A gazdaságfejlesztési miniszter 15/2023. (VII. 13.) GFM rendelete a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről

2023.07.14.

Hatályos 2024.01.01-től 2025.01.01-ig

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

2. § A 2024. évi munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarend a következő:

a)  2024. augusztus 3., szombat munkanap
2024. augusztus 19., hétfő pihenőnap

b)  2024. december 7., szombat munkanap
2024. december 24., kedd pihenőnap

c)  2024. december 14., szombat munkanap
2024. december 27., péntek pihenőnap

3. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

4. § Ez a rendelet 2025. január 1-jén hatályát veszti.

 

Nagy Márton István s. k.,
gazdaságfejlesztési miniszter

Ajándék munkaügyi segédanyagok és naptárak a 2024-es évre - Munkaügyi Fórum
Online Munkaidő Nyilvántartó Rendszer Ingyenes START csomag - Munkaügyi Fórum blog
Nagyvállalati munkaügyek kezelésére OLM Rendszer - Munkaügyi Fórum blog