Erzse Tibor
Erzse Tibor
munkaügyi szakértő és tanácsadó
Kiemelt Partnereinknek
ingyenes
„ellenőrzési elsősegélyvonal”
telefon
(06) 20 549 7???
(normál díjas mobiltelefonszám)

fooldal banner 2022-munkaugyi-forum-ajandek-dijtalan-segedanyagok

munkaidokeret-kalauz-20-szakkonyv-banner-fooldal-olm-rendszer-ajandekkal-munkaugyi-forum

gdpr-iratminta-csomag-munkaugyi-forum

 

mkvkok logo

olm-baloszlop-213x430

ol-munkaido-rendszer-banner-213x373

 

infó PLÁZA

 

Munkaüggyel, foglalkoztatással kapcsolatos információk és szolgáltatások tárháza

A munkavállalók foglalkoztatására a tipikus munkaviszonyon túl, több nem hagyományos munkarend is a rendelkezésre áll, melyek közül egyesek ritkábban, míg más típusok egyre gyakrabban jönnek létre a munkáltatók és a munkavállalók között. Ebben a cikkben összefoglaljuk a különböző atipikus foglalkoztatási formák munkaidő beosztásának fontos tudnivalóit.

munkaido-beosztas-foglalkoztatasi-forma-munkaugyi-forum

Az atipikus foglalkoztatási forma azon munkarendeket foglalja magába, amelyek a munkaviszony tartamától, a munkavégzés helyétől, a munkavégzés teljesítésétől, a foglalkoztatás idejétől és hosszától eltérnek a hagyományos munkarendtől. Ilyen foglalkoztatási forma:

 • határozott idejű munkaviszony
 • egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka
 • részmunkaidős foglalkoztatás, behívás alapján történő munkavégzés
 • munkakör megosztás
 • kötetlen munkarend (rugalmas munkaidő)
 • távmunka végzés, home office
 • bedolgozói munkaviszony
 • munkaerő kölcsönzés
 • több munkáltató által létesített munkaviszony
 • diákmunka
 • köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya
 • vezető állású munkavállalók
 • cselekvőképtelen munkavállalók munkaviszonya.

Ezen típusú munkarendekre a hagyományos munkaviszonyhoz képest más munkaidő beosztási szabályok vonatkoznak!

hatarozott-munkaido-beosztas-munkaugyi-forum

Határozott idejű munkaviszony

A Mt. 192. § (2) szerint a határozott munkaviszony időtartama legfeljebb 5 év lehet. Beleértve a meghosszabbított és a korábbi, határozott időre kötött munkaviszonyt, melynek megszűnése és az új határozott munkaviszony létesítése 6 hónapon belül történik.

 

Egyszerűsített foglalkoztatás, alkalmi munka

Egyszerűsített foglalkoztatásban vagy más néven alkalmi munkában egy évben legfeljebb 90 napig, egy hónapban 15 napig alkalmazható a munkavállaló. Ha teljes munkaidőben van foglalkoztatva a dolgozó, akkor a munkaidő beosztásnál a Mt. heti 40 órás és napi 8 órás munkaidőre vonatkozó szabályait kell betartani. Az alkalmazott maximum 5 egymást követő naptári napra osztható be.

Abban az esetben, ha a munkavállaló rokoni kapcsolatban van a munkaadóval vagy a munkahely tulajdonosával vagy készenléti jellegű munkát lát el, akkor lehetőség van a munkaidejét napi 8 óráról 12 órára emelni a felek megállapodása szerint. Írásbeli megállapodás szerint azonban napi 24 órára is maximalizálható a dolgozó munkaideje, heti munkaideje pedig ebben az esetben legfeljebb 72 óra lehet.
Amennyiben egyenlőtlen munkaidő-beosztás szerint van foglalkoztatva a munkavállaló, úgy lehetőség van napi 4, de legfeljebb 12 órás munkaidőt megszabni.

 

Munkaügyi Fórum tipp: A vállalkozások legalább 70-80%-ának kétség kívül erős fejtörést okoz a munkavállalók foglalkoztatásának lehetősége, főleg a szezonális időkben. Egy-egy ilyen rendkívüli időszakban néha gyors, kézenfekvő megoldásra van szükség, ami adott helyzetben segíti a vállalkozás rentábilis működését. Mindenféle körülményes eljárást nélkülözve az egyszerűsített foglalkoztatás kiváló alternatíva a munkaerő időleges növelésére. Töltse le ingyenes az egyszerűsített foglalkoztatáshoz készített segédanyagainkat!

