Miért fontos a vállalati közösségépítés és hogyan hozzuk létre - Munkaügyi Fórum Blog
Miért fontos a vállalati közösségépítés és hogyan hozzuk létre?

2022.04.26.

Written by M. Aurél

Egy olyan munkahelyi környezetben, ahol pozitív légkör uralkodik sokkal boldogabbnak érezzük magunkat és a munkavégzés is termékenyebb. Ebben a kollektívának kulcsfontosságú szerepe van, hiszen akikkel körbevesszük magunkat, azok hatással vannak az életünkre. Ezért különösen lényeges, hogy vezetőként nagy hangsúlyt fektessünk egy erős és egymást segítő közösség felépítésére a szervezetben.

Ebben a cikkben tippeket adunk, hogyan lehet mindezt megvalósítani, de előtte részletesebben is kivesézzük, hogy pontosan miért is van jelentősége a közösségépítésnek, és hogy mit jelent valójában a közösség!

Mit nevezünk közösségnek?

A közösséget olyan személyek csoportja alkotja, akik között teljes az egyetértés. Mély bizalommal vannak egymás iránt, elfogadják és tisztelik egymás különbözőségeit. Gondoskodóak és támogatóak egymással szemben és a kommunikáció is hatékonyan működik közöttük. A célok elérése érdekében magas szintű együttműködésre képesek.

A közösség fontos tulajdonsága a „mi” tudat! Elengedhetetlen, hogy kialakuljon a közösségi érzés, ami egy egységgé kovácsolja össze az embereket. Ehhez viszont kellenek a közös élmények, programok, a mély beszélgetések, ami erősíti a csoportkohéziót.

Szükség van arra, hogy az egyének valamilyen szinten nyitottak legyenek egymás felé. Tudjanak örülni egymás sikerének és képesek legyenek együtt érezni egy probléma vagy kudarc esetén. Ezáltal növekedni tud a közösségi szellem és a csapatösszetartás.

Miért fontos a közösségépítés a szervezetben?

A felnőtt életünk több, mint 50%-át a munkahelyen töltjük. Ezért kiemelten fontos, hogy ez egy olyan közeg legyen, amelyben jól érezzük magunkat. Egyértelműen hangzik, hogy egy erős közösségnek számos előnye van az egyénre nézve. Gyorsabban képes átlendülni a felmerülő problémákon, könnyebben képes a munkahely vagy akár a magánéleti kihívásokat kezelni. Mindemellett a dolgozók a támogató közösségben töltött idő és az itt végzett tevékenységek során a dolgozók értékes készségeket és emberi értékeket sajátítanak el, ami által fejlődhetnek.

A dolgozók boldogabbak lesznek a munkahelyükön!

Társas lényként alapvető igényünk van arra, hogy egy közösséghez tartozzunk. Ennek ellenére egyes munkavállalók kimondottan magányosan és elszigetelten érezhetik magukat a munkahelyen. Ez főleg az introvertált személyiségű vagy az újonnan bekerült dolgozókat érintik, akiknek még nem igazán sikerült beilleszkedni. A magány és az elszigeteltség pedig negatív hatással van a munkavállalók mentális egészségére. Szorongáshoz, drasztikusabb esetben depresszióhoz is vezethet.

A közösségépítés ezt a kihívást segít áthidalni! Hiszen ezáltal az emberek könnyebben nyitnak egymás felé és könnyebben megy a kapcsolatépítés is. Közelebbről is megismerik a másikat és annak erényeit, elfogadják egymást a tulajdonságaikkal együtt, ezért a munkavállalók nem érzik azt, hogy csak egy fogaskerekek a gépezetben, hanem valóban a társaság megbecsült tagjai. Növekszik az egymás iránti bizalom és erősödik bennük a hovatartozás érzése.

Egy közösségként az emberek törődnek egymással, gondoskodnak egymás mentális, fizikai és lelki jól-létéről, és segítik egymás munkáját. Ezáltal boldogabbak és kiegyensúlyozottabbak lesznek!

Jobb munkavégzést tesz lehetővé!

Amikor az alkalmazottak azt tapasztalják, hogy egy hozzájuk hasonló gondolkodású közösség tagjaiként dolgozhatnak, a munkájuk is nagyobb értelmet nyer. A bajtársiasság és a közös célok arra vezérlik a dolgozókat, hogy jobban teljesítsenek. Motiváltabbak és nagyobb erőt éreznek magukban ahhoz, hogy újabb és újabb kihívásokkal nézzenek szembe.

