Így építhet erős vállalati kultúrát a távolból!

2020.08.26.

Written by M. Aurél

Ahogy a távmunka egyre jobban beszivárog a munkahelyekre, ez új kihívásokat hoz magával egy csapatorientált vállalati kultúra megteremtésében, újraformálásában. Sok kérdést vet fel, hogy vajon ezek a változások, a vezetői döntések mennyire lesznek jó hatással a cégre, a munkavállalók lojalitására, a teljesítményre.

Az erős kultúra kialakításában és fenntartásában nagyon sok függ a vezetők innovatív hozzáállásától és a munkaerő felelősségtudatától. A cél, hogy ezzel – a távmunkát is támogató szervezeti kultúrával – a dolgozói gárda teljes mértékben azonosulni tudjon.

A vállalati kultúra, mint a szervezet lelke hatással van a cég sikerére és megítélésére. Nem elég, hogy csak jó legyen, de támogatónak és a makro- és mikrokörnyezeti változásokra is fogékonynak kell lennie.

Egy jó kultúra segít:

  • megtalálni az ideális munkaerőt,
  • az alkalmazottak elköteleződésében és megtartásában,
  • a motiváció fenntartásában,
  • a célok kitűzésében,
  • a márkaépítésben.

Egy erős kultúra szilárd közösséget formál! Felértékelődik az innovatív szemlélet és növeli az érzelmi intelligenciát, melynek alapköve az empátia, a felelősségvállalás és a bizalom.

Távmunka során ezek a készségek elengedhetetlenek, hiszen egy csapat az embereitől erős igazán, az emberek pedig attól, amilyen kultúra összeköti őket.

Milyen módszerek segítenek ezt megteremteni távmunkában?

w

Technikailag is kiváló kommunikáció

Távmunkában már alap, hogy minden technikai eszköz a rendelkezésre álljon a hatékony munkavégzéshez. Hogy a kommunikáció minél gyorsabb és probléma mentesebb legyen, ahhoz a vállalat működését támogató program szükséges. Egy jó beruházás lehetővé teszi az élménydús és folyamatos kommunikációt, ami jó hatással van a kollégák közti szorosabb kapcsolat kialakítására és a motiváltságra. Fontos, hogy a használatával időt takarítsunk meg és növelje a produktivitást, ami rentábilis megtérülést eredményez.

A valóban kiváló szoftverek értéket teremtenek a cégben, a kultúrát innovatívabbá formálják, ami ma már egyáltalán nem elhanyagolgató szempont.

Ledolgozott órák helyett eredmény

Be lehet tartani a napi 8 órás munkavégzést, a munkavállaló folyamatos ellenőrzését, de nem biztos, hogy hosszú távon ez megoldásra vezet. Az emberek nem ettől lesznek termelékenyebbek, csupán a stressz fokozódik bennük. Ha munkaórák helyett a teljesítményre, az eredményekre helyezzük a hangsúlyt, az sokkal inkább ösztönzőleg hat.

A dolgozó saját maga felel a munkájáért, az idejét pedig úgy osztja be, ahogy neki a legjobb. Amikor valóban a leghatékonyabban tud dolgozni. Ez a fajta rugalmasság, szabadság és kényelem növeli a vállalat iránti elköteleződést természetesen, akinél ez egy fontos motiváló tényező. Az ilyen munkavállaló hajlandó akár még többet tenni a cég növekedéséért, nem csak a tőle megkövetelt feladatokat végzi el.

A bizalom ereje

A távmunka nem működhet bizalom nélkül. Ennek mindkét fél részéről kölcsönösnek kell lennie és a legalapvetőbb szerepe van az eredményes, hosszú távú együttműködésben. Ezért a felépítése a kultúrában nélkülözhetetlen.

Vezetőként már a kezdetektől fogva hinni kell abban, hogy a munkavállaló valóban becsületesen és odaadóan végzi a munkáját. Fontos, hogy ezt mindig tudassuk és éreztessük is vele, és biztosak lehetünk benne, hogy ugyanezt fogjuk mi is visszakapni. Igyekezzünk egy baráti, jó viszonyt kialakítani a beosztottunkkal, és ha ezt a kialakult bizalmat fenn tudjuk tartani, akkor munkakapcsolatunkat biztonság és hűség fogja jellemezni.

A vállalat „miértjének” világos közlése

A vállalati kultúra egyik legfontosabb eleme a küldetés, melyet minden dolgozónak ismernie kell. Ezt a miértet olyan tisztán és érthetően kell átadni, hogy a munkavállalók még a távolból is képesek legyenek azt magukénak érezni és azért minden nap tenni.

Ez leginkább úgy mélyíthető el bennük, hogy a küldetést meghatározó döntésekbe, kérdésekbe bevonjuk őket is. Nem számít, hogy a világ melyik pontjáról dolgoznak, ha a különböző stratégiai lépések előkészítő szakaszában a dolgozók véleménye is ki van kérve és még hasznosítani is tudjuk, akkor a vállalati kultúra elmélyülését és a lojalitás fokozódását érhetjük el.

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

Ajándék munkaügyi segédanyagok és naptárak a 2024-es évre - Munkaügyi Fórum