 

Részmunkaidő, behívás alapján történő munkavégzés

A részmunkaidőre jellemző, hogy a munkavállaló kevesebb, mint napi 8 órában van foglalkoztatva. Ennek nincs törvényben meghatározott mértéke, ezért meg lehet határozni például akár napi 1 órát, heti 6 vagy havi 20 órát is. 

Bár a napi munkaóra kevesebb, részmunkaidőben ugyanannyi szabadság illeti meg a munkavállalót, mint a teljes foglalkoztatásban.
A behívás alapján történő munkavégzés a részmunkaidő egy típusa, melynek lényege, hogy legfeljebb átlagosan napi 6 óra foglalkoztatásban, a feladatok esedékessége alapján van a dolgozónak munkavégzési kötelezettsége. Ilyen formában maximum 4 hónapos munkaidőkeretben alkalmazható. A legmagasabb napi munkaidő 12 óra, a heti munkaidő 48 óra lehet. A munkavégzésről a munkáltatónak 3 nappal korábban kell szólnia a munkavállalónak.

 

Munkakör megosztás

Ebben az esetben egy munkakör feladatainak ellátására több munkavállaló szerződik a munkáltatóval, mivel a dolgozók száma nem korlátozott. A munkakör megosztásnál a kötetlen munkarend szabályait kell alkalmazni. Tehát a munkaidő beosztásról Mt. szerint a munkavállalók szabadon dönthetnek, a szerződésben meghatározott munkaidő szabályainak megfelelően. A szabadság és a pihenőidő szabályait a munkavállalókra egyenként kell megszabni, és nem az adott munkakörre vonatkozóan.

 

Kötetlen munkarend, rugalmas munkaidő

Ez a munkarend lehetővé teszi, hogy a munkavállaló maga rendelkezzen a munkaidejének a beosztásáról, melynek jogát a munkáltató a Mt. 96. § (2) bekezdése szerint írásban átengedhet a dolgozónak. Nem befolyásolja a kötetlen munkaidőt, ha egyes feladatokat a munkáltató által meghatározott időpontban kell elvégezni. 

Kötetlen munkaidőben nem kell odafigyelni a munkaközi szünetekre, a napi és heti pihenőidő maximális idejére, illetve a munkaszüneti és vasárnapi napokra vonatkozó szabályokra.
A rugalmas munkaidő során, mely a kötött munkarendhez tartozik, a munkavállalónak a munkáltató által meghatározott időben, ún. törzsidőben (pl. 9:00-től 15:00-ig) a munkahelyén kell tartózkodnia és ott munkát végeznie. Az ezen kívüli időben (peremidőben) pedig a dolgozó saját maga, rugalmasan osztja be az idejét.

home-office-munkaido-beosztas-munkaugyi-forum

Távmunka, home office

Mivel a távmunka végzése rendszerint a munkahelytől elkülönült helyen történik, ezért jellemzően a kötetlen munkarend szabályait kell alkalmazni, tehát a munkaidőt a munkavállaló szabadon oszthatja be. Természetesen lehetőség van rá, hogy a munkaidőt a munkáltató határozza meg, ekkor viszont köteles ellenőrizni a betartását és nyilvántartani. A távmunkában történő foglalkoztatást szerződésben kell rögzíteni a felek között.

A home office a távmunka egyik fajtája, amikor is a munkavégzés kizárólag otthon történik. Erre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a távmunkára.

 

Bedolgozói munkaviszony

Hasonló a távmunkához. A munkavállaló a munka végzését a székhelytől vagy telephelytől elkülönült helyen, általában saját eszközeivel végzi. Amennyiben a felek másként nem rendelkeznek, a bedolgozói munkaviszony munkarendje kötetlen.

 

Munkaerő kölcsönzés

Kölcsönzött munkaerő esetében a kölcsönbevevő cég a munkavállalókat maximum 5 évig foglalkoztathatja. Függetlenül attól, hogy ugyanaz vagy más kölcsönbeadó céggel történt megállapodás szerint jött létre a kölcsönzés. A munkaidő beosztás az adott munkakörnek megfelelően történik.