Egy támogató munkahelyi környezetben a dolgozók a munkát nem egy letudandó feladatnak, hanem egy küldetésnek is érezhetik, amellyel akkor is foglalkoznának, ha abból semmilyen anyagi hasznuk nem származna. Ez egy olyan előny, amit közösség nélkül szinte lehetetlen elérni.

Javítja a kommunikációt!

Egy erős közösségben a közvetlenebb és szorosabb kapcsolat a kommunikáció felélénküléséhez vezet. A dolgozók nem csak a munkáról, hanem személyesebb dolgokról is képesek egymással beszélgetni. Nem csak formálisan, de könnyed, baráti módon. A hatékony kommunikáció segít a problémák és a felmerülő konfliktusok kezelésében is. Ezáltal pedig a munkatársi viszony is kiegyensúlyozottabb lesz.

Csökkenti a fluktuációt!

Minél jobban érzik magukat az alkalmazottak a munkahelyen, annál lojálisabbak lesznek a munkájuk, a munkatársaik és az egész szervezet iránt. És minél elkötelezettebbek a munkavállalók, annál jobban csökken a fluktuáció. A vállalatnak megbízható és lelkes munkatársai lesznek, akikre építeni és számítani lehet. Ez pedig elengedhetetlen egy sikeres és jövőbe mutató vállalkozás esetében.

Hogyan építsünk közösséget a munkahelyen?

A közösség létrehozása a vezetőnél kezdődik. Az ő feladata, hogy elsősorban egy olyan környezetet hozzon létre, amely lehetővé teszi és arra ösztönzi az alkalmazottakat, hogy egy egységet alkossanak.

A dolgozóknak olyan közegre van szükségük, amelyben önmaguk lehetnek. Ahol bátran elmondhatják ötleteiket véleményüket és aggodalmaikat anélkül, hogy bármilyen szankció vagy következmény miatt félniük kellene. Azaz a menedzsernek pszichológiailag biztonságos környezetet kell teremtenie.

Sokat robotoló ember –  Forrás Getty Images

Ez egy meghatározó tényező ahhoz, hogy további közösségépítő lépések is sikeresen meg tudjanak valósulni. Hiszen a közösségi lét formálásának számos módja van. Az alábbiakban bemutatunk 7 hatékony és egyszerű tippet, amiket érdemes kipróbálni és alkalmazni:

1. Jótékonysági kezdeményezések szervezése!
Odaállni egy ügy mellé, nem csak a vállalatot tünteti fel jó fényben, hanem a munkatársakat is összekovácsolja. Fontos, hogy olyan kezdeményezéseket indítsunk, ami a kollégák szívügye is, hiszen csak így tudják ezt lelkesen támogatni és hitelesen az üzenetét közvetíteni mások felé is. Ilyen jótékonysági ügy lehet például rászoruló családoknak élelmiszer és ruhagyűjtés, állatmenhelyek eledelekkel és gyógyszerekkel történő támogatása vagy a Föld napja alkalmából felhívni a figyelmet a környezetvédelemre szemétszedéssel.

2. Alkalmazottak élettörténetének megosztása!

A dolgozók sokkal közelebb érezhetik magukat egymáshoz, ha többet megtudnak a munkatársuk életéről. Hiszen a munkán kívül akár több kapcsolódási pontot, közös érdeklődési kört fedezhetnek fel a másikban vagy egy eddig nem ismert problémában tudnak egymásnak segíteni. Ez jobban összehozza az embereket.
Erre célszerű eszköz egy platform, ahol a munkavállalók megírhatják és képekkel is bemutathatják életrajzukat, történetüket, és ahol a többiek mindezt elolvashatják. Ez a megoldás főleg akkor praktikus, amikor a dolgozók más-más telephelyen dolgoznak vagy a különböző részlegek miatt a napi köszönésen túl nem igazán van alkalmuk beszélgetni.

