A Kormány 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelete a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

2023.01.31.

Hatályos 2023.01.01-től (napjainking)

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmiés biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamintezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjától eltérően a nem önálló tevékenységből származó jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni azt a bevételt, amelyet a munkáltatótól a munkába járásról szóló kormányrendelet szerinti munkába járás esetén költségtérítés címén (ideértve különösen a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítését is)
a) a munkában töltött napokra a munkahely és a lakó- vagy tartózkodási hely között és/vagy
b) hazautazásra a munkahely és a lakóhely között
közforgalmi úton mért oda-vissza távolság figyelembevételével kilométerenként 30 forint értékben kap a magánszemély.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. §-ban meghatározott mérték első alkalommal a 2023 január hónapjára munkába járás címén kifizetett költségtérítés esetében alkalmazható.
(3) Az 1. §-ban meghatározott mérték a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.)
Korm. rendelet 4. §-a esetében a 2023. február hónapra kifizetett költségtérítésre alkalmazandó először.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer Ingyenes START csomag - Munkaügyi Fórum blog
Nagyvállalati munkaügyek kezelésére OLM Rendszer - Munkaügyi Fórum blog