 

Több munkáltató által létesített munkaviszony

A munkavállaló több (általában 2) munkáltatóval létesít munkaviszonyt ugyanarra a munkakörre vagy a felek megállapodása szerint eltérő, de egy időben kivitelezhető munkakörökre. A dolgozó munkaidő beosztását a munkáltatóknak a közös igényeikre való tekintettel egységesen kell kezelniük, mivel a munkavállaló egy időben végez munkát a munkáltatók számára.

diak-munkaido-munkaugyi-forum

Diákmunka

Jellemzően a már 16. életévüket betöltött, adóazonosító jellel rendelkező diákok vállalhatnak diákmunkát. A diákok leggyakrabban munkaviszonyban, egyszerűsített foglalkoztatásban, iskolaszövetkezet tagjaként, megbízási jogviszonyban vagy háztartási alkalmazottként foglalkoztathatóak. A munkaidő beosztást az adott jogviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően kell tervezni, azonban a 18. életévüket be nem töltött, fiatal munkavállalókra az alábbi külön szabályok vonatkoznak:

 • nem rendelhető el rendkívüli munkaidő és éjszakai munkaidő (22-06 óra között)
 • legfeljebb 1 heti munkaidőkeret rendelhető el
 • legalább 12 óra napi pihenőidőt kell biztosítani két munkanap között
 • a napi munkaidő mértéke maximum 8 óra lehet
 • ha a napi munkaidő meghaladja a 4 és fél órát, akkor 30 perc, ha a napi munkaidő a 6 órát haladja meg, akkor legalább 45 perc munkaközi szünetet kell biztosítani a diákmunkásnak
 • nem osztható be egyenlőtlenül a heti és havi pihenőidő
 • 18. életév betöltéséig évenként 5 munkanap pótszabadság illeti meg a munkavállalót.

Ezeket a rendelkezéseket a fiatal munkavállalóknál minden esetben, munkaviszony hiányában (pl. megbízási jogviszonyban) is alkalmazni kell.

 

Köztulajdonban álló munkáltató munkaviszonya

Az ilyen típusú munkáltató munkaviszonyában az általános teljes napi munkaidőnél (napi 8 óra) kevesebb munkaidő nem írható elő. Azonban esetükben nem tartozik a munkaidőhöz a munkaközi szünet (kivéve a készenléti jellegű munkakört), valamint a tartózkodási helyről a munkahelyre érkezés ideje és ugyanígy a visszautazás időtartama sem.

 

Vezető állású munkavállalók

A vezető állású munkavállalók munkarendje kötetlen. Ugyanakkor rájuk is vonatkoznak azon munkavállalói jogok, amit a Mt. 113. § (3) határoz meg, mely szerint éjszakai munkarend nem rendelhető el a munkavállalónak a várandóság megállapításától a gyermek 3 éves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő dolgozónak szintén a gyermek 3 éves koráig.

vezeto-munkaido-beosztas-munkaugyi-forum

Cselekvőképtelen munkavállalók munkaviszonya

A munka törvénykönyve 212. § (1) alapján megfogalmazott cselekvőképtelen vagy a cselekvőképességében a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban részlegesen korlátozott munkavállaló munkaidő beosztására a fiatal munkavállalókra vonatkozó szabályok érvényesek.

 

Ahogy az atipikus foglalkoztatási formáknál is megismerhettük, nagyon sokféle szabály határozza meg a különböző típusú munkarendek munkaidő beosztást. Ennek papír alapon vagy excelben történő vezetése hosszadalmas és sok hibát magába rejtő feladat.

 

A jogszabályoknak is megfelelő munkaidő beosztás és nyilvántartás pontosságot és szaktudást igénylő feladatát teszik - minden vállalat számára - egyszerűen kezelhetővé az OLM Rendszer. Akár 1 évre előre generált munkarenddel, okos beosztással vagy naprakész nyilvántartással gyorsítják a HR adminisztrációs és munkaügyi folyamatokat, melyet egy nem munkaügyi szakember is könnyen el tud végezni!

 

A Munkaügyi Fórumnál kifejezetten fontosnak tartjuk, hogy a jogszabályoknak megfelelően tudd elvégezni mindennapi feladataidat, ezért jogszabálysértés vizsgálat funkcióval van ellátva rendszerünk. Olyan mintha a munkaidő nyilvántartást és beosztást egy szakjogász tekintené át.

 

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

 

A Munkaügyi Fórum ajánlásával:

1. Ismerje meg az OLM Rendszer megoldásait munkaügyekre:

 

2020-mfoldali-olm-banner-fekvo-600x150


2. Ajándék Munkaügyi Fórum termékek és segédanyagok:

dijtalan-letoltheto-anyagok-banner-2022-munkaugyi-forum

3. Ha humán erőforrás területen dolgozó szakember vagy akkor sepeciálisan Neked találtuk ki a HR-esek Fórumát ahol szintén tudsz kérdezni akár erről a témáról is. Kattints ide és lépj be. 

Általános Szerződési Feltételek, Adatvédelmi tájékoztató és Hozzájáruló nyilatkozat direkt marketing levél küldéshez