Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 53. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

 

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
a) 17/B. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől” szöveg, az „50 875 Ft” szövegrész helyébe az „59 850 Ft” szöveg,
b) 17/B. § (3) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 28 075 Ft” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől 37 050 Ft” szöveg lép.
2. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

 

2. § (1) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes
munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.” (2) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált bérminimum 50%-a.”
(3) Az R. 2/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.
(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.”
(4) Az R. 2/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.
(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.”
(5) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit
a) első alkalommal a 2022. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni,
b) a Módr. hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”
(6) Az R.
a) 1. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 85 000 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,
b) 1. § (3) bekezdésében a „22 800 forintnál” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegénél” szöveg,
c) 2. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 110 815 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,
d) 2/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „2021. március 1-jétől 93 525 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,
e) 2/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „2021. március 1-jétől 121 935 forint/hó” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés szerinti összeg” szöveg lép.
3. Záró rendelkezések


3. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

 

ingyenes-letoltheto-anyagok-blogbejegyzes-banner-2021-mikulas-munkaugyi-forum