Várható változások a munka törvénykönyvében - Munkaügyi Fórum
Változások jöhetnek a Munka törvénykönyvében

2022.11.16.

Written by M. Aurél

A Technológiai és Ipari Minisztérium benyújtotta a foglalkoztatási tárgyú jogszabályok változását célzó javaslatát mely több ponton is módosíthatja a Munka törvénykönyvét. A 2022 november 2-án beadott T/1845. számú javaslatcsomagra az uniós irányelvek harmonizációja miatt volt szükség, de más egyéb rendelkezések is helyet kaphatnak benne. Cikkünkben összefoglaltuk a legfontosabb lehetséges változásokat.

A 2023-as évtől jelentősen módosul a Munka törvénykönyve. A törvénymódosítási csomag egyes tételei követik az unió által előírt kereteket míg más tételek is helyet kaphatnak benne. A tárgyalások jelenleg is folynak a módosítási tervekről. Több forrásból lehet értesülni. A kormány hivatalos kommunikációja és a beadott javaslatcsomag mellett a szakszervezetek beszámolói alapján kapunk képet a módosításokról. Cikkünkben összeszedtük a legfontosabb változásokat, de szeretnénk hangsúlyozni, hogy a végleges forma hivatalosan még nem elérhető. Ha lesz az Mt. változásról hivatalos közlöny akkor azonnal értesítünk itt a Munkaügyi Fórumon.

Az előterjesztés elfogadásával megvalósulhat az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről, a munka és magánélet egyensúlyáról szóló uniós rendelkezések átültetése.

A tervek megfelelnek az uniós irányelvi követelményeknek, figyelembe veszik a költségvetés teherbíró-képességét és a vállalkozások nehéz helyzetét.

A Munka törvénykönyv várható főbb változásai

A munka törvénykönyvével kapcsolatos módosításokat pedig a kormány a szociális partnerekkel történt egyeztetést követően nyújtotta be az Országgyűlés elé.

Főbb változásokaz Mt.-ben:

  • az apaszabadság módosítása
  • a szülői szabadság változásai
  • rugalmas munkafeltételek kisgyermekes szülőknek
  • tájékoztatási kötelezettség tartalma, határideje
  • próbaidő szabályai
  • kiszámítható munkaidő-beosztás
  • rendes évi szabadság kiadása

Szülői szabadság és apanap

A munka és magánélet egyensúlyáról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetésével duplájára emelkedhet az “apanapok” száma, azaz az érintettek gyermekük születése után kivehető 10 munkanappal rendelkezhetnek. Gyermeke hároméves koráig ezentúl 44 munkanap szülői szabadság illetheti meg a munkavállalót, amit kérésének megfelelő időpontban adhat ki a munkáltatója – ismerteti a TIM.

Gondozói szabadság

A törvényjavaslat a gondozói szabadság átültetésével is foglalkozik, melynek értelmében, az a munkavállaló, akinek hozzátartozója vagy vele egy háztartásban élő személy súlyos egészségi okból gondozásra szorul, legfeljebb 5 munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.

Rendes évi szabadság kiadása

A Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) a tövényjavaslat vizsgálatakor vette észre, hogy a rendelkezés felhatalmazza a munkáltatót, hogy bizonyos esetekben megtagadja a fizetett szabadság kiadását a munkavállaló által kért időpontban. Vagyis: a tervezett Mt. módosítással

“a kormány megfosztja a munkavállalókat az eddig 7 napban meghatározott szabadság önálló, szabad felhasználási jogától.”

Zlati Róbert a MASZSZ elnöke szerint ez a módosítás nemcsak a munkavállalói jogok korlátozását jelenti, hanem munkáltatói visszaélésre is lehetőséget ad.

Munkafeltételek

A kisgyermekes szülők rugalmasabb munkafeltételeik biztosítása érdekében a gyermek nyolcéves koráig kérhetik a munkavégzési hely és munkarend módosítását, a távmunka keretében vagy részmunkaidőben való foglalkoztatásukat. A közlemény szerint a változtatás időpontját is megjelölő, indoklással ellátott, írásos kérelmükre a munkáltató köteles 15 napon belül szintén írásban válaszolni.

Az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv átültetésével a munkáltatóknak rövidebb határidőkkel, részletesebb információkat kell majd nyújtaniuk.

A foglalkoztatás feltételeit tartalmazó tájékoztatót a jelenlegi 15 helyett már 7 napon belül át kell adniuk, az esetleges változásról pedig legkésőbb annak napján értesíteniük kell a munkavállalót.

A munkavégzés kiszámíthatóságát növeli a törvénycsomagnak az a rendelkezése, amely szerint a korábban közölt munkaidő-beosztás kollektív szerződéssel is csak legkésőbb a munkakezdés előtt 48 órával változtatható meg.

Próbaidő

A munkavállaló próbaideje az Mt. szerint jelenleg 3 hónapig tarthat legfeljebb. Ez alatt az idő alatt mind a munkavállaló mind a munkáltató indoklás nélkül felmondhat.

Az Mt. változtatási terv szerint a próbaidő maximális időtartama 6 hónapra növekedhet és egyes kivételek esetében mint vezetői beosztásoknál akár hosszabb is lehet.

A határozott idejű munkaviszony létesítése esetén a próbaidő meghatározásakor az arányosság követelményének érvényesülnie kell.

Új, lehetséges elemek az Mt.-ben

A minisztérium közleménye szerint új elemként jelenik meg a javaslatban, hogy a munkáltatónak ingyenesen kell biztosítania a munkaköri feladatok teljesítéséhez szükséges, jogszabály alapján kötelező képzéseket.

A törvényjavaslat új passzusai parlamenti elfogadásuk esetén 2023. január elsejétől léphetnek majd életbe.
A hatályos EU irányelveknek való megfelelés és a Munka Törvénykönyve várható módosításai kapcsán a munkáltatóknak több feladatuk is lesz, hiszen felül kell vizsgálni
• a használatban lévő munkaügyi iratmintákat, szükségszerűen módosítani kell azokat;
• a belső HR folyamatokat.

A Munka törvénykönyvét érintő változásokról a Munkaügyi Fórumon is beszámolunk, valamint az új törvényt feltöltjük Törvénytárunkba.