3. Barátságos verseny ösztönzése!

Hogy fokozzuk az összetartást, de egy kis izgalmat is csempésszünk a mindennapokba, jó ötlet, ha az alkalmazottak kicsit megküzdhetnek egymással. Egy egészséges és barátságos verseny fellendíti a csapatot. Ez a kis megmérettetés lehet egy munkahelyi feladattal kapcsolatos, mint például, hogy ki tud előrukkolni a legjobb csapatépítő programmal. De lehet egy jótékonysági akcióval kapcsolatos is, például, hogy ki tudja a legtöbb élelmiszert összegyűjteni egy hónap alatt.
A versenynél nagyon lényeges szempont, hogy ne legyen komoly tétje. Azaz ne legyen függvénye egy előléptetésnek vagy egy hónap dolgozója címnek. Elkerülve ezzel a rivalizálás kialakulását. Fontos, hogy inkább egy játék legyen, amiben a dolgozók jól érzik magukat.

4. Események ünneplése!

Egy pozitív kötődési élményt jelenthet a munkavállalók számára, ha a vállalatnál megünnepeljük a fontosabb eseményeket. Ez lehet egy szülinap, névnap, egy jelentősebb évforduló vagy egy nívósabb projekt sikeres lezárása. Fontos, hogy lehetőséget és időt szánjunk ezekre a pillanatokra is. Az egyszerűbb koccintástól, egészen a nagyobb összejövetelekig az ünneplés bármilyen módját választhatjuk.

5. Csapatépítő programok!
A kifejezetten a munkatársak összekovácsolására irányuló programok elengedhetetlenek a jó munkahelyi légkör kialakításához! Ezek azok, amikor a dolgozók a munkahelyen kívül is együtt lehetnek, fesztelenül beszélgethetnek, jól érezhetik magukat és szorosabb kapcsolatot alakíthatnak ki. A csapatépítésnek szintén többféle módját választhatjuk. Beülhetünk egy italra az egész heti munka után, de szervezhetünk egy napos vagy egy egész hétvégés programot is. Például túrázást vagy egy közös bográcsozást.

6. Vállalati események megosztása!
Mindig jó nosztalgiázni és visszaemlékezni a közös élményekre. Érdemes a különböző eseményeket képekkel és egy kis élménybeszámolóval dokumentálva megosztani az egész szervezettel, hogy felidézhessék, hogy miért is jó ehhez a munkahelyhez tartozni. Jó, ha a dolgozók is hozzá tudnak szólni, fokozva ezzel az élmények tárházát.

7. Folyamatos kommunikáció!
A legalapvetőbb és legfontosabb lépés a közösségépítésben. A munkavállalóknak információt kell adni a történésekről még akkor is, ha nem történik semmi. Akár virtuális térben, akár személyesen, de fontos, hogy vezetőként rendszeresen kommunikáljunk az alkalmazottakkal, illetve az is, hogy a kollégák is beszéljenek egymással. Ezáltal folyamatosan képben lehetnek és átláthatóvá válik számukra, hogy mi történik a cégben. Lehetőséget kell biztosítani, hogy a menedzserek elérhetőek legyenek a beosztottjaik számára és nyitottak legyenek a kihívások kezelésére.

A gondoskodó szervezetek tudatosan odafigyelnek a közösségépítésre. Hiszen, ahhoz, hogy a munkavállalók szakmailag és a magánéletben is kiegyensúlyozottak legyenek, szükségük van arra, hogy ott, ahol idejük nagyrészét töltik egy befogadó és stresszmentes környezetben legyenek. Érezniük kell, hogy egy társaság tagjaként közvetlenebbül kapcsolódnak a munkatársaikhoz, ahol az egyének törődnek egymással és segítik egymás munkáját. Ezáltal jobban kapcsolódnak a vállalati célokhoz és jövőképhez is.

Mindennek az alapja egy félelemmentes környezet megteremtése, amelyben a munkavállalók biztonságban érezhetik magukat és ami a vezető feladata. Mindemellett pedig fontos, hogy a menedzser empátiát és tiszteletet is tanúsítson az alkalmazottak iránt.

Egy erős közösségi érzés kiépítése a szervezetben egyrészt kifizetődő, hiszen a dolgozók sokkal hatékonyabbak és produktívabbak lesznek, másrészt egy gyümölcsöző élmény is, mert a munkavállalók elkötelezettebbnek, és boldogabbnak érzik magukat.

Szerző: Pataki-Magyar Gabriella

Forrás

Munkaügyi Fórum hírlevél
Iratkozz fel, hogy első kézből értesülj a munkaügyi, HR, adózás, TB és digitalizáció hírekről!
Hírlevél és Általános Szerződési Feltételek*
Adatkezelési tájékoztató (GDPR)*
Ajándék munkaügyi segédanyagok és naptárak a 2024-es évre - Munkaügyi Fórum