnap;

c) 2025. december 13. szombat munkanap,
     2025. december 24. szerda pihenőnap.

3. § Ez a rendelet 2025. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2026. január 1-jén hatályát veszti.

Nagy Márton István s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

Ajándék munkaügyi segédanyagok és naptárak a 2024-es évre - Munkaügyi Fórum
Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer Ingyenes START csomag - Munkaügyi Fórum blog
Nagyvállalati munkaügyek kezelésére OLM Rendszer - Munkaügyi Fórum blog