munkavedelmi-ellenorzes-2022-1-munkaugyi-forum
Veszélyes volt dolgozni a munkáltatók felénél

2022.08.19.

}

Olvasási idő: 4 perc

Written by M. Aurél

2022. I. félévben a munkavédelmi hatóságok 4.468 munkáltatónál ellenőrizték az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok betartását. A munkáltatók 52,6 százalékánál találtak szabálytalanságot. Tudd meg mire érdemes figyelned munkavédelmi szempontból:

A munkavédelmi hatóság 2022. I. félévi ellenőrzési tapasztalatai

Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok hatáskörébe tartozik a munkáltatók munkavédelmi kötelezettségei teljesítésének vizsgálata hatósági ellenőrzés keretében. A kormánytisztviselők 2022. január 1. és 2022. június 30. között lefolytatott revíziók során 142 112 fő munkavállaló munkavégzési körülményeit vizsgálták, ahol szabálytalanságokat az ellenőrzött munkavállalók 52,6%-ánál tapasztaltak. A leggyakoribb hiányosság az volt, hogy bár a biztonságos munkavégzéshez szükséges eszközök rendelkezésre álltak, ezeket nem vagy nem megfelelően használták, illetve szabálytalan felszerelésekkel helyettesítették. 

A munkavédelmi hatóság elkötelezett abban, hogy a munkavállalók egészségét és biztonságát, valamint hosszabb távon a munkavégző képességét és életkilátásait veszélyeztető munkakörülmények javuljanak, a munkavédelmi ellenőrzések hatékonyabbá váljanak.

Munkavédelmi Irányítási Főosztály - TIM

Kiemelt ágazatok

A munkavédelmi ellenőrzések számában nagyobb arányt képviseltek az olyan ágazatok alá tartozó munkáltatók, ahol a munkavállalók egészségének, biztonságának veszélyeztetése gyakoribb és a veszélyeztetések mértéke is súlyosabb.

Kiemelt ágazatok:

  • Mezőgazdaság
  • Feldolgozóipar
  • Gépipar
  • Építőipar
  • Bányászat
  • Egészségügyi, szociális ellátás

Táblázat forrása: TIM – Munkavédelmi Irányítási Főosztály

Kiemelt szakmai célok ellenőrzésére vonatkozó tapasztalatok

A kiemelt érdemi intézkedések a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét jelentősen veszélyeztető munkáltatói szabályszegésekre utalnak. 

Az összes intézkedés (21 727) 55,1%-a tartozott a kiemelt intézkedések (11 974) körébe.

Táblázat forrása: TIM – Munkavédelmi Irányítási Főosztály

A leggyakoribb intézkedést figyelembe véve összességében a legtöbb rendelkezés a nem megfelelő munkaeszközök miatt a villamosbiztonsági hiányosságokkal kapcsolatban, valamint a veszélyes anyagokkal összefüggő esetekben történt.

A hatóságoknak szintén gyakran intézkednek a „Be- és leesési veszély” miatt, az egyéni védőeszközök használatával kapcsolatban és a „Munkavédelmi ismeretek hiánya” miatt.

Munkavédelmi képviselő választás – dokumentumcsomag

A Munka Törvénykönyve 20 főtől kötelezően előírja a munkavédelmi képviselő-választását a vállalatoknál. A dokumentációs csomag segítségével a könnyedén lebonyolíthatják ezt a folyamatot.  (Word, PowerPoint formátumú, letölthető nyomtatható dokumentum csomag.)

28500 Ft

Súlyos jogsértések

A kormánytisztviselők ellenőrzési tapasztalatai alapján jellemző volt, hogy az építőiparban a magasban végzett munkáknál a leesés elleni megfelelő kollektív műszaki védelem kialakítása hiányos volt, valamint a leesés elleni védelemül szolgáló egyéni védőeszköz munkáltató általi biztosításának, vagy a munkavállaló részéről történő használatának elmulasztása.

A mélyépítési, közműépítési földmunkáknál, sok esetben elmaradt a munkagödrök, illetve a munkaárkok dúcolása.

Jellemző szabálytalanság a szakadólap megterhelése a kitermelt földdel, miközben a közúti járműforgalom közvetlenül a munkagödör mellett halad, így megnövelve ezzel a föld beomlásának veszélyét. Szintén problémát jelentett a munkagödrök, munkaárkok elkerítésének hiánya.

A gépkezelői jogosultság hiányában (nem megfelelő képesítés miatt) történő munkavégzés legtöbbször az anyagmozgatással, raktározással kapcsolatban merült fel (emelőgépek, targoncák jogosulatlan használata).

