A Kormány 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelete a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról

A Kormány 16/2023. (I. 27.) Korm. rendelete a munkába járás címén adható költségtérítés egyes szabályainak veszélyhelyzetben történő alkalmazásáról   2023.01.31.  Hatályos 2023.01.01-től (napjainking) A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott...

Minimálbér 2023 rendelet

Minimálbér 2023 rendelet   2022.12.24.  Hatályos 2023.01.01-től (napjainking) A Kormány 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelete a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I....

2012 évi I. törvény a munka törvénykönyvéről – 2023

2012 évi I. törvény a munka törvénykönyvéről – 2023   2022.12.15.  Hatályos 2023.01.01-től 2012. évi I. törvénya munka törvénykönyvéről (2023.01.01-től hatályos.) ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. fejezet Bevezető rendelkezések 1. A törvény célja 1. § E...

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről   2022.09.13.  Hatályos 1994.01.01-tól (napjainking) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének...