Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

2017. évi XIII. törvény egyes törvényeknek a nagypéntek munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő módosításáról*

 

1. Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása

1. § Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.  évi I.  törvény (a  továbbiakban: Atv.) 27.  § (2)  bekezdésében és 39.  § (2)  bekezdésében a  „munkaszüneti napon” szövegrész helyébe a  „január 1-jén, március 15-én, nagypénteken, húsvétvasárnap, húsvéthétfőn, május 1-jén, pünkösdvasárnap, pünkösdhétfőn, augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén és december 24–26-án, továbbá ha az az adott képviselő-testület hivatala köztisztviselői számára munkaszüneti nap, július 1-jén” szöveg lép.

 

2. § Hatályát veszti az Atv. 3. § i) pontja.

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

3. § A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

 

3. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

4. § A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

 

4. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény módosítása

5. § A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti napok január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

 

5. A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény módosítása

6. § A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 242. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25–26.”

 

6. Záró rendelkezések

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 

Áder János s. k., Kövér László s. k., köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

 

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. március 7-i ülésnapján fogadta el.

 

munkaugyi forum belepes 600x50