A feldolgozóipar, gépipar, illetve a mezőgazdaság területén használt gépek, berendezések gyakran idéztek elő súlyos baleseteket a veszélyes tér lehatárolására szolgáló védőburkolatok, biztonsági berendezések hiánya, illetve azok használatának kiiktatása, elmulasztása miatt.

Villamos berendezések esetében a közvetlen, illetve közvetett érintés elleni védelemmel kapcsolatos hiányosság volt a leggyakoribb veszélyeztetés. A villamos berendezések védőburkolatainak nem megfelelő rögzítése, a villamos vezetékek mechanikai hatás elleni védelmének elmulasztása számos munkaterületen előfordult.

A munkaegészségügyi súlyos veszélyeztetések között vezető helyet foglalt el az előzetes-, illetve
az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elmulasztása; a veszélyes anyagokkal/keverékkel történő munkavégzés megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőeszköz biztosításának hiányában; továbbá a felső beavatkozási határértéket meghaladó zajexpozícióban végzett tevékenység hallásvédő eszköz biztosítása, illetve használata nélkül.

munkavédelmi intézkedés:

olyan intézkedések köre, amelyek mind a két szakterületet (munkabiztonság és munkaegészségügy) egyaránt érintik, pl.: kockázatértékelés, egyéni védőeszközökkel kapcsolatos intézkedések, stb

Tanácsadási tapasztalatok

A Megyei és Fővárosi Kormányhivatalok munkavédelmi ellenőrzést végző kormánytisztviselői részéről 2022. I. félévben összesen 1 436 esetben történt információnyújtás, mely során 1 672 problémára kaptak választ az érdeklődők.

A Technológiai és Ipari Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztályához 2022. I. félévben 203 db megkeresés érkezett, ebből 128 fő telefonon, 75 fő e-mailben érdeklődött, személyes tanácsadásra nem került sor. A tájékoztatások során összesen 248 kérdést válaszoltak meg.

Munkabiztonság területén a legtöbb kérdés a munkahelyen történt balesetek kivizsgálásával, a baleseti események minősítésével, illetve a foglalkozási megbetegedés és/vagy fokozott expozíció kivizsgálásával, bejelentésével kapcsolatban merült fel.

Jelentős számban volt érdeklődés a szakképzettség, kezelői jogosultság témakörében, illetve nagy számban tettek fel kérdéseket a munkaeszközök biztonságára vonatkozó előírásokkal, valamint a kockázatértékeléssel kapcsolatban is.

Egyéb tapaszatalatok

Általánosságban elmondható, hogy a munkáltatók az ellenőrzések során együttműködőek, akárcsak a munkavállalók. A nagyobb munkáltatók általában készségesen, segítőkészen álltak a munkavédelmi ellenőrzésekhez, tudva, hogy közös érdek az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósítása.

A kisebb, általában szabálytalanul foglalkoztató, a munkavédelmi követelményeket nem ismerő és be nem tartó munkáltatók esetenként igyekeztek megakadályozni az ellenőrzés lefolytatását.

2022. I. félévben lefolytatott közös ellenőrzések tapasztalatai alapján elmondható, hogy az ellenőrzésben részt vett hatóságok között az együttműködés jó volt, a hatóságok egymás munkáját kiegészítve, egymást segítve dolgoztak. A legnagyobb arányban a munkaügyi hatóság vett részt a közös ellenőrzésekben, ezen túl leggyakrabban a rendészeti szervek működtek közre.

A munkavédelmi hatóság a rendőrség segítségét rendszerint olyan munkáltatók vonatkozásában, olyan munkavégzési helyszínek ellenőrzésénél kérte, ahol a hely jellege azt megkívánta, illetve ahol korábban a munkáltató meghiúsította az ellenőrzést, vagy jelentős mértékben akadályozta azt.

Legyen felelős munkáltató, biztosítsa az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, hogy elkerülje a munkavédelmi bírságot.

Munkaügyi Fórum hírlevél
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülj a munkaügyi, HR, adózás, TB és digitalizáció hírekről!
Hírlevél és Általános Szerződési Feltételek*
Adatkezelési tájékoztató (GDPR)*

Munkavédelmi képviselő választás – dokumentumcsomag

A Munka Törvénykönyve 20 főtől kötelezően előírja a munkavédelmi képviselő-választását a vállalatoknál. A dokumentációs csomag segítségével a könnyedén lebonyolíthatják ezt a folyamatot.  (Word, PowerPoint formátumú, letölthető nyomtatható dokumentum csomag.)

28500 Ft

Csatlakozz szakmai közöségünkhöz és értesülj mindenről első kézből!

Hírlevél feliratkozás